Socjologia

Socjologia

Historia Myśli socjologicznej

1.funkcjonalizm

· jedna z ważniejszych orientacji badawczych
· społeczeństwo postrzegane jest jako system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów kulturowych
· Bronisław Malinowski przedstawiciel

2.interakcjonizm ...

Socjologia

George Herbert Mead

George Herbert Mead

George Herbert Mead był amerykańskim filozofem, socjologiem oraz psychologiem. Urodzony 27 lutego 1863 roku zmarł 26 kwietnia 1931. W latach 1894-1931 był profesorem uniwersytetu w Chicago, z którego zebrane przez...

Socjologia

Sciaga na egzamin z socjologii w EUH-E

Pytania na egzamin z socjologii i odpowiedzi na niektore.

gr. I

1. Komponenty środowiska wychowawczego
2. Nawyk i nałóg - róznice między nimi
3. Funkcje rodziny
4. Co to jesy socjologia wychowania według Znaniec...

Socjologia

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami bi...

Socjologia

Specyfika postaw rodzicielskich

Wszelkie działania jednostki są nieodłącznie związane z jej funkcjonowaniem w określonym środowisku. Z. Skorny (1979) określa środowisko jako „całokształt względnie stałych warunków zewnętrznych oraz aktualnych sytuacji występując...

Socjologia

Socjologia, a inne nauki społeczne.

Nie ma pełnej zgodności, co do tego, jakie nauki zajmujące się zjawiskami i procesami społecznym obejmuje kategoria nauk społecznych. W różnych podręcznikach i opracowaniach występują odmienne ich zestawienia, co jest wyrazem umowności. ...

Socjologia

Rola poradnictwa zawodowego w procesie kształcenia ponadgimnazjalnego

Problem poradnictwa zawodowego stał się w Polsce, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, ważnym elementem polityki edukacyjnej i polityki rynku pracy. Złożyło się na to wiele przyczyn. Pojawiające się zjawisko bezrobocia wymuszało od in...

Socjologia

Sciąga z socjologii

NA EGZAMINY Z SOCJOLOGII...

Socjologia

George Caspar Homans. Co zawdzięcza mu nauka

Pełen temat: Jednym z wielu twórców klasycznej i współczesnej nauki socjologicznej był George Caspar Homans. Co zawdzięcza mu nauka, na ile przyczynił się on do utrwalenia i jakiej koncepcji jej uprawiania, tworząc jaką wizję (koncepcję...

Socjologia

Socjologia jako forma świadomości

Jak już wiemy, socjologia jest zajęciem intelektualnym pochłaniającym pewne jednostki. Pojawiła się ona na pewnym etapie historii Zachodu jako odrębna dyscyplina.

Chciałabym omówić, jak to jest możliwe, że pewne jednostki zajmu...

Socjologia

Czy media mają zły wpływ na morale ludzi?

Czy media mają zły wpływa na moralność ludzi? Na to pytanie można właściwie odpowiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco. Z jednej strony w telewizji i Internecie jest teraz bardzo dużo przemocy, nawet w bajkach dla najmłodszych, i...

Socjologia

Podstawy typologii ustrojów politycznych według Arystotelesa

praca w załączniku...

Socjologia

Esej na temat zagadnienia "rodziny" w oparciu o koncepcję E.H. Eriksona

Rodzina.
?Matka całym światem dziecka?.

Na wstępie wyjaśnijmy pojecie ?rodzina?.
Platon uważał rodzinę za podstawową komórkę życia społeczne do i główną instytucję wychowawczą (?). August Comte nazwał rodzinę p...

Socjologia

Zjawiska patologiczne w społeczeństwie

całośc pracy w załączniku...:))...

Socjologia

Brak zaufania do polityki i polityków wśród Polaków

Ostatnie wydarzenia w kraju, takie jak sprawa Rywina, afera starachowicka, afera zawiązana z Jaskiernią, dotycząca nielegalnych automatów do gry oraz ogólna nieudolność rządów Leszka Millera spowodowały społeczne rozczarowanie polityką i...

Socjologia

Charles Horton Cooley

Charles H. Cooley nazywany jest jednym z ojców psychologicznego, humanistyczne-go nurtu w światowej socjologii. W swej twórczości poruszał problemy społeczeństwa, jed-nostki, rozwoju osobowości, analizy grup pierwotnych i. in.
Będąc z...

Socjologia

W jakiej szkole chciałbym pracować?

Moim zdaniem nie zacznę dążyć do zamierzonego celu czyli idealnej szkoły, jeżeli nie postawię przed sobą zasadniczego pytania: w jakiej szkole są zdrowe relacje pomiędzy ucznami, a nauczycielami?

Szkoła, w której chciałbym pra...

Socjologia

Julian H. Steward, neoewolucjonizm i ekologia kulturowa, notatka

Julian H. Steward

Kiedy w 1952 nazwał się ewolucjonistą mówił, że ma ona charakter wielolinowy, nowoczesny antropolog zaś „... po prostu szuka miedzy kulturowych regularności i wyjaśnień, nie zakładając żadnych uniwersalnych ...

Socjologia

Wpływ czynników środowiskowych na przebieg procesu starzenia.

Spis treści:
1.Proces starzenia się ? wprowadzenie????????????????????.str.3
2.Struktura antropologiczna????????????????????????..str.3
3. Teorie????????????????????????????????str.4
4.Badania interdyscyplinarne????????????????????...

Socjologia

Mobbing

Praca zaliczeniowa z socjologii - temat: Mobbing czy to już patologia? (w załączniku)...

Socjologia

Nowoczesne społeczeństwo – nowoczesna osobowość społeczna.

W UJĘCIU IDEALNO TYPOWYM SPOŁECZEŃSTWO NOWOCZESNE CHARAKTERYZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
 Cechy organizacyjne:
 wielka liczba członków
 otwartość czyli wielorakie powiązania z innymi społeczeństwami
 heterogeniczno...

Socjologia

Historia Mysli Socjologicznej

Marks :
Formacja społeczno- ekonomiczna:
Zakladał, że społ jest powiązane wewnetrznie całkością w której wszystkie stosunki istnieją równoczenie i wzajemnie się wspierają , chociaz zarazem stanowczo protestował przeciwko koncep...

Socjologia

Młodzież Polska , a wiara w religie

Przeciętny mlody człowiek nie zastanawia się na co dzień nad religią. Ogranicza się do bardzo formalnego uczestnictwa w życiu swojego kościoła.Czuje obowiązek przychodzenia
w niedzielę do kościoła,przyjmowania księdza,gdy chodzi p...

Socjologia

Społeczeństwo polskie diagnoza stanu obecnego

1.Konsumpcjonizm masowa konsumpcja? 2.Kryzys wartości relatywizm? 3. świat polityki 4.Bieda marginalizacja społeczna- wykluczenie.

Polska jest krajem o bardzo bogatej historii, była poddawana wielu próbom takim jak liczne wojny, utrat...

Socjologia

Makro i mikrostruktury- sem. 2-3

1.Makrostruktury i mikrostruktury społeczne.
Mikrostruktury to takie, w których stosunki między ludźmi przebiegają bezpośrednio – poprzez zmysły.
Makrostruktury to- państwo społeczeństwo globalne wielkie instytucje
Definicja ...