Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo

Podstawy procesu uplastyczniania.

Podstawy procesu uplastyczniania
Jednym z podstawowych problemów występujących w przetwórstwie jest uplastycznianie polimerów.
Jest to proces przemian tworzywa wyjściowego ze stanu stałego (wysoko -elastycznym, lepko - sprężysty) na...

Materiałoznawstwo

Koc gaśniczy

Koc gaśniczy - Koc gaśniczy jest to płachta z tkaniny całkowicie niepalnej (włókno szklanego) o powierzchni około 2 m2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do p...

Materiałoznawstwo

Fizykochemiczne podstawy budowy materiałów - przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r, Isem) w Centrum Edukacji Kadr..

Materiał to wszystkie substancje, z których wykonano przedmioty materialne. Materiałami w poję...

Materiałoznawstwo

Technologia

SPIS TREŚCI

Apreturowanie 4
Cięcie 4
Cięcie gazowe 4
Cięcie łukowe 4
Cyzelowanie 4
Docieranie 4
Dłutowanie 4
Elektrodrążenie 6
Fazowanie 6
Flokowanie 6
Formowanie wtryskowe 6
Frezowanie 6...

Materiałoznawstwo

Analiza naprężeń i wyznaczanie G w rurze skręcanej

Sprawozdanko...

Materiałoznawstwo

Metody proszkowe i ich praktyczne zastosowanie

KLASYFIKACJA METOD WYTWARZANIA PROSZKÓW
Proszki są wytwarzane w wyniku mechanicznego lub fizykochemicznego rozdrabniania wyjściowego materiału litego albo reakcji chemicznych lub fizykochemicznych – z innych materiałów lub związków che...

Materiałoznawstwo

Twardościomierz Brimella

Twardość ? cecha ciał stałych świadcząca o podatności lub odporności na odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie, pod wpływem zewnętrznego nacisku. Twardość jest istotną charakterystyką materiałów konstrukcyjnych. D...

Materiałoznawstwo

Doświadczalne użytkowanie materiałów odzieżowych.

Wartość użytkową wyrobów odzieżowych, określają stopień ich przydatności do spełniania funkcji wynikających z warunków użytkowania, ocenia się za użytkowania, ocenia się za pomocą badań laboratoryjnych oraz doświadczalnego użytk...

Materiałoznawstwo

Rekrystalizacja

w załaczniku jest wszusyko...

Materiałoznawstwo

Rekrystalizacja

Zawartość w załączniku,...

Materiałoznawstwo

Polimery

Polimery syntetyczne powstają w wyniku reakcji chemicznej związków chemicznych
Tworzywo sztuczne = polimer +dodatki
-napełniacze
-środki pomocnicze

Podział tworzyw:
Tworzywa ze względu na właściwości mechaniczne m...

Materiałoznawstwo

Składniki dodatkowe

składniki dodatkowe...

Materiałoznawstwo

Części instalacji elektrycznej, układy sieciowe

instalacja elektryczna – są to linie elektroenergetyczne, w których zastosowano przewody gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstru...

Materiałoznawstwo

Podstawy reologii.

Podstawy reologii
reologia - to nauka o procesach związanych z odkształceniem ciał pod wpływem działania sił zewnętrznych. W procesach reologicznych analizując dane ciało rozważa się jedynie ruch cząstek tego ciała względem siebie,...

Materiałoznawstwo

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG) laborki

DREWNO: Wł. fizyczne CIĘŻAR WŁAŚCIWY to ciężar błon komórkowych z wyeliminowaniem porowatości i wody. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY jest to stosunek ciężaru drewna do jego objętości. Nie jest stały, jest bardziej zróżnicowany i zależy od...

Materiałoznawstwo

Sposoby skręcania nitek

SPOSOBY SKRĘCANIA NITEK

-włókna odcinkowe i jedwabne podczas przędzenia mogą być skręcane w dwóch kierunkach
*kierunek lewy : S
*kierunek prawy : Z
-skręt nitek decyduje o ich wytrzymałości ,wydłużeniu i wyglądzi...

Materiałoznawstwo

Badanie cieplne metali i stopów.

1. Cel ćwiczenia.

Śledzenie procesu przemian fazowych w stanie stałym przy użyciu dylatometru.
Badania dylatometryczne polegają na pomiarze i rejestracji zmian objętości badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu albo jedno...

Materiałoznawstwo

Wyboczenie sprężyste prętów prostych

Sprawozdanko...

Materiałoznawstwo

Stale sprężynowe

Definicja i krótka historia stali

S

tal to stop żelaza z węglem [do 2%] oraz dodatkiem innych pierwiastków wprowadzanych w celu uzyskania żądanych własności, głównie wytrzymałościowych, mechanicznych, chemicznych oraz ...

Materiałoznawstwo

Badanie odkształceń i naprężeń w belce przy czystym zginaniu

Sprawozdanko...

Materiałoznawstwo

Biżuteria srebrna

PRODUKCJA:
Odbywa się głównie na zasadzie metody galwanicznej, czyli ochronną lub dekoracyjną powłokę metalową (srebro) nakłada się na przedmiot w drodze elektrolizy w odpowiedniej kąpieli galwanicznej za pomocą zewnętrznego źród�...

Materiałoznawstwo

Obróbka cieplna

w pliku znajduje się
- hartowanie
- przesycanie
- odpuszczanie
- wyżażanie
- stabilizowanie
- nawęglanie
- węgloazotowanie...

Materiałoznawstwo

Wiskozymetria

Wiskozymetria
Jest to dział reologii, która zajmuje się przede wszystkim pomiarami lepkości polimerów. Pomiary te przeprowadza się na podstawie szybkości przepływu polimeru znajdującego się w odpowiednim rozpuszczalniku przez rurkę o ...

Materiałoznawstwo

Odlewanie form wirujących

Odlewanie w formy wirujące wirujące polega na wykorzystaniu do kształtowania odlewu siły odśrodkowej działającej na metal w wyniku wirowania formy. Popularnie w ten sposób odlewania jest nazywany odlewaniem odśrodkowym.
Rozróżnia się...

Materiałoznawstwo

Metrologia 2

1. POMIAR
Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia wartości mierzonej wielkości. Współcześnie to pewne doświadczenie z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych.
2. UKŁAD TOLERACJI I PASOWAŃ ISO
Usystematyz...