Rachunkowość

Rachunkowość

Koszty

KOSZT-to wyrażone w pienidzu zużycie
rzeczowych skł. maj. trw. i obrotowego
usług obcych pracy ludzkiej w formie
wynagrodzenia oraz nakłady czysto
pieniężne np. niektóre podatki od �r.
transportowych nieruchomo�ci s...

Rachunkowość

Zapis na kontach

Zapis na kontach
Nakaz przestrzegania czystości zapisu na kontach wynika nie tylko z ustawy o rachunkowości, ale jest również ściśle związany z etyką zawodową księgowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś...

Rachunkowość

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Zdarza się bowiem, że środki trwałe lub obrotowe firmy zostaną skradzione lub ulegną zniszczeniu. Od 1 s...

Rachunkowość

Koszty

Pojęcie, klasyfikacja, rachunek - etapy, warianty ewidencji, wybrane rachunki kosztów...

Rachunkowość

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Inwentura – ogół czynności związanych z ustaleniem na określony moment rzeczywistego stanu składników majątkowych i funduszy przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia i sprostowania prowadzonych zapi...

Rachunkowość

Bilans uproszczony

...

Rachunkowość

Koncesje

cos niecos o koncesjach, licencjach...

Rachunkowość

Rachunek kosztów i controlling- zagadnienia część 1

w zalacznikach...

Rachunkowość

Analiza wybranej spółki giełdowej w latach 2007-08

W załączniku znajduje się praca "ANALIZA WYBRANEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ W LATACH 2007-08" na przykładzie spółki HTL. Dane z lat 2007-08 zostały pobrane ze strony GPW (Giełda Papierów Wartościwoych) w dziale raportów rocznych. Pozostała cz�...

Rachunkowość

Rachunkowosc przedsiębiorcza

Cw.5 Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych - Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji zdarzenia gospod. czyli zmiany spowodowane w środ. gospod. i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzenia dział. gospod.
Rodzaj...

Rachunkowość

Elastyczność urządzeń księgowych

treść w załączniku .doc...

Rachunkowość

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z jednostką budżetową zatrudniającą kilku pracowników czy z dużą firmą, w każdej spotykamy współpracujące ze sobą trzy elementy: maszyny, urządzenia i pracowników. W zależności od rodzaju...

Rachunkowość

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

SPIS TREŚCI

1.Opis przedsiębiorstwa.
2.Produkt.
3. Rynek i konkurencja.
4. Strategia przedsiębiorstwa.
5.Polityka cenowa.
6. Plan promocji i sprzedaży.
7. Budżet promocyjny.
8. Założenia techniczno -...

Rachunkowość

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

1. RACHUNEK BANKOWY

Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. W pols...

Rachunkowość

Rachunek kosztów i controlling- zagadnienia część 3

w zalacznikach...

Rachunkowość

Controlling finansowy jako element rachunkowości zarządczej

Wstęp ............................................................................................................................ 3
ROZDZIAŁ I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie ....................................................

Rachunkowość

Rachunkowość - pojecia

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, projekty wynalazcze, wartość znaków towarowych.
Środki trwałe – sk�...

Rachunkowość

Formy obrotu pieniężnego

Formy obrotu pieniężnego

Gotówkowy
realizowany za pośrednictwem kasy do 15 tys. Є. Rozliczenia gotówkowe powinny być ograniczone głównie do rozrachunków z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej i z pr...

Rachunkowość

Obrót pieniężny.

Obrót pieniężny może odbywać się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Swoboda stosowania rozliczeń gotówkowych przez jednostki gospodarcze jest ograniczona przez przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ustawa nakłada na przedsi...

Rachunkowość

Słowniczek rachunkowości

Podział konta - rekonstrukcja konta umożliwiająca jego zastąpienie lub uzupełnienie innymi kontami przy zachowaniu nie zmienionego zakresu merytorycznego; stosuje się podzielność pionową lub poziomą.

Pogotowie kasowe - niezbędny ...

Rachunkowość

Rachunek kosztów i controlling- zagadnienia część 2

w zalacznikach...

Rachunkowość

Zesstawienie zmian w kapitale

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

- to element sprawozdania finansowego, który przedstawia informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podaje się w nim kolej...

Rachunkowość

Istota I Znaczenie Inwentaryzacji

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktyczne...

Rachunkowość

Warianty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany je...

Rachunkowość

Pojęcie rachunkowości oraz jej funkcje

Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji finansowej dający podstawę oceny prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalnośc...