Socjologia

Socjologia

Socjologia Herbert Spencer

Jednym z prekursorów socjologii i przedstawicielem ewolucjonizmu był Herbert Spencer 1820-1903 , -autor SOCIAL STATICS, THE STUDY OF SOCIOLOGY, oraz 10-ciu tomów SYSTEMU FILOZOFII SYNTETYCZNEJ.
Fascynował on swoich współczesnych, ponieważ...

Socjologia

Zjawisko prostytucji wśród kobiet

ZJAWISKO PROSTYTUCJI WŚRÓD KOBIET
Wstęp
Rozdział I
Prostytucja

1. Definicje prostytucji. Podział.
2. Prostytucja w Europie. Normy prawne a stany faktyczne.

Rozdział II.
Metodologia badań własnych.
1...

Socjologia

Przemoc symboliczna

Temat: Dokonaj analizy porównawczej różnych języków przemocy symbolicznej akcentując stopień i zakres ich wpływu na dyspozycje poznawcze człowieka.


Twórcą teorii przemocy symbolicznej był Pierre- Felix Bourdieu.1 W swoich...

Socjologia

Seksoholizm i turystyka seksualna

Uzależnienie jest zjawiskiem powszechnym polegającym głównie na nałogowym regulowaniu uczuć poprzez zażywanie różnych środków chemicznych lub stosowaniu nałogowych zachowań. Do uzależnienia prowadzi wiele dróg jednocześnie, biorą w ...

Socjologia

Przemoc w środowisku pracy

Przemoc jest wszechobecna w nowoczesnych państwach i wydaje się narastać. Środki przekazu w tytułach codziennych doniesień, obok represji, wojen i działań terrorystycznych, informują o chaosie wywołanym przez ludzi w działaniach przeciwko...

Socjologia

Kultura w procesie socjalizacji

Kultura w procesie socjalizacji

Człowiek przychodzi na świat jako organizm biologiczny, zostaje „wchłonięty” przez społeczeństwo i pod wpływem jego kultury ulega socjalizacji; staje się istotą społeczna.

Socjologia

Antropologia

ANTRPOLOGIA KULTUROWA – dział nauk społecznych zajmująca się człowiekiem jako twórcą kultury i istotą społeczną. Zakres przedmiotowy antropologii kulturowej ujmowany jest w zależności od sposobu rozumienia pojęcia kultury. AK dąży d...

Socjologia

Elity władzy

Czternastego lipca 1995 roku ciszę maleńkiej górskiej wioski Burgenstock w Szwajcarii rozdarł warkot helikopterów. Na ich pokładzie znajdowało się stu najbardziej wpływowych polityków, przemysłowców, finansistów, uczonych, przedstawicie...

Socjologia

Socjologia I rok u Sitka na UW

LISTA ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU ZE WSTĘPU DO SOCJOLOGII
(ROK AKADEMICKI 2004/2005)

1. Wewnętrzne warunki uprawiania socjologii.
2. Zewnętrzne warunki uprawiania socjologii.
3. Wymiary uspołecznienia homo sapiens.
4. Potocz...

Socjologia

Oświata w układzie nierówności społecznej

OŚWIATA W UKŁADZIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ

SOCJOLOGIA EDUKACJI
MGR KAROLINA GÓRSKA
Stan oświaty w Polsce można nazwać stanem zawieszenia pomiędzy dokonaną przeszłością a ocze-kiwaniami przyszłości, ponieważ dzisiejsz...

Socjologia

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce.

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje alkoholu:
· Fizjologicz...

Socjologia

Teorie emocji w interakcji społecznej

Teorie emocji w interakcji społecznej

1. dramaturgiczna teoria emocji – Hochschild.

Emocje – zorganizowane dział. Jedn. determinowane przez normy sytuacyjne i kontekst, kt. mówią jaki emocje można odczuwać i okazywać wob...

Socjologia

Funkcjonowanie grup społecznych

FUNKCJONOWANIE GRUP SPOŁECZNYCH
W strukturze każdego społeczeństwa wyróżnić można dwa poziomy organizacji: makrostrukturalny i mikrostrukturalny. Terminem makrostruktura określa się charakterystyczny dla danego systemu społecznego uk...

Socjologia

Metodologia nauk

całość w załączniku...

Socjologia

Postawy obywatelskie Polaków w perspektywie wyborów samorządowych2002

CEL RAPORTU

W 1990r. wprowadzono wolne i demokratyczne wybory do władz samorządowych. Od tego wydarzenia upłynęło już ponad 10 lat. W październiku 2002r. odbędą się kolejne wybory samorządowe, podczas których Polacy po raz czwar...

Socjologia

Socjologiczny system Emila Durkheima

Emil Durkheim jest uważany za twórcę francuskiej szkoły socjologicznej. Pierwszy profesor socjologii na pierwszej katedrze socjologii utworzonej we Francji, poprzez swoją działalność dał teoretyczne i organizacyjne podstawy do rozkwitu socj...

Socjologia

Mikrosocjologia

spis z wykładów z mikrosocjologii na socjologii. Wszystkie wykłady w formie ściągi - chcesz ściągnij...

Socjologia

„Kobieta w reklamie a konflikt płci’”Po roku 1989 nastąpiły w Polsce kompleksowe zmiany systemowe zarówno sferze polityki, jak i ekonomii. Przemiany w tych dziedzinach przyczyniły się do przeobrażeń w życiu społecznym, prowadząc m.in. do pojawienia się nowych pro...

Socjologia

Studia i co dalej? cz.1

Doświadczenie ważniejsze od tytułu mgr

W dzisiejszych czasach gwarancja znalezienia pracy, mając wyższe wykształcenie to już tylko mit.
Można skończyć dwa fakultety, przebyć wiele szkoleń, znać trzy języki obce i z trudem ...

Socjologia

Więź społeczna w grupie nieformalnej

Więź społeczna w grupie nieformalnej

Pracę chciałbym zacząć od przywołania definicji więzi społecznej, rozumianej jako „… zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podg...

Socjologia

Socjologiczna analiza pieniądza

? 1) Ewolucja pieniądza
2) Formy współczesnego pieniądza
3) Ekonomiczne funkcje współczesnego pieniądza
4) Społeczne funkcje pieniądza
5) Znaczenie pieniądza euro w procesie integracji społeczeństw europejskich
1. Ewo...

Socjologia

Socjologia UKW

w załącznikach są sciągi z socjologii na UKW w Bydgoszczy...

Socjologia

Esej na temat zagadnienia "konfliktu" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Konflikt.
?Metamorfozy Zosi?.

Konflikt to słowo pochodzące od łacińskiego conflictus - ?zderzenie?. Termin ten, więc oznacza równoczesne wystąpienie dwu sprzecznych dążeń między jednostkami lub zbiorowościami ludzi, które...

Socjologia

Ekonomia - zagadnienia do zaliczenia

1.) Czym jest ekonomia, mikroekonomia i makroekonomia?
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, dzieląca się na mikro i makroekonomię
Mikroekonomia zajmuje się poszczególnymi działami gospodarki.
Makroekonomia zajmuje się gospodarką w...

Socjologia

Istota i funkcje instytucji społecznych w zbiorowościach.

Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integr...