Historia

Historia

Porównaj politykę aliantów wobec Niemców po I i II wojnie światowej

W listopadzie w osłabionej wieloletnimi walkami Rzeszy upadł system monarchiczny i powstała republika. Zwycięzcom przede wszystkim zależało na trwałym osłabieniu Niemiec oraz uniemożliwieniu im odbudowy potęgi militarnej, gospodarczej oraz...

Historia

Ustrój Aten i Sparty.

Ustrój starożytnych Aten i Sparty


Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Należy zaznaczyć, że w ...

Historia

Wojna koreańska

Półwysep Koreański od 1910r. Był we władaniu Japonii. Po kapitulacji Japonii tereny Korei na południe od 38 równoleżnika zarządzane były przez Amerykanów, ziemie na północ od niego zaś przez Związek Radziecki.
<...

Historia

Kryzys europejskiego parlamentaryzmu

FASZYZM WE WŁOSZECH
Sytuacja po I w. ś.:
bezrobocie chaos inflacja
zniszczenia Benito Mussolini – w 1919r. powołał do życia organizację: Włoskie Związki Kombatanckie (Fasci Italiani di Combattimento) zrzeszający byłych niezad...

Historia

Absolutyzm francuski

1. Jean Bodin w 1577r. wydał ?Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej?, w których zawarł swoją teorię państwa i prawa. Popierał umiarkowaną formę monarchii absolutnej, w której panujący miał suwerenną władzę ograniczoną prawem Boskim, prawe...

Historia

Państwo a kościół Rzymsko–Katolicki po 1945 roku

Doktryna komunistyczna dążyła do zagarnięcia władzy na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz politycznego w Polsce nie pominęła również dążenia do osiągnięcia znaczących wpływów w sferze duchowej czego przeszkodą stał się...

Historia

Porównanie wychowania dzieci w Atenach i Rzymie

WYCHOWANIE DZIECI
W ATENACH

-O życiu lub śmierci noworodka decydował noworodka ojciec.
-Matka zajmowała się dziećmi do 7 roku życia, później chłopcy szli do szkoły.
-Dziewczynki zostawały w domu gdzie pod okiem m...

Historia

Dwa obrazy polskiej szlachty- u Jana Chryzostoma Paska i Henryka Sienkiewicza- podobne czy różne? Wykorzystaj stosowne fragmenty.

W literaturze polskiej możemy spotkać się z różnymi obrazami, które przedstawiają polską szlachtę. Czy są one jednak do siebie podobne? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Postaram się to uzasadnić porównując dwa fragmenty ukazujące polsk�...

Historia

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim.

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim

Starożytni Grecy byli w wielu dziedzinach bardzo rozwiniętym społeczeństwem. Grecję często nazywamy kolebką kultury europejskiej i demokracji. To tam rozwinęła się filozofia i wiele inny...

Historia

Średniowiecze Władza cesarska, rody niemieckie, Złota bulla

1273r. - kończy się bezkrólewie w Niemczech. Na tron wstępuje Rudolf z Habsburga. Zajmuje on tereny Austrii, Styrii i Krainy oraz przekazuje w lenno synom.

O władzę walczą trzy rody: Habsborgowie, Luksemburgowie oraz Wittelsbachowie...

Historia

Powstanie Listopadowe

W lutym do Królestwa Polskiego pod wodzą marszałka Dybicza wkroczyły ogromne siły rosyjskie w sile 115 tyś żołnierzy z 348 działami. Polacy dysponowali doborową 56-tysięczną
i 140 działami. Do pierwszego starcia doszło pod Stoczki...

Historia

Proces w Norymberdze.

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o hitlerowców, jak też Japończyków na Dalekim Wschodzie. Po raz pi...

Historia

PRL

1944r - komuniści polscy w porozumieniu z władzami radzieckimi postanawiają stworzyć nowy rząd, ignorując istnienie władz Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. 22 lipca opublikowano manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Zapowiedz...

Historia

Powstanie Stanów Zjednoczonych

W 1492r. Krzysztof Kolumb jako pierwszy odkrył nowy kontynent, a nazwa Ameryka pochodzi od imienia osoby, która jako pierwsza zbadała nową wyspę a był nim Amerigo Vespucci. Na początku XVI w wybrzeża Ameryki północnej stały się terenem k...

Historia

Hitleryzm i stalinizm

Hitleryzm i stalinizm.
Analiza porównawcza.

I. W potocznym rozumieniu słowo demokracja oznacza rządy większości i jest jednocześnie synonimem wolności istnieją jednak w historii przypadki, iż większość społeczeństwa pragni...

Historia

Polska Podziemie niepodległościowe istniejące w Polsce podczas II-ej wojny światowej

Polska Podziemie niepodległościowe istniejące w Polsce podczas II-ej wojny światowej zdecydowanie zasługuje na miano Polskiego Państwa podziemnego, co postaram się udowodnić w swojej pracy.
Odzyskując w 1918 roku niepodległość Polsk...

Historia

Teatr grecki

Początki wsółczesnego teatru siegają starożytnej Grecji.Powstał z obrzędów wiejskich ku czci boga Dionizosa.W Atenach obrzędy te przekształcily sie w bardziej formalna coroczną ceremonię zwaną "Dionizjami".Co roku na święto komponowan...

Historia

Renesans

RENESANS
Odrodzenie (Renesans), z fr. la renaissance - okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.
Odrodzenie miało swój początek we Włoszech . Wpływy odrodzenia rozszerzały się na inn...

Historia

Kampania Wrześniowa

Kampania wrześniowa 1939

Kampania wrześniowa była obroną Polski wobec ataków ze strony Niemiec oraz Związku Radzieckiego. Miało to miejsce w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.
W czasie dwudziestu lat pomiędzy...

Historia

Konflikty społeczne w PRL- zestawienie tabelaryczne


Jako, że jest to zestawienie tabelaryczne to źle się wyswietla w tym oknie- wygląda jak normalny tekst [nie wyświetla formatowania] i jest nieczytelne. Z tąd jedynie ten komentarz. Reszta w załączniku....

Historia

Kultura arabska w VII-X wieku.

W ciągu kilku wieków podbojów wykształciła się na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i w Hiszpanii specyficzna kultura, przesiąknięta wpływami islamu. Główne jej ośrodki znajdowały się w Damaszku, Bagdadzie, Kairze, a w Europie: w...

Historia

Kobieta w starożytnym Izraelu

Rola kobiety w starożytnym Izraelu

SPOSÓB ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W STAROŻYTNYM IZRAELU

Jednym z podstawowych obowiązków ojca względem syna było wyszukanie mu kandydatki na żonę. Rolę tę w przypadku śmierci ojca pełn...

Historia

Geneza II wojny światowej.

1 września 1939 r. wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego wojska wynosiła 110 mln żołnierzy, zaginęło lub zginęło 55 mln lu...

Historia

Opis i najważniejsze informacje o zamojskich kamienicach

Kamienice są charakterystyczne dla Zamościa. Podcieniowe zgrupowane na dwóch rynkach: Wielkim i Solnym oraz przy ulicach prowadzących do wymienionych placów. Podcienia zaprojektował Bernardo Morando, włoski architekt u służby Jana Zamoyskie...

Historia

Dramat polskich jeńców

Po niespodziewanej, brutalnej napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku do niewoli trafiło ponad 250 tysięcy oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Wiele tysięcy żołnierzy i oficerów WP zostało zamordowanych w pierwsz...