Filozofia

Filozofia

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

Filozofia stoicka powstała w III w. p.n.e. w Atenach. Twórcą i założycielem szkoły stoickiej był Zenon z Kition (ok. 336-264). Do ostatecznej formy dop...

Filozofia

Kartezjusz Medytacje

Kartezjusz uchodził powszechnie za ojca nowożytnej kultury filozoficznej. W pierwotnym zamyśle filozofia miała być metafizyczną i pojęciową bazą dla nauk przyrodnich, dzięki której nauki te staną się użyteczne człowiekowi i pozwolą m...

Filozofia

Kant jako psycholog, pedagog i filozof

Życiorys

Immanuel Kant urodził się w r.1724,zmarł w 1804.Rodzina jego była prawdopodobnie pochodzenia szkockiego. Ojciec był rzemieślnikiem. Długie życie Kanta miało przebieg niezmiernie prosty, jednolinijny i jednostajny. Urodzi�...

Filozofia

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych?
Odp. Fizykaliści
2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach …
Odp. Holbacha XVIII w ...

Filozofia

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy”
- twarz w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera

Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona...

Filozofia

Egzystencjalizm-koncepcja człowieka

Na początku XIX wieku duński myśliciel Soren Kierkegaard zapoczątkował w filozofii nowy prąd nazwany później egzystencjalizmem. Po jego śmierci jego myśli zostały zapomniane, odrodziły się na nowo w XX wieku. Do największych filozofów...

Filozofia

Filozofia społeczna -UJ (J.Lipiec)

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ROZMIARY TEKSTU UMIESZCZAM GO JAKO ZAŁĄCZNIK...

Filozofia

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung urodził się 26 lipca 1875 r., w małej Szwajcarskiej wiosce – Kebwil. Jego tata Paul Jung, był miejscowym pastorem. Carl był otoczony dość liczną, nieźle wykształconą rodziną, w której nie brakowało zarówno duchownyc...

Filozofia

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

1. Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa.
2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu.
3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

Ad 1.
Platon to przydomek nadany młodzieńcowi o imieniu Arystokles. ...

Filozofia

Recenzja pracy Dr Macieja Ulińskiego pt. "STARE I NOWE GENDER - IMPORTY"

Problematyka płci jest tematem od dłuższego czasu towarzyszącym naszemu życiu. Nie jednokrotnie bowiem mamy okazję czytać o molestowaniu seksualnym czy nierówności prawa wobec kobiet. Niezaprzeczalnym jest fakt, że w ciągu minionego stule...

Filozofia

Czy liberalizm zje nas na kolację

Praca na temat "Czy liberalizm zje nas na kolację" znajduje się w załączniku....

Filozofia

Wybrane zagadnienia z filozofii

PYTANIA:
1. „Paternalizm moralny” (podaj konkretnego przykłady)
2. Trzy nurty myśli komunitarystycznej
3. Kwestia narodowa a ideał braterstwa
4. Idea umowy społecznej a demokracja
5. Demokracja liberalna a demokracja po...

Filozofia

Czy Bóg według Leibniza może postępować nielogicznie

„Bóg tworzy z materii najpiękniejszy ze wszystkich możliwych mechanizmów, z duchów tworzy najpiękniejszy ze wszystkich rządów, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a ponad całością ustanawia dla ich zjednoczenia najdoskonalszą ze...

Filozofia

Dywagacje na temat ludzkiej egzystencji!

Według moich wieloletnich przemyśleń duchowych dochodzę do jakże zaskakującego wniosku: Otóż nasze życie składa się z wielu zagadkowych składni wyrazowych które nie są podparte żadnymi doświadczeniami jeśli chodzi oczywiście o podt...

Filozofia

On ciągle mi doradza, a ja chce aby mnie tylko wysłuchał

Bywają momenty w życiu każdego z nas, w których chcemy się wygadać. Szczególnie tyczy się to kobiet. Gdy kobieta ma jakiś problem, to lubi o nim porozmawiać z kimś bliskim i najnormalniej w świecie się wyżalić. Z mężczyznami jest in...

Filozofia

Wyklady z WSTIH w GDAŃSKU i pytania przykladowe na egzamin

Wykłady z pierwszego roku studiów zaocznych WSTIH w Gdańsku - co do słowa:)...

Filozofia

Krótko na temat Miłości

"Zakochałem się we właściwej osobie ze wzajemnością. Nareszcie mam odpowiednią dla mnie połówkę. Mamy te same pasje i zainteresowania, lubimy te same rzeczy. Jesteśmy do siebie podobni. Ona ma to, czego ja przez całe moje życie szukałe...

Filozofia

Słowniczek

KOSMOLOGIA. Jest to nauka zajmująca się budową i ewolucją wszechświata. W religiach i niektórych poglądach filozoficznych, zespół twierdzeń i wyobrażeń o pochodzeniu, strukturze, istocie i końcu wszechświata. Nauka o świecie materialn...

Filozofia

Filozofia a nauki kognitywne

Filozofia a nauki kognitywne

Ustalenia wstępne

„Umysł stanowi ciągle jeszcze jedną z największych zagadek filozoficznych
i naukowych. Ale czym jest umysł? Czy pojęcie umysłu ma jakiś status naukowy, czy wymyślili ...

Filozofia

Dlaczego Marksa Freuda i Nietzschego nazywamy mistrzami podejrzeń

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie podejrzenia, a ściślej mistrza podejrzeń. Podejrzenie jest to niezgoda na istniejący porządek, czy schemat oraz, co za tym idzie, próba odnalezienia prawdy. Jeśli ...

Filozofia

Filozofia

Ad. 1.
Główną cechą Platona była teoria idei. Uważał on, że świat postrzegany nie jest realny, jest złudzeniem. Odbiciem prawdziwego świata idei. Przedmiotem prawdziwej wiedzy filozoficznej są rzeczy trwałe i nieznane. Byty ze świ...

Filozofia

Piotr Abèlard

W XV-XVI wieku, średniowiecze uznawane było przez humanistów za okres mroku dzielący czasy im współczesne od świetności epoki starożytnej, która rodziła tak genialne umysły jak Arystoteles, Platon czy Epikur. W epoce „średnich wieków...

Filozofia

Czy filozofia jest nauką?

Temat: Czy filozofia jest nauką?

Nauka jest zespołem uporządkowanych twierdzeń, uzasadnionych, dających się zakomunikować i sprawdzić. Realizuje się poprzez zespół czynności poznawczych zmierzających do osiągnięcia wiedzy. W...

Filozofia

Podziękuj mu za źle dopasowany sweter, a on Cię pokocha mocniej

Wdzięczność jest czymś wspaniałym. Sprawia, że zyskujemy wolność i swobodę wyrażania się. Ma ogromną moc. Porusza nasze Serca, jak piękny krajobraz. Nie każdy z nas potrafi powiedzieć ?dziękuje?, a to słowo może uzdrowić wiele spr...

Filozofia

„Wpływ czynnościowych struktur zewnętrznych na kształtowanie postaw i zachowań”

Praca napisana w oparciu o książkę Antoniego Kępińskiego "Rytm życia"...