Psychologia

Psychologia

Psychologia,osobowość,inteligencja,agresja,myślenie itp.

Osobowość- centralny system regulacji czynności (zachowań ) człowieka. Jeszcze do niedawna dominująca była koncepcja traktująca osobowość jako zespół cech. Cechy stanowiły trwałe własności danej osoby.
TRZY WARSTWY OSOBOWOŚCI ...

Psychologia

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka jest dziedziną nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Jej przedmiot stanowi badanie językowego funkcjonowania człowieka w aspekcie wpływu czynników psychologicznych. Funkcjonowanie językowe o...

Psychologia

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami.

Narkotyki są środkami odurzającymi, zmniejszającymi wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego. Zaistniały już w średniowieczu. Pozwalały oddalić się od rzeczywistości i porozumiewać się ze zmarłymi przy obrzędach szamańskich. W dz...

Psychologia

Wypalenie zawodowe.

Praca wywiera ogromny wpływ na dobre samopoczucie człowieka – to absolutnie pewne. Ci z nas, którzy swoją prace lubią, mają o wiele więcej sił witalnych niż ci, co jej nie znoszą. Gdy ktoś oddaje się zajęciu, którego nie cierpi albo ...

Psychologia

Zaburzenia komunikowania się i metody pomocy dzieciom z tym typem zaburzeń

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć ...

Psychologia

Agresja.

Zdefiniowanie agresji nie jest tak proste, jak się może wydawać. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane n...

Psychologia

Wpływ pamięci i procesów uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osób.

WPŁYW PAMIĘCI I PROCESÓW UWAGI NA SPOSTRZEGANIE I ROZUMIENIE ZACHOWAŃ INNYCH OSÓB.

1. UWAGA.
Uwaga jest mechanizm redukcji nadmiaru informacji1. Jest ona w stanie przetworzyć tylko ułamek tego co jest jej dostępne i dlatego jest...

Psychologia

Stres

Towarzyszy każdemu od narodzin aż po śmierć, współuczestnicząc we wszystkich wydarzeniach, niezależnie od wieku, płci, religii, przekonań politycznych. Nie można się go całkowicie pozbyć, ani go polubić.
Stres mogą powodować dra...

Psychologia

Psychoterapia

pozdrawiam życze miłej lektury!!!!...

Psychologia

Wpływ rodziców na motywację dzieci do nauki

OMÓWIENIE ZAGADNIENIA W OPARCIU O LITERATURĘ

Nikt nie rodzi się prymusem. Umiejętności i postawy potrzebne do osiągania sukcesów w szkole dziecko opanowuje (lub ich nie opanowuje) już w pierwszych latach życia. Przygotowanie do rol...

Psychologia

Funkcje i możliwości pedagoga a choroba przewlekła

Każdy człowiek posiada własne dążenia, pragnienia, cele do których w ciągu życia dąży i które nadają jego życiu sens. Zdarza się jednak, że nie wszyscy mamy możliwość w pełni samodzielnie ten cel osiągnąć. Przyczyną tak dalece...

Psychologia

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski w swej książce ,,Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej?? traktuje o podejściu ówczesnej psychiatrii do problemów chorób psychicznych. W pierwszym rozdziale przedstawia dwa modele psychiatrii, zaznacza on różnice m...

Psychologia

Wpływ sytuacji społecznych na zachowanie ludzi.

Każdy człowiek wywiera wpływ na zachowania ludzi jak i przyjmuje relacje od innych ludzi.Sytuacje społeczne istotnie determinują ludzkie zachowania.Uzasadnienia tej tezy można dokonywać w różny sposób:
- po pierwsze można pokazać,że...

Psychologia

Psychologiczny rozwój człowieka dorosłego

Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka.
W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia...

Psychologia

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby ...

Psychologia

Czy wydarzeniom w Iraku mozna bylo zapobiec? (molestowanie wiezniow - eksperyment w Stanford)

Wszystkich z nas przerażają przekazy telewizyjne, czy też dramatyczne teksty w gazetach relacjonujące przebieg wojny. Dla każdego z nas poruszający jest widok człowieka, któremu zamaskowany terrorysta przystawia broń do głowy, a on sam bł...

Psychologia

Psychopatologia "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym z rodzin patologicznych"

„Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnych z rodzin patologicznych”


I – Rozwijanie zainteresowań uczniów:
- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji
- rozmowy na temat w...

Psychologia

Psychologia społeczna- wykłady

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Pierwsze publikacje z psychologii społecznej ? przełom 30 i 40 lat XXw.
Wywodzi się z dwóch nurtów:
Europejski
Amerykański

Prawidłowości rozwoju psychologii społecznej:
Dynamika
-...

Psychologia

Skala do badania postaw wobec starości.

Patrz załącznik...

Psychologia

Psychologia - ćwiczenia.

ZACHOWANIE (behawior) =

bodziec – reakcja

Dysonans poznawczy – popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą elementów poznawczych, nas...

Psychologia

Psychologia - pytania i odpowiedzi

1. JAKIE METODY BADAŃ STOSOWANE SĄ W PSYCHOLOGII?

I. Eksperyment – oznacza, że badacz rozmyślnie izoluje i zmienia jeden czynnik zw. Zmienną niezależną tak by móc zmierzyć lub zaobserwować wpływ tej zmiany na inny czynnik – z...

Psychologia

Zagadnienia z psychologi na egzamin

P i o przedmiot badań psysch., podaj 3 cechy psych..
Współczesna psychologia ujmuje psychikę jako działalność mózgu, regulującą stosunki człowieka i zwierzęcia z otaczającym światem. Nauka zajmująca się osobowością człowieka i...

Psychologia

„OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”?

PRACA JEST W FORMIE DIALOGU, WYOBRAŹCIE SOBIE, ŻE SPOTKALI FREUD I MASLOW....Weremko Małgorzata

„OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”?
...

Psychologia

Depresja

Słowo depresja niesie w sobie różne znaczenia. W języku potocznym jest to przejściowe i szybko przemijające pogorszenie nastroju. Jednak dla wielu osób jest to poważna choroba wymagająca leczenia. Depresja nie stanowi jednostki nozologiczne...

Psychologia

Which famous conception of human being describes a man as being free?

Psychological conceptions of the human being are a kind of personality portraits. They describe who a human is, how he functions, also which laws rule the course of his cognitive and motivating processes. All the psychological conceptions appeals to...