Marketing

Marketing

Marketingowy proces badawczy. Badania marketingowe

Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważn...

Marketing

Dlaczego ludzie grają w Lotto -wnioski z badania

Wnioski z badania
?Dlaczego ludzie grają w Lotto?
Badanie przeprowadzane w Łodzi w kwietniu 2003r
Zprzeprowadzonej weryfikacji ankiety możemy wywnioskować ,że aż 75 % badanych gra w Lotto. Badanie wykazało , ze w przypadku łodzia...

Marketing

Badania marketingowe

Podstawą kształtowania marketingu są badania marketingowe. Można je określić jako planowe i obiektywne, realizowane kwalifikowanymi metodami gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o czynnikach, które tworzą warunki do prowadzen...

Marketing

Kierunki rozwoju "INTER BIELKON" w warunkach globalizacji

Kierunki rozwoju „INTER BIELKON” S.A. w warunkach globalizacji.

4.1. Charakterystyka marketingowa „BIELKONU”

Tradycje produkcyjne zakładu sięgają roku 1920, gdzie istniał pod nazwą „Bielski Przemysł Konfekcyjny ROS...

Marketing

Przykłady testów z analizy ryznku

Test numer 1

Pytania egzaminacyjne z Analizy Rynku

1. Czy chłonność rynku to /proszę zakreślić prawidłową odpowiedź/:
a. popyt niezaspokojony, przy danych cenach i dochodach (odp.A)
b. popyt potencjalny na określo...

Marketing

Podstawowe założenia programu public relatons

Celem PR jest stworzenie dobrze zasłużonej reputacji firmy (organizacji, lub jednego człowieka czy idei, jednak PR najszersze zastosowanie ma w biznesie i na tym skupiłem moją pracę). Może na nią składać się troska o klientów, skuteczne ...

Marketing

Staranie się o pracę. Pierwszy dzień w pracy.

Poszukiwanie i podjęcie pracy zawodowej wymaga od kandydata sporego wysiłku. Pierwszym działaniem jest dotarcie do ofert pracy lub złożenie własnej oferty. Istnieje wiele instytucji i organizacji, które w tym pomagają. Są to :
-urzędy ...

Marketing

Spółki

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkie...

Marketing

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – to spółka , w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, czyli całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) je...

Marketing

Direct Mail Centrum

SPIS TREŚCI:I. Poczta Polska dawniej i dziś.

1. Rys historyczny – siła tradycji w pełnieniu służby publicznej.

2. Strategia na „dziś” ukierunkowana na sprostanie oczekiwaniom klientów.

Marketing

Projekt działalności turystycznej

Gabriela Gołąbek
semIV ORTiH

PROJEKT DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Działalność jednoosobowa
Działalność będzie prowadzona przeze mnie samą, nie zatru...

Marketing

Które bodźce zachęcają ciebie do zakupu?

Moim zdaniem będzie to uzależnione od rodzaju artykułu, który zamierzam kupić. Generalnie preferuję artykuły atrakcyjne cenowo, ale już niejednokrotnie przekonałam się, że aby długo korzystać z zakupionego towaru, czasem warto zainwesto...

Marketing

Recenzja ksiazki: "marketing producenta i eksportera" Autor: Klemens Pawel Białecki

Prof.dr.hab. Klemens Paweł Białecki, autor wielu książek oraz artykułów na temat handlu zagranicznego i marketingu, którego jest prekursorem w Polsce. Napisał również ostatnio przeczytaną przeze mnie książkę „Marketing producenta i e...

Marketing

Marketing 09-11-2006

ściąga z marketingu 09-11-2006r....

Marketing

Badania focusowe.

Focus group interviews, focus group, albo po prostu focus to różne nazwy określające ten sam sposób zdobywania danych. Odpowiednikiem tych angielskich terminów jest wyrażenie “zogniskowany wywiad grupowy”. Ten sposób gromadzenia informac...

Marketing

mySurveyLab - Badania Ankietowe Online

Wraz z rozwojem Internetu coraz większą popularność zdobywają internetowe systemy ankietowe. Jedną z zalet tego typu rozwiązania jest szybkość przygotowania oraz przeprowadzenia badania. Gotowa ankietę można przygotować w ciągu kilku mi...

Marketing

Marketing

Marketing 16-11-2006 i 26-10-2006...

Marketing

Projekt Marketingowy

PROJEKT MARKETINGOWY

Spis treści

I. Ogólny opis firmy?????????????..2
II. Elementy otoczenia firmy??????????..3
III. Wybór lokalizacji firmy ???????????4
IV. Polityka asortymentowa???????????.4
V. Polityka cenow...

Marketing

Marketing zapachowy

Marketing jest nauką przewrotną polegającą na badaniu procesu i motywacji, które skłaniają istotę ludzką do robienia czegoś, czego żadne inne stworzenie we wszechświecie nie robi: do kupowania, ostatecznego celu całej działalności gos...

Marketing

Podejmowanie decyzji marketingowych

I. Funkcje zarządzania i cechy menadżera.

Zarządzanie ? proces podejmowania decyzji kierowniczych uwzględniający założone cele, strategie, działania oraz realizację taktyki(proces realizacji funkcji zarządzania)

Inne def...

Marketing

Analiza strony www.smyk.pl

Kacper Wiśniewski
Numer indeksu : 2487


Analiza, ocena oraz projekt rozwoju opracowany dla

Internetowej strony:


WWW.SMYK.PL


Zawartość pracy:1. Wstęp – Cel i znaczenie pr...

Marketing

Strategiczne planowanie marketingowe

praca w załączniku...

Marketing

Opracowane zagadnienia na egzamin - marketing

Marketing- zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.
Orientacja rynkowa- cechy: określony punkt wyjścia podejmowania działań (konsument), pro...

Marketing

Marketing miedzynarodowy

I MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Kierunki sprzedaży:
1. na rynku wewnętrznym
2. na rynku zagranicznym (problem wyboru: struktury towarowej, czyli asortymentu i gdzie eksportować)

Przed podjęciem działań marketingowych w przypad...

Marketing

Marketing- ćwiczenia

ćwiczenia z zajęć US WNEiZ I rok FiB zaoczne...