Wiedza o społeczeństwie

Kara śmierci - esej

Kara śmierci wzbudza wśród ludzi wiele kontrowersji. Jedni są jej stanowczo przeciwni, a inni uważają ją za słuszną i sprawiedliwą. W końcu, kiedy słyszymy o wyjątkowo brutalnych morderstwach lub gwałtach, których ofiarami są niewinn...

Historia

Porównaj politykę aliantów wobec Niemców po I i II wojnie światowej

W listopadzie w osłabionej wieloletnimi walkami Rzeszy upadł system monarchiczny i powstała republika. Zwycięzcom przede wszystkim zależało na trwałym osłabieniu Niemiec oraz uniemożliwieniu im odbudowy potęgi militarnej, gospodarczej oraz...

Język polski

Części zdania z przykładami

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?):
- czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to,
np.Napiszesz to jutro. Zebranie zakończono o jedenastej.
- imienne - s...

Język polski

Jan Kochanowski - kalendarium

1530 r. - przybliżona data narodzin Jana Kochanowskiego; jego ojcem był Piotr Kochanowski herbu Korwin, a matką Anna, córka Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż z Dąbrówki Podlężnej

1544–51 r. - nauka w Akademii Krakowskiej

Język polski

Poeta jest medium współczesnych czasów

Czym jest piękno? Zdaniem Platona – greckiego filozofa, ucznia Sokratesa, pięknym można nazwać coś wtedy, gdy jest dobre i prawdziwe.

Umberto Eco w „Historii piękna” porusza ten problem, zastanawia się nad możliwościami kreac...

Historia i społeczeństwo

Sytuacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to czas pokoju w Europie między pierwszą, a drugą wojną światową. Okres ten zaczął się, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. nasz kraj powstał po 123 latach niewoli. Graniczyliśmy z sześcioma pa...

Język polski

Autocharakterystyka napisana w trzeciej osobie

Kamil Syguda to czter­na­sto­letni miesz­ka­niec Psar. Wczoraj roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Psa­rach, gdzie jako przedmioty roz­sze­rzone wybrał bio­lo­gię, mate­ma­tykę oraz język angiel­ski. Kamil...

Język polski

Mały Książę - Historie

Dawno temu, pewien lotnik musiał wylądować awaryjnie na Saharze. Podczas naprawy swojego samolotu napotkał młodego chłopca. Był bardzo tajemniczy, miał szczupłą sylwetkę i bujne jasne włosy.
- Narysuj mi owieczkę – powiedział c...

Język polski

Analiza i interpretacja wybranych opisów przyrody z "Pana Tadeusza"

Adam Mickiewicz zawarł w poemacie epickim „Panu Tadeuszu” wiele opisów przyrody, które mogą zachwycać również współczesnego czytelnika. Poeta opisuje w nim naturę w sposób nietuzinkowy, wyjątkowo barwny oraz plastyczny. Opisy natury ...

Język polski

Opis Ani z Zielonego Wzgórza, czy bym się z nią zaprzyjaźnił?

Opis Ani
Ania jest główną bohaterką w serii książek „Ania z Zielonego Wzgórza” napisaną przez Lucy Maud Montgomery.

Ania miała rude długie włosy i oczy o kolorze zielonoszarym. Uważała, że jest brzydka, chociaż...

Matematyka

Liczby całkowite i ułamki(dla klas 5)dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

1)Oblicz:
A)
680:2=
68:2=
6,8:2=
0,68:2=
B)
150:3=
15:3=
1,5:3=
0,15:3=
C)
0,8:0,4=
3,5:0,5=
0,24:0,06=
D)
1,24:0,2=
0,6:0,15=
18:0,02=
...

Język polski

Kim mógłby być współczesny Prometeusz?

W wielu mitach utrwalone zostały wzory ludzkich postaw i zachowań. Mitologiczni bohaterowie i ich czyny, pod którymi kryją się uczucia i pragnienia symbolizują wiele cech pozytywnych i negatywnych. W mitologii wiele jest postaci godnych naśla...

Pedagogika

Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TERAPEUTYCZNYCH
W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA


ĆWICZENIA ORTOGRAFII

PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH

Litery „ą” i „ę” piszemy:
 zasadniczo w wyrazach rodzimych, np.
dąb,...

Geografia

Odpowiedzi na pytania maturalne

1. Wymień rodzaje upraw przemysłowych na świecie. Przedstaw rejonizację dowolnej uprawy.

W produkcji roślinnej wyróżniamy:
· uprawy alimentacyjne (zboża, rośliny korzeniowe, oleiste i cukrodajne, warzywa, owoce)
· uprawy ...

Język polski

Opis wyspy Robinsona Crusoe.

Z początku droga szła bardzo ciężko, miejscami las był nadzwyczajnie gęsty, a liany i inne powojowate rośliny tak drogę tamowały, że trzeba było je nożem przecinać. Lecz z wolna las począł się przerzedzać i wydobyłem się na równi...

Fizyka

Metale i ich zastosowanie

METALE

Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniu substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :
1. metale ,
2. niemetale .
CHARAKTERYSTYKA METALI .

Meta...

Język polski

Streszczenie "Ten obcy".

Przyjaciele zastali Zenka pod leszczyną. Zaczęli prowadzić z nim dialog. Dowiedzieli się od niego, że przyjechał autostopem. Zenek miał przebitą nogę szkłem. Dzieci zaproponowały mu wizytę u doktora Zalewskiego. Obcy tego nie zaakceptowa...

Ekonomia

Podanie o pracę - wzór

PODANIE O PRACĘ


X Y Gronowice, dnia 24. 02. 2004 r. ul.Łopatkowa 2/1
64-367 Gronowice
tel. (0981) 379-293-7591
kom. 0087-2266-7826


Do
Mikołaja Torczyńskiego
Dyrektora Studia Nagraniowego
„Mus...

Język polski

List otwarty

Drodzy mieszkańcy!
W naszym mieście coraz więcej osób jest przeziębionych lub chorych na grypę.Powodem takich zjawisk jest:
-brak odpowiedzialnosći za własne zdrowie;
-lekceważenie terminów szczepionek;
-nie odpowiedni ubi...

Matematyka

Wzory na pola i objętości

Pole powierzchni całkowitej sześcianu

P=6a2

Wzór na pole trójkąta

P=a*h/2

Wzór na pole trapezu
(a b)*h / 2

Pole kwadratu

Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku:

Matematyka

Sprawdzian dla klasy IV.

PRACA KLASOWA NR. 1
GR.A .........................................................

1. Oblicz i sprawdź:
a) 5007 - 119 b) 38705 ? 349

2. Oblicz:
a) 2078 * 32 b) 7892 * 346

3. Oblicz i sprawdź:
a) 195 : 3 b...

Biologia

Choroby weneryczne

CHOROBY WENERYCZNE

Do chorób przenoszonych drogą płciową zalicza się kiłę, rzeżączkę, wrzód weneryczny, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, ziarnicę weneryczną pachwin, ziarniak weneryczny i zespół nabytego upośledzen...

Język polski

Streszczenie "Alchemika" Paula Coelho.

Książka pod tytułem ? Alchemik? ma 209 stron, oto jej streszczenie:
Cała historia opiera się na losach i przygodach chłopca, Anglika o imieniu Santiago, był on pasterzem i kochał swój zawód, posiadał wiele owiec. Pewnego dnia, gdy uda...

Prawo

Wspólnota ustawowa w małżeństwie

USTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wspólność ustawowa.
Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspóln...

Finanse i bankowość

Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych

"Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych"

Spis treści:1. Podstawowe pojęcia i podział finansów publicznych………………………. 1
1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych…………………...