Fizyka

Fizyka

Metale i ich zastosowanie

METALE

Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniu substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :
1. metale ,
2. niemetale .
CHARAKTERYSTYKA METALI .

Meta...

Fizyka

Referat o kometach.

Komety

WPROWADZENIE
Komety są małymi lecz zadziwiającymi ciałami Układu Słonecznego, tak więc swoim niecodziennymi wyglądem, nagłym pojawianiem się na "ziemskim" niebie oraz tajemniczym znikaniem zwracały na siebie uwagę ju...

Fizyka

Czy w Polsce powinny być reaktory jądrowe?

Moim zdaniem, budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest nieopłacalna i niebezpieczna dla zdrowia.
Moja opinia nie jest bezpodstawna, ponieważ wiadomo, że Polska jest bardzo bogata w złoża węgla. Szacuję się,
że posiadamy aż 4% zaso...

Fizyka

Układ Słoneczny

Układ Słoneczny – Nasz układ Słoneczny był kiedyś obłokiem pyłowo – gazowym rozciągającym się we wszystkie strony na prawie pół biliona kilometrów. Niespełna pięć miliardów lat temu najprawdopodobniej wybuch niedalekiej gwiazdy...

Fizyka

Wszechobecne promieniowanie


Wynalazki współczesnej cywilizacji powodują, że bez przerwy narażeni jesteśmy na oddziaływania różnego rodzaju promieniowania emitowanego niejednokrotnie przez urządzenia, których nigdy byśmy o to nie podejrzewali. Urządzenia te to...

Fizyka

Przyżądy astronomiczne

Oko i jego właściwości. Oko ludzkie, ono też przez tysiące lat było tym podstawowym narządem przez który dochodziły do świadomości ludzkiej wiadomości o ciałach niebieskich. Z tego powodu znajomość ogólnych właściwości oka jest is...

Fizyka

Holografia

1. CO TO JEST HOLOGRAFIA?

Holografia - nazwa powstała z zestawienia greckich słów holos = całość i grapho = piszę. Jest to dział optyki zajmujący się technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych (trójwymiarowych). Holografia po...

Fizyka

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa

Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym zjawiska podlegają. Fizyka doświadczalna (eksperymentalna) zajmuje się jakościowym wykrywaniem z...

Fizyka

Betatron

Betatron, akcelerator indukcyjny, rodzaj akceleratora cyklicznego, służącego do przyspieszania elektronów. Przyspieszanie następuje pod wpływem wirowego pola elektrycznego, indukowanego przez zmienny strumień pola magnetycznego.
W betatro...

Fizyka

Fotografia

FOTOGRAFIA

Zaciemniony pusty pokój

Wszystko zaczęło się od małego otworu w okiennicy. Było to gdzieś we Włoszech już w Średniowieczu. Jak zwykle w tym kraju, słońce świeciło ostro o silnie. Jego promienie przedostał...

Fizyka

Prąd, opór

Prąd to ruch uporządkowanych elektronówPrzewodniki płynnie przewodza prąd np.metal
Izolatory (dielekty) ciało przez które prąd nie płynie Dlaczego jedne przewodza prąd a drugie nie ? - Drewno nie przwodzi prądu elektrycznego poniewaz ...

Fizyka

Drgania mechaniczne.

Praca w zalączniku - wzory...

Fizyka

Robert Andrews Millikan

Robert Andrews Millikan (1868-1953)
...

Fizyka

Wenus - gwiazda wieczorna

Wenus jest drugą według oddalenia od Słońca planetą, której starożytni Rzymianie, z powodu jej tajemniczości, nadali imię swej bogini miłości. Po Słońcu i Księżycu jest najjaśniejszym obiektem na niebie, a ponieważ może być widocz...

Fizyka

Izaak Newton.

Nie ma nic w tym dziwnego, że Izaak Newton zajmuje pierwsze wśród najważniejszych postaci nauki zachodniej. Już za życia uznano go za geniusza, a cześć oddawana mu przez społeczność naukową przez trzysta minionych lat właściwie nie zma...

Fizyka

Pomiar świetlności akceleratora.

Pomiar świetlności akceleratora.W LEP-ie pomiar swietlnosci opiera sie na pomiarze elastycznego rozpraszania e+e- pod malymi katami (rozpraszanie Bhabha). Proces ten idealnie nadaje sie do badania swietlnosci tego typu akcelerato...

Fizyka

Prostowniki sterowalne

Przekształtniki przetwarzające energię elektryczną prądu przemiennego na energie elektryczną prądu stałego noszą nazwę układów prostowniczych. Układy prostownicze są najbardziej rozpowszechniony przekształtnikami. Mogą one występowa...

Fizyka

Prąd elektryczny.

Najczęstsze przyczyny wypadków porażenia prądem elektrycznym:
- wady konstrukcyjne
- nieumiejętność obsługi urządzenia (nieostrożność, pośpiech, nieuwaga)
- niewłaściwa konserwacja i niewłaściwe bezpieczniki
- wy...

Fizyka

Zużycie energii

Tabela przedstawia zużycie energii dla poszczegolnych urządzeń...

Fizyka

Paradoks bliźniąt i dylatacja czasu

Destylacja czasu oraz paradoks bliźniąt to pojęcia związane z teorią względności Einsteina. Mają one duży związek z układem odniesienia. Właściwie oba się na nim opierają. Wynikają one z „przyzwyczajenia” do kinematyki, dynamiki ...

Fizyka

Optyka

Światło ja każde fale ulega zjawisku dyfrakcji i interferencji. Światło nie rozchodzi się prostoliniowo wówczas, gdy przechodzi przez bardzo wąskie szczeliny. To odstępstwo od prostoliniowego biegu promieni nazywamy ugięciem lub dyfrakcją...

Fizyka

Burze

Jak powstają burze?

Szybki rozwój ogromnych chmur burzowych ( czyli tzw. cumulonimbus ) i wilgotny chłodny wiatr, zwiastujący zbliżającą się burzę, są dobrze znane w większości regionów świata strefy tropikalnej i umiarkowan...

Fizyka

Impuls elektromagnetyczny

Już podczas wybuchu pierwszej bomby atomowej stwierdzono - zgodnie z przewidywaniami fizyków - towarzyszący mu niezwykle oślepiający błysk światła, obecność masy neutronów oraz niezwykle intensywnych strumieni promieni gamma i promieniowa...

Fizyka

Energetyka jądrowa

Budowanie elektrowni atomowych wzbudza wiele kontrowersji. Już od jakiegoś czasu trwa spór między naukowcami przedstawiającymi argumenty „za” i ekologami przedstawiającymi argumenty „przeciw”. Żadna ze stron nie chce ustąpić twierdz...

Fizyka

Poglądy na budowę materii

prezentacja POGLĄDY NA BUDOWĘ MATERII NA PRZESTRZENI ZIEMI :) gorąco polecam...