Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Kara śmierci - esej

Kara śmierci wzbudza wśród ludzi wiele kontrowersji. Jedni są jej stanowczo przeciwni, a inni uważają ją za słuszną i sprawiedliwą. W końcu, kiedy słyszymy o wyjątkowo brutalnych morderstwach lub gwałtach, których ofiarami są niewinn...

Wiedza o społeczeństwie

Czy w twoim środowisku zauważasz patologie społeczne? Jeśli tak to określ ich typ i przyczyny.

Na pierwsze pytanie zawarte w temacie pracy jestem w stanie odpowiedzieć od razu. Oczywiście że w środowisku w, którym żyję istnieją patologie społeczne. Wydaje mi się że każdy w swoim życiu spotkał się z nimi nie raz czy to w najbli�...

Wiedza o społeczeństwie

Terroryzm islamski – cele, metody przeciwdziałania. Postawy moralne wobec zjawiska.

Aby zrozumieć, czym jest islam, należy sięgnąć do historii powstania. Religia islamu zrodziła się w VI wieku na półwyspie arabskim. Spośród innych religii wyróżnia się tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne ...

Wiedza o społeczeństwie

Młodzi obywatele w Unii Europejskiej. Moje nadzieje i obawy.

Powstanie Unii Europejskiej jest rezultatem ponad 41 lat zacieśniania integracji między państwami europejskimi - procesu, który rozpoczął się w 1951r. między 6 państwami: Niemcami, Francją, Holandią, Belgią, Luksemburgiem i Włochami. Wt...

Wiedza o społeczeństwie

Problem łamania praw dziecka - aborcja

Szanowni Państwo!

Jakże często we współczesnym świecie człowiek łamie prawo. Środki masowego przekazu codziennie donoszą nam o kolejnych przewinieniach. Ta ogromna lawina strasznych wiadomości sprawił, że zagościła wśród l...

Wiedza o społeczeństwie

Biznesplan

Biznesplan firmy - xxx

1. Nazwa i adres firmy
Przedsiębiorstwo xxx
Ul. xxx xx xxxx


2. Forma prawna firmy , misja firmy , rodzaj działalności , konkurencja , kapitał , cele
Nasza firma ma postać spółki cywiln...

Wiedza o społeczeństwie

W którym z poznanych systemów chciałabyś żyć???

Każde państwo musi mieć ustalony porządek, dlatego właśnie zostały one poddane władzy publicznej, która przybrała określoną formę. Forma ta, to jeden z systemów organizacji państwa: demokratyczny, autorytarny lub totalitarny.

Wiedza o społeczeństwie

Używki

Sprzedaż narkotyków – przepisy prawne . W Polsce posiadanie narkotyków jest karalne. Za przechowywanie ich znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od orku do 10 lat . każdy , kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje p...

Wiedza o społeczeństwie

Jestem cząstką społeczeństwa, więc mam prawo i obowiązek tworzenia właściwego wizerunku Polski

Każdy z nas jest cząstką jakiejś grupy społecznej, pomiędzy którymi jest wiele różnic. Dana grupa łączy ze sobą ludzi o wspólnych zainteresowaniach,
w takim samym wieku, czy też z jednego „podwórka”. Członkowie takiej grupy ...

Wiedza o społeczeństwie

Jak nas uwodzą reklamy?

Reklamy uwodzą nas na wiele różnych sposobów. Głównym z nich, jest chyba najprostszy z możliwych sposobów, a mianowicie zamęczanie odbiorcy ciągłymi, natrętnymi reklamówkami. A my bombardowani przez nie, przez długi czas w końcu stwie...

Wiedza o społeczeństwie

Singielstwo - współczesny kierunek w sztuce relacji międzyludzkich

CZYM JEST SINGIELSTWO?
Zgodnie z definicją singlem jest osoba żyjąca w pojedynkę, należą więc do tej grupy także wdowy i wdowcy, osoby rozwiedzione. W potocznej opinii singiel oznacza pozytywne określenie kogoś, kto kiedyś był pogard...

Wiedza o społeczeństwie

Sylwetki sławnych Wielkopolan (część II)

JEST TO C.D. INNEJ PRACY...

Wiedza o społeczeństwie

„Czy frustracja rodzi agresję?”

Czy kiedykolwiek zdarzyło się komuś np: napisać sprawdzian z miernym skutkiem, zepsuć jeszcze bardziej coś co było już zepsute, bądź niemożność pozwolenia sobie na coś co jest niestety nieosiągalne ze względu na budżet osobisty? Og�...

Wiedza o społeczeństwie

Rola rządu i Banku Centralnego we współczesnych gospodarkach państw.

ROLA RZĄDU I BANKU CENTRALNEGO WE WSPÓŁCZESNYCH GOSPODARKACH PAŃSTW

Formy organizacyjne i struktura bankowości nie są identyczne we wszystkich krajach. W każdym z nich jednak występują trzy rodzaje instytucji bankowych: bank centr...

Wiedza o społeczeństwie

Poszanowanie prawa oraz aktywny udział w życiu publicznym (wybory, referenda, konsultacje) podstawowymi obowiązkami obywateli demokratycznego państwa

Demokracja z języka greckiego władza ludu, jest typem sprawowania władzy, na którą wpływ ma każdy obywatel danego kraju. Demokracja bezpośrednia jest to ustrój, na który składają się różnego rodzaju akty wyborcze, inicjatywy ludowe, w...

Wiedza o społeczeństwie

Tworzenie własnych partii politycznych- Demokratyczna Partia Kobiet (dpk) „ do pracy kobiety”

DEMOKRATYCZNA PARTIA KOBIET (DPK) „ Do pracy kobiety”

Partia polityczna DPK zajmuje się głównie prawami kobiet. Nie określa się jako prawicową lub lewicową, dążymy do tego aby była ponad podziałami ideologicznymi.
Parti...

Wiedza o społeczeństwie

Reportaż o procesie socjalizacji młodzieży.

Dorastanie i uczenie się jak żyć wśród ludzi jest bardzo trudne. Musimy, a przynajmniej powinniśmy wiedzieć- moi drodzy rówieśnicy- jak się zachować w każdej sytuacji, jak nie popełnić gafy i nie zrobić komuś krzywdy słowem a tym ba...

Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm mym zdaniem

Dla większości patriotyzm kojarzy się z miłością do ojczyzny i walczeniem za nią . Może i tak jest, ale w patriotyźmie trzeba czegoś więcej. Patriota okazuje miłośc ojczyźnie, poprzez szacunek do tradycji i zwyczajów nie kaleczy też ...

Wiedza o społeczeństwie

Czym jest unia Europejska

CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA?

Pojęcie Unii Europejskiej jest trudne do zdefiniowania. Jest to organizacja tworzona na bazie Wspólnot Europejskich – in statu nascendi (w fazie poczęcia) – nie ma podmiotowości w prawie międzynarodowym,...

Wiedza o społeczeństwie

Własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste.

W myśl art. 233, W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o poddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do gmin bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzyst...

Wiedza o społeczeństwie

„Demokracja a elitaryzm”

Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc ...

Wiedza o społeczeństwie

Chamskie zachowania p. Szczuki - przemówienie

Szanowny Panie Profesorze, Drodzy Rówieśnicy!

Najwyższy czas, moim zdaniem, by położyć kres tym chamskim zachowaniom w tym tu miejscu. Kim stali się ludzie w dzisiejszych czasach – awanturnikami, wrogami każdego człowieka. Czy zo...

Wiedza o społeczeństwie

Świat konfliktów i wspólnych wartości

Świat konfliktów i wspólnych wartości

Konflikty od zawsze towarzyszyły ludziom, są one nieodzownym elementem życia społecznego. W minionym stuleciu miała miejsce tak zwana Zimna wojna, była to rywalizacja społeczna i polityczna Z...

Wiedza o społeczeństwie

Ojczyzna, Kościół, Rodzina

Wedlug mnie najwazniejszym podmoitem majacym wplyw na wychowanie dzieci i mlodziezy jest rodzina. To wlasnie w gronie najblizszych dorastamy i poznajemy otaczajacy nas swiat.
Rodzina ma najsilniejszy wplyw na mlodych ludzi, poniewaz to wlasnie o...

Wiedza o społeczeństwie

Źródła finansowania stronnictw politycznych

Od początku istnienia partii politycznych dużym problemem była kwestia ich finansowania. W II Rzeczypospolitej, PRL-u oraz w III RP to państwo opłacało koszty przeprowadzenia wyborów, a kampanie wyborcze w dużym stopniu finansowane były prz...