Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krwotoki wewnętrzne

Krwotoki wewnętrzne mogą być do jamy czaszki, płuc, żołądka, jamy otrzewnej.
a)do jamy czaszki
-Objawy:
-bóle głowy,
-zaburzenia świadomości,
-zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych. - nierówne źrenice,
-mdł...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Maska przeciwgazowa

Maska przeciwgazowa służy do ochrony górnych
dróg oddechowych oraz błon śluzowych gardła,
oczu, nosa przed działaniem broni A, B, C
z wyjątkiem podmuchu i promieniowania cieplnego.
1. Od środka ucha przez łuk brwiowy do...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Sytuacja ekologii w stosunku do świata

Ekologia-nauka badająca zależności między organizmami oraz miedzy organizmami a środowiskiem; Ochrona przyrody-zachowanie, właściwe wykorzystywanie i odnawianie zasobów przyrody, ochrona różnorodności gatunkowej, tworzenie rezerwatów; Oc...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Gaśnice, bezpieczeństwo, pożar - Gotowa ściąga do drukowania

Bezpieczeństwo-istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego,co wartościowe,co zapewnia przetrwanie i rozwój.Stąd bezp.możemieć wymiar globalny,lokalny,domowy.Jest potrzebą człowieka, podst.warunkiem jego bytu,decyduje o jakości życia,dobrym s...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Powodzie

Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne, które jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie na to niebezpieczeństwo narażone są tereny położone nad rzekami i potokami, a także rejony nadmorskie.
Istnieje wiele przycz...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krwotoki

Krwotok to gwałtowny i zagrażający życiu wypływ krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych.

Często określany tzw. masywnym krwawieniem.
Krwotoki możemy podzielić na:

zewnętrzne
– krew...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Stopnie wojskowe

Korpus szeregowy
- szeregowy
- starszy szeregowy

Korpus Podoficerski
- kapral }
- starszy kapral } podoficerowie mlodsi
- plutonowy }
- sierżant ]
- starszy sierżant ] podoficerowie starsi
- sierżant sztab...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Zaburzenia psychiczne to zespół lub wzorzec zachowania
i funkcjonowania, który ma znaczenie kliniczne. Zaburzeniami psychicznymi zajmuje się dziedzina psychologii tj. psychologia kliniczna. Psychologia kliniczna to dziedzina psychologicznyc...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podstawowy schemat podtrzymania życia.

Dzięki schematowi możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha.

1.Sprawdź czy jest bezpiecznie
\/
Jest bezpiecznie

2.Kontrola przytomności
\/
poszkodowan...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bronie

Broń – wszelkie środki i przedmioty służące do prowadzenia walki, zarówno w ataku, jak i w obronie, przeznaczone do niszczenia ludzi, sprzętu oraz umocnień po stronie nieprzyjaciela.
Broń konwencjonalna
Broń biała – stosowana ...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Uraz głowy

Urazy głowy:

Do urazów głowy dochodzi w wyniku bezpośredniego uszkodzenia mózgu odłamkami kostnymi czaszki oraz w wyniku gwałtownie działających sił przyspieszenia bądź opóźnienia, które uszkadzają tkankę nerwową zarówno...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rodzaje uzbrojenia

Srodki napadu powietrznego: a)pilotowe: taktyczne(w strefie przyfrontowej), operacyjne(średniego zasięgu), strategiczne(dalekiego zasięgu). Cechy samolotu: pułap, udźwig, zasięg. b)bezpilotowe-rakiety.Rakieta z głowicą bojową-pocisk(gł.boj...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

Ocena stanu poszkodowanego
W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta,
należy sprawdzić czy poszkodowany
1. Jest przytomny?
Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. ...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pożary wewnętrzne i zewnętrzne- charakterystyka

Wszystkie pożary ze względu na miejsce, w którym powstały, można podzielić na pożary wewnętrzne, zewnętrzne lub przestrzenne. Temat sugeruje jednak skupienie na dwóch pierwszych rodzajach tego zjawiska.
Do pierwszej grupy zalicza si�...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc

1.Organizacja miejsca wypadku:
a) Ocena sytuacji
Ocenę i analizę miejsca wypadku zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu , ratownikowi oraz zabezpieczenie samego miejsca wypadku
b) Zasada udzielania pierwszej pomocy
Pierwsza pom...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Co jest najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące.

Moim zdaniem najgroźniejsze w katastrofach środków transportu przewożących środki trujące, są substancje, które wydostają się z tych środków i rozprzestrzeniają się w otaczającym środowisku.
W przemyśle i gospodarce wykorzystuj...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Plan ewakuacji dzielnicy miasta w związku z zagrożeniem wybuchem.

Praca została zapisana jako załącznik w formacie*.doc. Przedstawia plan ewakuacji dzielnicy miasta w związku z zagrożeniem wybuchem. Za plan dostałem ocenę bardzo dobrą. Polecam!!!...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Porażenie prądem elektrycznym i pioruny.

Skutki porażenia prądem elektrycznym są bardzo zróżnicowane -począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zale�...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Opieka nad osobą obłożnie chorą, sposób przygotowania dla niej pokoju oraz cechy, jakimi powinna się charakteryzować osoba pielęgniująca

W celu zapewnienia choremu niezbędnych warunków i właściwej opieki należy wykonać określone czynności organizacyjne. Będzie to;

- wybór i przystosowanie pomieszczeń dla poszkodowanych
- przygotowanie miejsc do leżenia i zgro...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi

Wiele jest sytuacji w, przez które jesteśmy zmuszeni do pozostania w łóżku przez dłuższy okres czasu. Może być to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przewlekłą chorobą itp. W czasie opieki nad chorymi zachowujemy pewne standardy zab...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Narkomania wśród dzieci i młodzieży

projekt jest w programie power point...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Patologia w społeczeństwie

Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Patologie społeczne dzielimy na trzy grupy: indywidualne, rodziny i struktur orga...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Choroby

Cholera to ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią - przecinkowcem cholery (Vibrio cholerae). Bakteria występuje w dwóch serotypach:
• O1 <...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przewlekłe unieruchomienie a odleżyny

Przewlekłe unieruchomienie pacjenta np. porażenie czterokończynowe może prowadzić do powstawania odleżyn przez długotrwały ucisk lub tarcie. W celu ich zapobiegania należy poznać następujące czynniki.

Miejsca powstawania odleży...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza Pomoc przed medyczna

Gdy widzisz poszkodowanego nie wachaj się jemu pomuc na początek sprawdź ilość poszkodowanych w tym zdarzeniu potem zacznij działać szybko ponieważ śmierć muzgu następuje w czasie 4 min
1. na początek sprawdź puls poszkodowanego