Biologia

Biologia

Choroby weneryczne

CHOROBY WENERYCZNE

Do chorób przenoszonych drogą płciową zalicza się kiłę, rzeżączkę, wrzód weneryczny, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, ziarnicę weneryczną pachwin, ziarniak weneryczny i zespół nabytego upośledzen...

Biologia

Dioksyny

Dioksyny należą do grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Ich szkodliwe działanie polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu ...

Biologia

Oddychanie tlenowe i beztlenowe krótkie porównanie pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu.

Porównaj oddychanie tlenowe i beztlenowe pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu.

Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych...

Biologia

Doping w sporcie

DOPING [ang.]:
1) Zachęcanie zawodników do aktywniejszej walki sport. oklaskami, okrzykami, śpiewem;
2) podwyższenie wydolności psychofiz. zawodnika za pomocą metod isubstancji farm., uznanych przez Komisję Med. MKOl za dopingowe; f...

Biologia

Metody leczenia nowotworów

Współcześnie stosowane metody leczenia nowotworów wiążą się z wieloma skutkami ubocznymi. Użycie kilku metod jednocześnie znakomicie zwiększa szansę pacjenta na wyleczenie.

Najpowszechniejszym sposobem leczenia nowotworów są z...

Biologia

Szkarłupnie

SZKARŁUPNIE
Szkarłupnie żyją wyłącznie w wodach morskich i strefach dennych. Należą do nich liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce i strzykwy. Są one ważnymi skladnikami ekosystemow, od przybrzeznych srodowisk aż po głebiny na ...

Biologia

Mowa ciała

Komunikowanie się jest to porozumiewanie się międzyludzkie. Komunikacja jest procesem złożonym ? przekazywaniem wiadomości pomiędzy ludźmi i wśród ludzi ? za pośrednictwem symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne (np. wyraz twa...

Biologia

Doping w sporcie.

Wiele osób, niezwiązanych ze sportem zawodowo ani nieuprawiających sportu w sposób amatorski, dużo czasu poświeca na
ćwiczenia w siłowni i rozwijanie swych mięśni. Nie jeden chciałby posiadać dobrze rozwiniętą sylwetke. Duża w tym...

Biologia

Problem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyka

W swoim referacie zajmę się problemem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyką. Czym zatem jest nowotwór?
Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, które wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrasta...

Biologia

Trzesienie Ziemi w Polsce

Dwie fale wstrząsów o sile 4,5 - 5 stopni w skali Richtera nawiedziły 21 września północno-wschodnią Polskę i nadbałtyckie rejony obwodu kaliningradzkiego. Ziemia zatrzęsła się także na Litwie i Białorusi. Pierwsza fala wstrząsów prz...

Biologia

Ewolucjonizm

Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji.
Dowody bezpośrednie.
Są to dowody, które świadczą o przebiegu ewolucji bezpośrednio. Takimi dowodami są dane paleont...

Biologia

Kiła, syfilis

Kiła, syfilis, choroba weneryczna wywołana przez infekcję krętkiem bladym (Spirochaeta pallida, Treponema pallidum), szerząca się głównie drogą kontaktu płciowego (tzw. kiła nabyta, choroby weneryczne) lub przez przeniesienie zakażenia z...

Biologia

Choroby układu moczowego.

Choroby układu moczowego, a zwłaszcza nerek stanowią duże zagrożenie dla organizmu. Najczęstsza przyczyną chorób są zakażenia bakteryjne i związane z nimi zapalenia nerek, zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie cewki moczowej. Choroby ...

Biologia

Czy odżywiamy sie zdrowo ?

Żywienie to nie tylko jedzenie, ale przede wszystkim mądre i racjonalne odżywianie się, czyli dobieranie i komponowanie posiłków w taki sposób, by dostarczały one organizmowi wszystkich składników pokarmowych uznanych za niezbędne do praw...

Biologia

Choroby układu krwionośnego

Najpopularniejsze choroby układu krążenia to:

I. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, kt...

Biologia

Budowa komórki i funkcje jej składników

Cytoplazma

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma ...

Biologia

Komórka, mitoza, mejoza.

PROCARYOTA
Organizm bezjadrowy, jednokomórkowy, budowa kom. bardzo prosta, mimo to pozwala spelniac wszystkie czynnosci zyciowe (sinice, bakterie). Ksztalt nadaje blona kom. wnetrze osloniete blona cytoplazmatyczna i wraz z nia stanowi protopla...

Biologia

Zaburzenia rytmu sercia i przewodzenia

1.Blok przedsionkowo – komorowy I, II. III stopnia
2.Trzepotanie i migotanie przedsionków
3.trzepotanie i migotanie komór.

BLOK PRZEDSIONKOWO- KOMOROWY:
są to zaburzenie przewodzenia przez węzeł przedsionkowo – komorowy...

Biologia

Genetyka

G e n e t y k a jest nauką badającą zjawiska dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Występowanie u rodziców i potomstwa tych samych właściwości strukturalnych i funkcjonalnych nazywamy dziedzicznością. Właściwości te mogą b...

Biologia

Działanie ukł. krwionosnego, budowa serca, skład krwi....itp. =]

Działanie układu krwionośnego:
Podczas każdego skurczu komór lewa komora tłoczy utlenowaną krew za pośrednictwem aorty do obiegu dużego. W dużym obiegu krew utlenowana dociera do naczyń włosowatych ciała, gdzie dostarcza tlen tkank...

Biologia

Trucizny i środki psychogenne a życie i zdrowie człowieka.

1. Trucizny i środki psychogenne są uważane za jeden z deztabilizatorów życia jednostkowego i społecznego.
Substancje które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu są czasem stosowane również w przeciwną stronę - jako leki. Obiektami ...

Biologia

Zanieczyszczenia Częstochowy i jej okolic.

Zanieczyszczenia wód:

Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw rolnych. Wody Stradomki są zanieczyszczone ściekami przemysłow...

Biologia

Rola strefy ozonowej i niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem ultrafioletowym.

Ozon- gaz zbudowany z trójatomowych cząsteczek tlenu o orzeźwiającym zapachu i niebieskawej barwie, powstający z tlenu pod wpływem wyładowań elektrycznych lub promieniowania krótkofalowego.


Ozon jest odmianą tlenu. Powstaje,...

Biologia

Jakie znaczenie mają dla człowieka osiągnięcia współczesnej genetyki?

1.W medycynie

Człowiek od zawsze dąży do ułatwiania sobie życia. Od zawsze podąża za nowościami i ku nowościom. Różne gałęzie nauki rozwijają się w różnym tempie. Jedną z prężniej działających dziedzin jest inżynieria...

Biologia

Referat o glonach

Temat: Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce człowieka i medycynie.

Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów.
Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gr...