Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Kampania PR- Dzis antykoncepcja to bajka

1.WSTĘP

ZAŁOŻENIA KAMPANII PROMUJĄCEJ ?CZERWONEGO KAPTURKA? I SPÓŁKĘ

Plan naszej kampanii obejmuje procesy związane z wypromowaniem i wprowadzeniem na rynek polski produktu firmowego ? prezerwatyw ?Czerwony kapturek? skier...

Dziennikarstwo

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów

Język współczesnych tekstów prasowych


KATYŃ

Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45...

Dziennikarstwo

Użytkownicy informacji - praca na bibliotekoznawstwo

praca w załączniku. W zasadzie bardziej na polonistykę, ale niestety tego kierunku nie można wybrać w opcjach (co za farsa...)...

Dziennikarstwo

Napisz krótki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką.

Od tysiecy lat kamieniem wegielnym dla wszystkich cywilizacji był ich jezyk. Wszyskie antyczne kultury opieraly się na mowie i pismie. Każdy z dialektow ksztaltowal się latami, a czasami nawet wiekami. Podstawowym elementem odrozniajacym wszyski...

Dziennikarstwo

Zagrożenia dla rozwoju i niezależności wolnorynkowych mediów lokalnych

Niezależności prywatnych mediów lokalnych zagraża nie tylko ograniczanie możliwości krytyki i kontroli władz, ale także mechanizm rynkowy powodujący, iż informacja staje się towarem, co samo w sobie niesie sporo zahamowań, ogra¬niczeń....

Dziennikarstwo

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej
Początek samodzielnego rozwoju języka polskiego umownie datujemy na II poł. X w., łącząc ten fakt z rozwojem polskiej państwowości i przyjęciem chrztu w 966 r. Podstawę og�...

Dziennikarstwo

System polityczny Ukrainy

UKRAINA

 Niepodległość- ogłoszona przez Radę Najwyższą 24 VIII 1991; potwierdzona w referendum 1 XII 91 (95% frekwencji; 90% za)
 Katastrofa w Czarnobylu i zatajenie jej skutków- fala niezadowolenia- ruchy ekologiczne+ oś...

Dziennikarstwo

Organizacja reklamy społecznej.

Organizacją reklamy społecznej zajmuje się organizacja pozarządowa, fundacja albo inna instytucja, która ma na celu zgromadzic wokół zbożnej idei wielu ludzi. Wcześniej musi ona także pomyśleć o sponsorach, jeśli nie zdecycuje się pom�...

Dziennikarstwo

Podmioty interesów w stosunkach międzynarodowych i racja stanu

Duża liczba uczestników stosunków międzynarodowych i ich różno¬rodność sprawiają, że powiększa się i różnicuje zasięg i skala podmio¬tów interesów międzynarodowych. Możemy mówić o następujących zespołach podmiotów interes�...

Dziennikarstwo

Teoria użytkowania i korzyści

Od czego może zależeć wybór medium w teorii użytkowania i korzyści?

Wyniki badań prowadzonych przez Katza, Blumlera i Gurevitcha po¬zwalały twierdzić, że np.:
- osoby zainteresowane sprawami publicznymi zaspokajają swe potrz...

Dziennikarstwo

Agencja Thomson Reuters.

Początkiem działalności tej agencji był rok 1851 roku kiedy to Paul Reuter rozpoczął przekazywanie informacji giełdowych z Londynu do Paryża. Warto zaznaczyć, że już w 1849 roku Reuter wysyłał gołębie pocztowe wraz z informacjami gie�...

Dziennikarstwo

Ekonomika mediów wykłady

1. Informacja dziennikarska jako towar.

Historia powstania i rozwoju komunikowania masowego i środków masowej informacji, kanałów jego dostosowania odbiorcom wskazuje, iż, jednym z najważniejszych czynników wpływających na nie był...

Dziennikarstwo

Historia rozwoju prasy

Kryteria wydzielania prasy:
1. Periodyczność ukazywania się (co najmniej raz na kwartał)
2. Publiczne rozpowszechnianie, dostęp
3. Aktualność treści – czasowa i problemowa
4. Wszechstronność tematyki
5. Odbiorcy anoni...

Dziennikarstwo

System polityczny Litwy

LITWA

 18 V 89- deklaracja suwerenności
 11 III 90- deklaracja niepodległości
 1988- Litewski Ruch na rzecz Przebudowy- postulował przebudowę społ.- ekon. w ramach ZSRR
 1989- nowe partie
 24 II/5 III 90...

Dziennikarstwo

Gatunki telewizyjne - według modelu stosowanego w latach 70 tych w USA

Program dnia powstaje w wyniku manipulacji wielkich sieci, które starają się wygrać własne atuty i zarazem niezbyt ucierpieć od programów – atutów przeciwników. Wiadomo na przykład, że program cieszący się powodzeniem zapewnia większ...

Dziennikarstwo

Swoboda przepływu towaru

Swoboda przepływu towarów
Podstawową zasadą rządzącą obrotem towarowym pomiędzy państwami członkowskimi UE jest zasada swobody przepływu towarów. Oznacza ona, że na obszarze państw członkowskich UE towary mogą być przemieszczane...

Dziennikarstwo

M. K. Sarbiewski O poincie i dowcipie

W załączniku tekst plus kilka ilustracji z tekstu Sarbiewskiego

Sarbiewski, O poincie i dowcipie
Seneka i Marcjalis
Na pożytek tych, którzy pragną pisać i mówić w sposób pointowany

Wśród rozpraw zebranych w tomie...

Dziennikarstwo

Recenzja filmu "Sztandar chwały"

Wojna bez mitów

Clint Eastwood w trakcie swojej kariery aktorskiej status gwiazdy uzyskał grając w mało ambitnych filmach takich jak „Brudny Harry” szerzących kult przemocy. Wcielając się w rolę reżysera, którym chciał zosta�...

Dziennikarstwo

System polityczny Czech

CZECHY

Forum Obywatelskie na czele przemian
Słowacja- rządy Vladimira Meciara i Jana Carnogurskiego- postulaty całkowitej odrębności;
Wybory VI 92- w czechach wygrywa obywatelsa Partia Demokratyczna ODS Vaclava Klausa- zwolenni...

Dziennikarstwo

Esej na temat wolności

Wolność nam nie grozi.
Tuż pod wierzchołkiem sklepienia kołysała się para nóg. Powoli, bardzo powoli, niczym dwie leniwe igły kompasu stopy obracały się w prawo; na północ, północny wschód, wschód, południowy wschód, południ...

Dziennikarstwo

Dekalog dziennikarza

"Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika.
Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli."
Monteskius


I Pisz i mów prawdę.
Zawsze staraj się dojść ...

Dziennikarstwo

Aleksander Lipski „ Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej”

I. Problem kultury w ramach standardowej polityki kulturalnej
1. Polityka kulturalna nie traktuje kultury w sposób ogólny i wolny od ocen. Zajmuje się pewnym fragmentem kultury. Tutak kultura jest rozumiana selektywnie i wartościująco:
...

Dziennikarstwo

Medialny a rzeczywisty obraz świata.(Czy przemoc w mediach rodzi przemoc w świecie realnym?)

Media jest to instytucja dążąca do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami jesteśmy my. Poprzez oglądanie telewizji , słuchanie radia , korzystanie z internetu i czytanie gazet dowiadujemy się co aktualnie ...

Dziennikarstwo

Stanisław Lem i jego dekadenckie wątpliwości

Dywagacje, autosugestie, hipotezy - czy w tej materii Stanisław Lem przełamał już wszelkie bariery banalizacji języka polskiego i dzięki temu trafnie przewidział reality kolejnych generacji? Merytoryczna konfrontacja z książką „Tajemnica...

Dziennikarstwo

Współczesna kobieta, a jej seksualność...

Coraz częściej przyglądam się wizerunkowi współczesnej kobiety. Rzekomo ma on cechować kobiety silne, niezależne, zaradne, świadome swojej inteligencji oraz atrakcyjności. Kobieta współczesna jest kobietą seksualna, wyzwolona. Poczucie ...