Religia

Religia

Streszczona biografia bł. JUli Rodzińskiej

Siostra Julia Stanisława Rodzińska urodziła się 16marca 1899roku w Nawojowej koło Nowego Sącza w diecezji Tarnowskiej.W wieku 8 lat straciła matkę,a gdy miała 10lat zmarł jej ojciec.Wychowaniem jej i młodszej jej siostry Janiny zajęły s...

Religia

Niedziela to Dzień Pański - konspekt lekcji religii.

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna

Temat: Niedziela to Dzień Pański.

Wiodące cele katechetyczne:
· Poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli.
· Kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielna spotkani...

Religia

Św. Józef Sebastian Pelczar

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Pochodzenie, wykształcenie.
Józef Sebastian Pelczar przyszedł na świat 17 stycznia 1842 r. w małym miasteczku Korczyna koło Krosna. Rodzice posiadali dość duże gospodarstwo rolne, dzięki c...

Religia

Joga - droga do Boga ponad podziałami

Co oznacza słowo „joga”?

Etymologia słowa „joga” jest wyjątkowo bogata. Zebrany w czeskiej pracy zestaw sanskryckich znaczeń tego terminu (spojenie, połączenie, kombinowanie, kontakt, styczność, użycie, zastosowanie, cel, s...

Religia

Hinduizm

Hinduizm (z sanskrytu - sindhu, z perskiego - hindu), jedna z najważniejszych, obok dżinizmu i buddyzmu, religii Indii. Od poł. I w. kontynuacja wedyzmu i braminizmu.

Jest wyznaniem niespójnym, składającym się z takich ugrupowań, j...

Religia

Dwa klucze do trwałego małżeństwa – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia

DWA KLUCZE DO TRWAŁEGO MAŁŻEŃSTWA – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia

Kiedy Bóg połączył pierwszą parę ludzką węzłem małżeńskim, w żaden sposób nie dał do zrozumienia, jakoby ów związek miał istnieć tylko ...

Religia

Wybrane zagadnienia encykliki Veritatis Splendor w perspektywie katolickiej nauki społecznej.

Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła została napisana 6 sierpnia 1993 roku.
Zawiera ona trzy rozdziały....

Religia

Porównanie postaci ze Starego Testamentu z człowiekiem współczesnym

Porównałem w niej Mojżesza jako człowieka ze Starego Testamentu i Jana Pawła II. "Według mnie postacie Mojżesza i Jana Pawła II są bardzo podobne. Wskazuje na to ogromna wiara w Boga. W każdą Jego decyzje, nawet kiedy jest ona dla na...

Religia

Judaizm

J U D A I Z M

Judaizm - religia Żydów, jest jedną z najstarszych religii świata, a zarazem ciągle żywą. Opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

1) na wierze w jednego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, który o...

Religia

Nie samym hamburgerem żyje człowiek

Nie samym hamburgerem żyje człowiek


Słowa te wydają się być śmieszne. Jednak owy hamburger ma wiele symbolicznych znaczeń. Każdy przecież wie, że jest to kanapka. Jednak tutaj jest ona metaforą. Spróbuję wyjaśnić, co ...

Religia

Po stronie reformy

Luter (1483-1546)

Reforma także chciała być odnową inspirowaną przez Ducha Świętego, w Kościele, w którym wszystko wołało o reformę, jak wyznawali niektórzy papieże w tym stuleciu, w którym szerzyło się rozluźnienie obycza...

Religia

Eucharystia buduje Kościół

Eucharystia buduje Kościół


II Sobór Watykański przypomniał, że Ofiara eucharystyczna tkwi w centrum procesu wzrastania Kościoła. Stwierdził, że Kościół, czyli królestwo Chrystusa już teraz obecne w misterium, z mocy Bog...

Religia

Ubodzy w nauczaniu proroków.

Początki profetyzmu łączą się z początkami urzędu królewskiego. Łączy się również z zanikiem urzędu sędziego. Władza królewska w porównaniu z sędziami była odległa od ludu. Prorocy zaś byli bliżej ludzkich problemów, byli te...

Religia

O krajach i religiach

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych kontynentów Europa jest zasiedlona dość równomiernie. Przeciętna gęstość zaludnienia, przekraczająca 66 osób/km2, linkuje Europę wśród najgęściej zaludnionych obszarów Ziemi. Na niewielki...

Religia

Ślub konkordatowy.

Podpisany 28 lipca 1993r. a ratyfikowany 25 marca 1998r. Konkordat pomiędzy stolica apostolską, a Rzeczpospolitą Polską stwarza narzeczonym możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego, które może wywołać skutki cywilne,takie jakie posia...

Religia

„Bóg jest miłością” – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia

„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ” – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia

Spośród wszystkich przymiotów Jehowy najznamienitszym, a zarazem najbardziej pociągającym jest miłość. Kiedy przyjrzymy się niektórym jej aspektom – nicz...

Religia

O pokorze

Wielki cud Boży możemy ujrzeć w naszej duszy: jeśli dusza upokorzy się należycie to łaskawy Bóg daje jej wielką radość i ukojenie; jeśli skłania się ku pysze, to popada w przygnębienie i posępność.
Z powodu jednej myśli wynio...

Religia

Opus Dei - ariergarda modernizmu

Opus Dei - ariergarda modernizmu

"Są heretycy, którzy wierzą w Jego boskość,

jednocześnie odrzucają, że jest królem.

Tacy z pewnością ofiarują Mu kadzidło,

lecz nie chcą ofiarować także złota...

Religia

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie

Każdy z nas podczas porównywania siebie do czegoś lub kogoś raz stwierdzi, że jest ?wielki?, raz, że ?mały?. Człowiek jest podporządkowany wielu ludziom, czasami sam zarządza innymi. Ludzie już od początków swego istnienia dążyli do d...

Religia

Szczęśliwe małżeństwo - wywiad

JAK STWORZYĆ SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO?
STAŻ: 20 lat

-Dzień dobry! Serdecznie dziękuję za zgodę na wywiad. Zacznijmy: czym,według Państwa,jest małżeństwo?
Małżeństwo to coś więcej niż tylko przyjaźń. To nierozer...

Religia

Znaczenie pracy dla godności człowieka w świetle nauczania

Człowiek jest podstawową wartością społeczną. Jest początkiem i celem życia społecznego zaczynając od małżeństwa i rodziny, a kończąc na społeczności ludzkości. Tylko w ten sposób patrząc na człowieka możemy podnieść godnoś...

Religia

Przygotowanie dalsze w zawarciu małżeństwa.

Przygotowanie dalsze zaczyna się już w dzieciństwie ramach wychowywania rodzinnego oraz zwyczajnej katechezy. Ważny jest tutaj przykład życia małżeńskiego we własnym domu rodzinnym,gdzie powinno się zaszczepić szacunek dla męża(ojca) i...

Religia

Jan Paweł II

„Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”
Jan Paweł II
Jan Paweł II,...

Religia

Co we współczesnej popkulturze i tzw. nowoczesnej obyczajowości prowadzi do rozwiązłości seksualnej, niewierności małżeńskiej i do rozwodów.

We współczesnej pop-kulturze są spychane na margines podstawowe zasady moralne. Przedstawiciele tzw. nowoczesnej obyczajowości zazwyczaj negują istnienie Pana Boga, a instytucję kościoła uważają za szkodliwą. Powszechne staje się przekon...

Religia

Błogosławiona Salomea

Salomea pochodziła z rodu Piastów, dokładniej była córką księcia krakowskiego Leszka Białego i ruskiej księżniczki Grzymisławy. Małżeństwo rodziców miało przynieść pokój zwaśnionym księstwom, dlatego dziecko, które spłodzili n...