Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Teczka imprezy - krajowa wersja2

Całość w załączniku - tabele...

Turystyka i rekreacja

Turystyka kwalifikowana.

Turystyka kwalifikowana

Turystyka kwalifikowana stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej dostępnych form aktywnego wypoczynku. W myśl uchwał IX i X Zjazdu PTTK ( Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze) jest najważniejszą...

Turystyka i rekreacja

Projekt spędzania czasu wolnego u osób starszych

Cele projektu:

Zachęcanie ludzi starszych do aktywności rekreacyjnej na bazie turystycznej;
Promocja zachowań pro zdrowotnych wśród osób starszych;
Ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego ludzi starszych.

Opis pr...

Turystyka i rekreacja

Atrakcyjność turystyczna gminy Kunice

Za tą pracę dostałam 5,mam nadzieje,że komus sie przyda.Pozdrówka.Aga.


Agnieszka Łukasiewicz Legnica, 06-10-2003r.
AWF Wrocław/zaoczne
IV rok, semestr 7,
specjalność: turystyka i rekreacjaPRACA...

Turystyka i rekreacja

Zamek w Oświęcimiu

Zagospodarowanie turystyczne zamków w Polsce. Zamek w Oświęcimiu

Spis treści
1. Wprowadzenie.
1.1. Uzasadnienie wyboru obiektu.
1.2. Sposób zbierania informacji i gromadzenie materiałów.
2. Charakterystyka przestr...

Turystyka i rekreacja

Co jest zdrowe

Praca jeste w załączniku...

Turystyka i rekreacja

Prawo celne i dewizowe po 1 Maja 2004

Po wejściu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE (z Ukrainą, Białorusią i Rosją, porty morskie i lotniska) kontrola graniczna jest w dalszym ciągu dokonywana bez istotnych zmian. Dla obywatel...

Turystyka i rekreacja

Rezerwaty przyrody na terenie Lasów Janowskich

Najstarszy REZERWAT LEŚNY JASTKOWICE został utworzony jeszcze w latach pięćdziesiątych. Obejmuje dobrze zachowany las grądowy z udziałem dębu szypułkowego, buka, jodły i lipy drobnolistnej odnawiających się w sposób naturalny. Niektóre...

Turystyka i rekreacja

Wybrane szlaki krajoznawcze w Polsce, wraz z opracowaniem

Szlak cysterski

Cedynia- po klasztorze i kościele pozostało tylko skrzydło zachodnie, w którym jest hotel i restauracja
Kołbacz- Dom Konwersów; w budynkach dawnego opactwa dom kultury, biblioteka i kościół parafialny
Żarno...

Turystyka i rekreacja

Ośrodki SPA w Polsce

Ośrodki SPA w Polsce.

Malinowy Zdrój ? Solec SPA to nowo otwarty kompleks hotelowo ? rehabilitacyjny z odnową biologiczną.
Do dyspozycji gości oddajemy 105 luksusowych pokoi o standardzie 3*** ? wszystkie z łazienkami, wyposażone...

Turystyka i rekreacja

Analiza treści uchwał (programów) kongresów krajoznawczych.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy odbył się w dniach 12-13. 07.1929r w grodzie Przemysława (Poznań). Kongres miał stać się stymulatorem do poznania samych siebie, człowieka i jego pracy. Proponował przyjęcie krajoznawstwa jako po...

Turystyka i rekreacja

Tadż Mahal

W lśniącym białym marmurze Tadż Mahal zaklęta jest miłość męża do żony. Ta symetryczna, subtelna budowla, piętrząca się niczym doskonała perła na tle lazurowego nieba, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych mauzoleów ...

Turystyka i rekreacja

Wycieczka o najciekawszych drzewach świata

Najciekawsze drzewa świata. Jest to praca skierowana do różnych grup wiekowych ale przede wszystkim do osób uczących się w Technikach leśnych jak również do studentów związanych z kierunkami leśnymi. Uważam że każda osoba ucząca się...

Turystyka i rekreacja

Filozofia turystyki

Istnieje analogia pomiędzy życiem a turystyką, byciem człowiekiem a byciem turystą. Człowiek żyje w czasie i w przestrzeni. Jego życie to: dzieciństwo, młodość, dorosłość
i starość. Przestrzeń w której żyje to przestrzeń fi...

Turystyka i rekreacja

Rodzaje wiz

Wyróżniamy 2 rodzaje wiz, które możemy otrzymać w ambasadzie bądź konsulacie amerykańskim :

wizy imigracyjne - dają prawo do wjazdu na teren USA i do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. W większości wizę i...

Turystyka i rekreacja

Koncepcja rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Janów.

Gmina Janów położona na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa zajmuje obszar o powierzchni 14.700 ha, z czego 52% stanowią lasy mieszane. W 22 wsiach mieszka niespełna 6.000 osób.

Turystyka i rekreacja

Zawoja - Babiogórski Park Narodowy jako rezerwat biosfery

Może się wydawać, mało uzasadnione mówienie o międzynarodowym znaczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego, który z pozoru odbiega od światowych wzorców, zwłaszcza co do powierzchni, lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz poziomu społe...

Turystyka i rekreacja

Energia wiatru.

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu. Początkowo tej ener...

Turystyka i rekreacja

Infrastruktura rekreacyjna sprzyjająca aktywności w czasie wolnym w miejscu zamieszkania - Teatry w Białymstoku

„Rekreacja - forma aktywności podejmowanej w czasie wolnym dla wypoczynku, wytchnienia i przyjemności, której celem jest regeneracja sił psychicznych i fizycznych oraz przeciwdziałanie dalszemu zmęczeniu” (Teoria i metodyka rekreacji – w...

Turystyka i rekreacja

Rajd rowerowy,Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

RAJD ROWEROWY

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
1. Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów powiatu Łęczyńskiego.
2. Nazwa imprezy:
Wiosenny rajd rowerowy
3. O...

Turystyka i rekreacja

Analiza marketingowa

Analiza marketingowa może sie przydac z marketingu;p...

Turystyka i rekreacja

Aplikacja tvnmeteo

Ja wybrałem do doświadczenia aplikację TVN Meteo. Jest to darmowa aplikacja na telefon z wbudowanym systemem operacyjnym android. Jest to bardzo potrzebna aplikacja, ponieważ można sprawdzić pogodę, to znaczy opady, temperaturę, a w związku...

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Ustronia

Lokalizacja i krótka historia miasta:

Ustroń to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, malowniczo położona
w dolinie Wisły, pomiędzy grzbietem górskim Wielkiej i Małej Czantorii a masywem...

Turystyka i rekreacja

Geneza, charakterystyka agroturystki w Polsce

1.1. Podstawowe pojęcie agroturystyki i jej zastosowanie w Polsce
Pojęcie agroturystyki pojawiło się w naszym kraju stosunkowo niedawno, a w polskiej literaturze naukowej spotykane jest stosunkowo rzadko. Agroturystyka, wchodzi w obręb zdec...

Turystyka i rekreacja

Odpowiedzialność Prawna Biura Turystycznego

WSTĘP

W epoce dynamicznego rozwoju turystyki, gdy mówi się wręcz o „eksplozji turystycznej", czy też o „wkraczaniu świata w złotą erę tury-styki" , działalność przedsiębiorstw turystycznych - a wśród nich biur podróży ...