Geografia

Geografia

cechy charakteru astronauty

cechy charakteru astronauty...

Geografia

przez jakie państwa rozciągają się gory alpy

przez jakie państwa rozciągają się gory alpy...

Geografia

Wypisz 10 największych miast w Polsce, i ich województwa. (Daje naj)

Wypisz 10 największych miast w Polsce, i ich województwa. (Daje naj)...

Geografia

Grupy etniczne i narodowościowe w Polsce które grupy są najbardziej liczne

Grupy etniczne i narodowościowe w Polsce które grupy są najbardziej liczne...

Geografia

Czynniki wpływające na koncentracje ludności

Czynniki wpływające na koncentracje ludności...

Geografia

Podaj trzy wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby, które podczas ulewnego deszczu przebywają na wodzie lub na otwartym terenie :)

Podaj trzy wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby, które podczas ulewnego deszczu przebywają na wodzie lub na otwartym terenie :)...

Geografia

10 skojarzeń z Ameryką Północną ?

10 skojarzeń z Ameryką Północną ?...

Geografia

Znacie może opis jakiegoś zabytku w Radomiu? daje naj :)

Znacie może opis jakiegoś zabytku w Radomiu? daje naj :)...

Geografia

Gdzie są źródła Wisły?

Gdzie są źródła Wisły?...

Geografia

Odległośc na mapie między A i B wynosi 5 cm w skali 1:70000. oblicz rzeczywiste wymiary między A i B

Odległośc na mapie między A i B wynosi 5 cm w skali 1:70000. oblicz rzeczywiste wymiary między A i B...

Geografia

jakie rzeki przepływają przez dolny Śląsk

jakie rzeki przepływają przez dolny Śląsk...

Geografia

Jakie sa atrakcje turystyczne regionu sródziemnomorskiego??? Na Jutro

Jakie sa atrakcje turystyczne regionu sródziemnomorskiego??? Na Jutro...

Geografia

na jakiej strefie leży Tajga

na jakiej strefie leży Tajga...

Geografia

drzewa charakterystyczne dla Tajgi

drzewa charakterystyczne dla Tajgi...

Geografia

napisz 3 wypukłe i 3 wklęsłe formy terenu

napisz 3 wypukłe i 3 wklęsłe formy terenu...

Geografia

Zaznacz poprawne zakończenie zdania Gdybyśmy wyruszyli w podróż na południe kierując się wzdłuż południka przebiegającego przez Warszawę, dotarlibyśmy do takich krajów jak : A : Angola, Czad, Libia B: Finlandia, Węgry, Ukraina C : Brazylia, Libia, Me

Zaznacz poprawne zakończenie zdania Gdybyśmy wyruszyli w podróż na południe kierując się wzdłuż południka przebiegającego przez Warszawę, dotarlibyśmy do takich krajów jak : A : Angola, Czad, Libia B: Finlandia, Węgry, Ukraina C ...

Geografia

opisz jak powstają góry

opisz jak powstają góry...

Geografia

jak rozdzielić siarkę i piasek? pliss potrzebuje na jutro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jak rozdzielić siarkę i piasek? pliss potrzebuje na jutro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Geografia

Wymień 3 sposoby konwertowania żywności

Wymień 3 sposoby konwertowania żywności...

Geografia

Wyjaśnij dlaczego żywność do sklepów w Norylsku i innych miejscowości w tundrze sprowadza się z iinych regionów Rosji

Wyjaśnij dlaczego żywność do sklepów w Norylsku i innych miejscowości w tundrze sprowadza się z iinych regionów Rosji...

Geografia

wyjaśnij co znaczy słowo Hellad

wyjaśnij co znaczy słowo Hellad...

Geografia

Jaki jest park krajobrazowy najbliżej wojewudztwa pomorskiego

Jaki jest park krajobrazowy najbliżej wojewudztwa pomorskiego...

Geografia

Gdzie jest położona wyżyna Krakowsko - Częstochowska ?

Gdzie jest położona wyżyna Krakowsko - Częstochowska ?...

Geografia

Jak poznawano świat? Proszę na jutro :)

Jak poznawano świat? Proszę na jutro :)...

Geografia

Wymień 3 rodzaje traszek

Wymień 3 rodzaje traszek...