Geografia

Geografia

Odpowiedzi na pytania maturalne

1. Wymień rodzaje upraw przemysłowych na świecie. Przedstaw rejonizację dowolnej uprawy.

W produkcji roślinnej wyróżniamy:
· uprawy alimentacyjne (zboża, rośliny korzeniowe, oleiste i cukrodajne, warzywa, owoce)
· uprawy ...

Geografia

Rzeki i jeziora na kuli ziemsiej

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowcó...

Geografia

Gmina Wierzchlas.

GMINA WIERZCHLAS

Gmina Wierzchlas leży w południowo- wschodniej części powiatu wieluńskiego, zajmującego południowe krańce województwa łódzkiego. Sąsiaduje z gminami: Działoszyn, Wieluń, Siemkowice, Osjaków i Pątnów. Powie...

Geografia

Ocieplenie Ziemi- efekt szklarniowy

Żyjemy w czasach przełomów. Rozpadają się imperia, kruszą się systemy polityczne, zmienia się mapa świata. Nawet najnowsze atlasy są już nieaktualne. Powstają dziesiątki nowych państw, święte do niedawna granice ulegają zmianom. Ale...

Geografia

Języki świata

Rodzina indoeuropejska: grupa albańska: język albański (Albania, Nowa Jugosławia), grupa bałtycka: język litewski (Litwa), łotewski (Łotwa), grupa brytańska: język walijski (Wielka Brytania), bretoński (Francja), grupa celtycka: język ir...

Geografia

Zmiana liczby ludnosci miejskiej. Procesy Urbanizacji..

Urbanizacja - proces polegajacy na zmianie sieci osadniczej, proces koncentracji ludnosci w miastach, rozwoj miast i koncentracja funkcji miejskich i rozprzestrzenianie sie tzw. miejskiego zycia.
Rozwoj procesow urbanizacyjnych wiaze sie z rozwo...

Geografia

Atmosfera

Atmosfera jest najbardziej zewnętrzną warstwą powłoki ziemskiej. Graniczy od dołu z litosferą, lecz przez przenikanie powietrza wgłąb gleb i próżni skalnych dociera do setek czy tysięcy metrów wgłąb litosfery.
Ponad oceanami atmosf...

Geografia

Wycieczka po Kotlinie Sandomierskiej

Wycieczka po Kotlinie Sandomierskiej
1. Dzień I (początek w Krakowie)
Miasto to leży na zachodnim skraju Kotliny Sandomierskiej. W przeszłości była to stolica Polski, obecnie jest stolicą województwa Małopolskiego, a także pełni ...

Geografia

Klimat Polski

Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce:

? Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową);
? Morza oblewające kontynent od północy, zacho...

Geografia

Woda

Wody powierzchniowe – jest to część wody deszczowej lub topniejącego śniegu, która spływa po pochyłościach terenu do: mórz, jezior, rzek, stawów.
Źródła – jest to woda, która wydobywa się na powierzchnię z gleby w którą ws...

Geografia

Przemysł cukrowniczy

Przemysł spożywczy, najbardziej rozpowszechniona i silnie zróżnicowana gałąź przemysłu przetwórczego, zaspokajająca podstawowe potrzeby ludności. Jego zadaniem jest zarówno wstępne przetwarzanie płodów rolnych, jak i uzyskiwanie produ...

Geografia

Mapy- rozwój kartografii

Konsekwencją rozwoju cywilizacji był wzrost liczby mieszkańców i migracja ludów, która doprowadziła do zasiedlenia prawie wszystkich lądów na Ziemi. Pierwotny zasięg penetracji kontynentów przez człowieka ograniczał się do niewielkich ...

Geografia

Hydrosfera,gleby

Wyróżnia się morza: przybrzeżne (Arabskie), śródlądowe (Bałtyk) międzywyspowe (Banda)
Rzeki: stałe strefa umiarkowana, kontynentalna chłodna, duże opady, małe parowanie w czasie deszczowym. Okresowe występujące w porze deszczowej,...

Geografia

Hydrosfera i Biosfera

I. Hydrosfera – jest wodną powłoką ziemi.

II. Hipotezy istnienia wody na Ziemi:
1. Solarna – obecność wody za aktywnością słoneczną.
2. Geochemiczna - opiera się na fakcie obecności wody w magmie.

III. Obieg ...

Geografia

Przemysł elektromaszynowy - jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego.

Przemysł elektromaszynowy wyróżnia duże zróżnicowanie produkowanych wyrobów, wysoka ranga w gospodarce. Rola tego przemysłu polega na zaopatrywaniu w maszyny i urządzenia innych gałęzi przemysłu i działów gospodarki. Poziom rozwoju teg...

Geografia

Geografia fizyczna - tematy maturę ustną

1. Omów miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Porównaj rozmiary Ziemi z innymi obiektami układu.

Układ Słoneczny powstał około 5 mld lat temu.

Elementami układu są:
- Słońce
- 9 planet i ich księżyce
- ...

Geografia

Malezja

Malezja
Państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej. Zajmuje południową część Półwyspu Malajskiego (Malezja Zachodnia) oraz północną część wyspy Kalimantan (Borneo), tzw. Malezja Wschodnia, która obejmuje stany Sabah i Sarawa...

Geografia

wiatr w życiu człowieka

PLAN:

1. Pojęcie wiatru.

2. Wiatromierz.

3. Wiatrak

4. Silnik wietrzny.

5. Wiatrowy zakład energetyczny.

6. Energia wiatru.

7. Prędkość wiatru w miniony...

Geografia

Holandia

Holandia, a właściwie (oficjalna nazwa) Królestwo Niderlandów, to dziś niewielkie (pow. 43,5 tys. km2) państwo położone nad Morzem Północnym.

Leżąc u ujścia trzech wielkich rzek: Renu, Mozy i Skaldy – Niderlandy zajmowały z...

Geografia

Wybrane państwo europejskie: Bułgaria

Opracowała: Justyna Dekundy

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Bułgaria (Republika Bułgarii) jest to europejskie państwo w północno-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Czarnym. Na północy graniczy z Rumunią (60...

Geografia

Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na powierzc...

Geografia

Rola trójkąta wyszehradzkiego

Jeszcze w latach 80-tych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech pojawiły się koncepcje nawiązujące do potrzeby koordynowania współpracy krajów Europy Środkowej. Po Jesieni Ludów znalazły się one w politycznej pustce, którą chciały ja...

Geografia

Formy integracji instytucjonalnej

FORMY INTEGRACJI INSTYTUCJONALNEJ:
Praktyka integracji w gosp. światowej doprowadziła do wypracowania następujących form integracji instytucjonalnej.
a) strefa wolnego rynku – najprostsza forma realizacji idei integracji gosp., oznac...

Geografia

Dziura ozonowa

Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym). Jest ono niebezpieczne, ponieważ uszkadza materiał genetyczny komórek skóry, w wyniku czego przyspies...

Geografia

Światło

Natura światła pozostawała tajemnicą aż do drugiej polowy XIX wieku kiedy to James Maxwell sformułował podstawy teorii elektromagnetyzmu i kiedy przewidziano istnienie fal elektromagnetycznych .Założenie ze światło jest taką właśnie fa...