Geografia

Geografia

wyjaśnij krótko pojęcia: magma lawa erupcja materiały piroklastyczne kaldera

wyjaśnij krótko pojęcia: magma lawa erupcja materiały piroklastyczne kaldera...

Geografia

Dlaczego w klimacie śródziemno-morskim największe opady występują zimą? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dlaczego w klimacie śródziemno-morskim największe opady występują zimą? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Geografia

Wyjaśnij,dlaczego roczne sumy opadów na zachodzie Europy sa znacznie wyższe niż na Nizinie wschodnioeuropejskiej

Wyjaśnij,dlaczego roczne sumy opadów na zachodzie Europy sa znacznie wyższe niż na Nizinie wschodnioeuropejskiej...

Geografia

Społeczeństwa młode są charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo lub rozwijających się. Podaj trzy cechy takiego społeczeństwa.

Społeczeństwa młode są charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo lub rozwijających się. Podaj trzy cechy takiego społeczeństwa....

Geografia

Wypisz wszystkie państwa : -Europy -Afryki -Ameryki północnej i południowej

Wypisz wszystkie państwa : -Europy -Afryki -Ameryki północnej i południowej...

Geografia

Uzasadnij zagrożenia wynikające z wycinania lasów równikowych

Uzasadnij zagrożenia wynikające z wycinania lasów równikowych...

Geografia

Ilu kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1cm na mapie o podanej skali?(1:10 000 000)

Ilu kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1cm na mapie o podanej skali?(1:10 000 000)...

Geografia

podaj przyklady upraw i surowcow

podaj przyklady upraw i surowcow...

Geografia

oblicz jaką różnicę wysokaści musisz pokonać aby znad brzegu jeziora Patulskiego ( 160,1m.n.p.m.)przejść na najwyższy szczyt północnej części Polski -Wieżycę(326,7 m.n.p.m).

oblicz jaką różnicę wysokaści musisz pokonać aby znad brzegu jeziora Patulskiego ( 160,1m.n.p.m.)przejść na najwyższy szczyt północnej części Polski -Wieżycę(326,7 m.n.p.m)....

Geografia

Ilu kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1mm na mapie o podanej skali?(1:10 000 000)

Ilu kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1mm na mapie o podanej skali?(1:10 000 000)...

Geografia

Wypisz co najmniej 3 przyczyny małej gęstości zaludnienia w lasach równikowych

Wypisz co najmniej 3 przyczyny małej gęstości zaludnienia w lasach równikowych...

Geografia

Wypisz po 3 przykłady wszystkich elementów Lini Brzegowej.

Wypisz po 3 przykłady wszystkich elementów Lini Brzegowej....

Geografia

Proszę o odpowiedż na pytanie: Jakie gałęzie gospodarki rozwijają się obecnie w Rosji?

Proszę o odpowiedż na pytanie: Jakie gałęzie gospodarki rozwijają się obecnie w Rosji?...

Geografia

a)Podaj przyczynę ruchu płyt litosfery; b)Wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery; c)Wyjaśnij, dlaczego dno Oceanu Atlantyckiego rozszerza się; Potrzebuję jeszcze dziś.!! Z góry dziękuję .! ;)

a)Podaj przyczynę ruchu płyt litosfery; b)Wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery; c)Wyjaśnij, dlaczego dno Oceanu Atlantyckiego rozszerza się; Potrzebuję jeszcze dziś.!! Z góry dziękuję .! ;)...

Geografia

omów wpływ prądu północnoatlantycki na klimat Europry

omów wpływ prądu północnoatlantycki na klimat Europry...

Geografia

Wyjaśnij pojęcie: rów głebokomorski

Wyjaśnij pojęcie: rów głebokomorski...

Geografia

Określ na jakie niebezpieczeństwo narażani są speleolodzy i z jakimi trudnościami zmagają się podczas eksploracji jaskiń.

Określ na jakie niebezpieczeństwo narażani są speleolodzy i z jakimi trudnościami zmagają się podczas eksploracji jaskiń....

Geografia

Największe rzeki płynące przez: Europe Azję Afrykę A. Północną A. Południową Australię Z góry dzięki. :)

Największe rzeki płynące przez: Europe Azję Afrykę A. Północną A. Południową Australię Z góry dzięki. :)...

Geografia

Co oznaczają skróty: PPm PPk PA PZ

Co oznaczają skróty: PPm PPk PA PZ...

Geografia

Na poctawie mapy ,,Zasolenie wód oceanicznych' zamieszczonej w podręczniku podaj nazwe strefy klimatycznej o najwyższym zasoleniu wód.Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska.Proszę o pilne odpowiedzi.

Na poctawie mapy ,,Zasolenie wód oceanicznych' zamieszczonej w podręczniku podaj nazwe strefy klimatycznej o najwyższym zasoleniu wód.Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska.Proszę o pilne odpowiedzi....

Geografia

jakie są punkty skrajne Polski?

jakie są punkty skrajne Polski?...

Geografia

Gdzie słońce wcześniej zachodzi, w Warszawie czy w Delhi? Dlaczego?

Gdzie słońce wcześniej zachodzi, w Warszawie czy w Delhi? Dlaczego?...

Geografia

1.Wymień trzy obszary na ziemi, o najniższych i trzy o najwyższych opadach atmosferycznych. 2.Oblisz jaka temperatura powietrza, będzie na szczycie o wysokości 2499 m. n.p.m. (Rysy), jeżeli na wysokości 954 m. n.p.m jest 8°C.

1.Wymień trzy obszary na ziemi, o najniższych i trzy o najwyższych opadach atmosferycznych. 2.Oblisz jaka temperatura powietrza, będzie na szczycie o wysokości 2499 m. n.p.m. (Rysy), jeżeli na wysokości 954 m. n.p.m jest 8°C....

Geografia

Co oznaczają skróty PPm PPk PA PZ (chodzi o masy powietrza!)

Co oznaczają skróty PPm PPk PA PZ (chodzi o masy powietrza!)...

Geografia

Bardzo proszę o rozwiązanie dwóch testów umieszczonych w załączniku. Zależy mi na czasie ;p

Bardzo proszę o rozwiązanie dwóch testów umieszczonych w załączniku. Zależy mi na czasie ;p...