Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO – zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być
prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka...

Prawo cywilne

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2
Właściwość miejscowa. 2
Właściwość organów egzekucyjnych. 2
Skład organów sądowych. 2
Strony i uczestnicy postępowania. 2
Strony procesowe. 2
Współuczestnictwo w sporze. 2
Zmia...

Prawo cywilne

Jakie znaczenie dla teorii prawoznastwa i teorii prawa ma prawo Rzymskie (cywilne).

Praca znajduje się w załączniku...

Prawo cywilne

Pytania na egzamin z prawa w studium policealnym

RACZEJ NIE POLECANE DLA STUDENTÓW :)

ODPOWIEDZI NIE SĄ ZBYT ROZBUDOWANE, BO MY MIELIŚMY TYLKO UCZYĆ SIE NIEWIELKIEJ PARTI I NIESZCZEGÓŁOWO :) SAME OGÓLNIKI

NIE WEIM DLACZEGO NIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ TABELE :( W ZAŁĄCZNIKU S�...

Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 k.c.).

Zastosowanie przepisów o ...

Prawo cywilne

Spadki

super dobre opracowanie...

Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - szczegółowe unormowania dotyczące umowy kupna-sprzedaży.

Umowa sprzedaży – ciąg dalszy
Różnice między rękojmią i gwarancją przy umowie sprzedaży
• Źródło odpowiedzialności
o Rękojmi- ex lege,
o Gwarancja - tylko w umowie
• Przesłanka odpowiedzialności w odniesien...

Prawo cywilne

Pojęcie prawa cywilnego.

Pojęcie prawa cywilnego.

Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o doniosłości majątkowej oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe.
Kryterium przedmiotu regulacji prawnej – prawo cywilne reguluje stosunki prawne o charakter...

Prawo cywilne

Esej na temat wrażeń z rozprawy sądowej

Wybierając się do sądu bylem lekko poddenerwowany a zarazem podekscytowany tym faktem. Była to moja pierwsza wizyta w sadzie a co za tym idzie nie wiedziałem czego mogę się spodziewać. Do tej pory sąd znalem tylko i wyłącznie z filmów cz...

Prawo cywilne

Rękojmia a gwarancja

Przepisy wyrażają dwa rodzaje wad rzeczy sprzedanej – wady fizyczne i wady prawne.
Wada fizyczna polega na:
1 rzecz me cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okolicz...

Prawo cywilne

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest prezentacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych oraz przeanalizowanie czynności jakim jest zapłata zobowiązań podatkowych.
Praca składa się z dwóch części. Rozdział pierw...

Prawo cywilne

Rola Ksiąg Wieczystych

ROLA KSIĄG WIECZYSTYCH

Obrót nieruchomościami odgrywa szczególną rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Dlatego państwo zainteresowane jest uwiarygodnieniem i usprawnieniem tego obrotu. Celom tym służy instytucja ksiąg wi...

Prawo cywilne

Prawo cywilne.

PRAWO CYWILNE

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

1. Zasada swobody umów.
2. Majątkowy charakter.

- czynność prawna w tym głównie umowa

Źródłem pr. Zobowiązań jest przede wszystkim Kodeks Cywilny, Kodeks spółek h...

Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składk...

Prawo cywilne

Ochrona własności a ochrona posiadania

OCHRONA WŁASNOŚCI A OCHRONA POSIADANIA

Cywilistyczna ochrona własności należy do typu ochrony petytoryjnej, przez którą rozumie się ochronę prawa. Innym typem ochrony jest ochrona posesoryjna, której istota polega na tym, że chro...

Prawo cywilne

Prawo spadkowe- ważność testamentu.

Ważność testamentu
Problematykę ważności omówimy wg 4 grup przesłanek od których uzależnia się ważność i skuteczność testamentu. Same przesłanki są to:
• Zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu – określana t...

Prawo cywilne

Księgi wieczyste

całośc pracy w załączniku....:))...

Prawo cywilne

wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzędu

Anna Kowalska                                                                   &nbs...

Prawo cywilne

Współwłasność

Jak czytamy w artykule 195 Kodeksu Cywilnego współwłasność jest niepodzielnym prawem własności przysługującym kilku osobom. Do cech współwłasności należą: jedność przedmiotu, wielość podmiotów, niepodzielność wspólnego prawa. ...

Prawo cywilne

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika w polskim prawie prywatnym

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika w polskim prawie prywatnym (actio pauliana) - praca magisterska...

Prawo cywilne

Ofertowy tryb zawierania umów

Referat na Podstawy Prawa. Studiuje ekonomię.Dostałam z niego 4.0. Może konuś sie przyda.Praca w załączniku....

Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- zagadnienia dotyczące konsumenta

Klauzule niedozwolone (abuzywne)
• Tylko w umowach z udziałem konsumentów
• Tylko wtedy, gdy nie zostały z konsumentem indywidualnie uzgodnione – zgodnie z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. Domniemaniem prawnym jest, że in...

Prawo cywilne

Prawo spadkowe- podstawowe pojęcia.

Dział prawa cywilnego, którego postanowienia normują skutki prawne śmierci człowieka jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego. Przepisy prawa spadkowego regulują tylko te skutki śmierci zmarłej osoby fizycz...

Prawo cywilne

Prawo spadkowe- formy testamentów.

Formy testamentów
• Testamenty zwykłe
o Własnoręczny (holograficzny)
o Notarialny
o Urzędowy (alograficzny)
• Testamenty szczególne
o Ustny
o Sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym
o Wojskowy...

Prawo cywilne

Prawo cywilne zobowiązań - odsetki

Prawo cywilne cz. II
Wykład III 07.11.2011

Odsetki
Odsetki – wynagrodzenie za korzystnie z cudzych pieniędzy. Jest to świadczenie uboczne w stosunku do świadczenia głównego.

Funkcje odsetek
Funkcja waloryzacyjna...