Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ściaga z przedsiębiorczości w załączniku

Jest to materiał z I sem. na I roku, myślę, że dosyc kompletny :)Miłego ściągania :)...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybrane techniki zarządzania

Wybrane Techniki Zarządzania

Spis Treści1. Wprowadzanie
2. Historia jakości
3. Wybrane techniki zarządzania przez jakości
3.1. Just In Time (JIT)
3.2. Benchmarking
3.3. Metoda Taguchi
4. Zako...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moje marzenie o własnej firmie

MOJE MARZENIE O WŁASNEJ FIRMIE

Naszym marzeniem jest założenie i prowadzenie księgarni internetowej, w której oprócz książek zamierzamy sprzedawać płyty CD, DVD i czasopisma. Nasza oferta jest skierowana głównie do studentów, m...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsięborstwem-strategie

Epoka industrialna – Polska
Epoka postindustrialna – kraje wysoko rozwinięte przeszły do niej w latach 70-tych (przemysł traci na rzecz usług, technologie bazują na wiedzy)
WYKSZTAŁCANIE SIĘ ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO
1. GLOB...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Skuteczność PARP z punktu widzenia jej celów i zadań

Przedmiot działalności i kompetencje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agenc...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Interview - alex

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest wcale takie łatwe łatwe jak mogłoby sie wydawać, aby się o tym przekonać przeprowadziłam rozmowę z jednym z lokalnych przedsiębiorców. Chrisstopher F., właściciel SUBway Reusteurant , udzi...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Sciąga z planowania biznesu

Biznes Plan dla kogo:
-dostawcy, których prosisz o przedłużenie
kredytu i zmianę warunków dostaw
-dystrybutorzy, którzy zamierzają dodać
Twój produkt czy usługę do swojego asortymentu
-poważniejsi klienci, którz...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Business Process Reengineering

Business Process Reengineering
Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód. W latach 60. w skali światowej podobnie jak dzisiaj BPR- była modna VA (Value Analysis). Z anal...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Umowa spółki jawnej

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
05 stycznia 2010r. w Kielcach niżej podpisani:
– Jan Kowalski, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr ABC 255621,
zam. w Kielcach, ul. Warszawska 124,
– Katarzyna Nowacka, legitymująca się dowode...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Dualizm agrarny Europy XVI-XVIII wieku. Jakie były jego przyczyny i w czym się wyraził?

Granica dwóch systemów rolnych ustaliła się na rzece Łabie. Zmiany rolnictwa na Zach. szły wyraźnie w kierunku gospod. kapitalist.(induwid. władanie ziemią, system dzierżawny, powiązanie z produkcją przemysłową i kapitałem mieszczańs...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Działalność gospodarcza

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kierowanie przedsiębiorstwem

kierowanie...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wizerunek firm

Wzrost znaczenia masowych środków przekazu spowodował, że wizerunek nabiera dla firmy coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwa aspirujące do zajęcia silnej pozycji na rynku potrzebują wyróżniającej od konkurentów, indywidualizującej...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące jednostki pracowniczej.

Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące jednostki pracowniczej.

1. Absencja w pracy
2. Obniżenie aktywności zawodowej
3. Sóżnianie

Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące całego przedsiębiorstwa

4. Konfli...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Usprawnienie zarządzania Fitness Clubem po przez zastosowanie oprogramowania JFItness.ONE oraz Internetu

z tej pracy dostałam 5 :)...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

W jakich formach ożywienie gospodarcze Polski okresu Oświecenia wyraziło się w życiu miast?

Nastąpił bardzo szybki proces urbanizacji. Dzięki gospodarce czynszowej zaczęła wzrastać liczba mieszkańców miast i ich rozbudowa, wzrastała dbałość o wygląd miast, o stan murów obronnych, o wywożenie nieczystości. Była to zasługa ...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Różne koncepcie zarządzania logistycznego

Logistyka jako koncepcja zarządzania stwarza podstawę adekwatnej identyfikacji w sensie strategicznym podstawowych zmian na rynku zaopatrzenia i zbytu. Nowe i znaczące zmiany w inspirującym działaniu logistyki wymagają jednak skutecznego rozbu...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Analiza składu rady gminy miejskiej Ostróda, a podatek od nieruchomości.

Analiza składu rady gminy miejskiej Ostróda, a podatek od nieruchomości....

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Referat o controllingu w przedsiębiorstwie oceniony na 5(28 stron)

w załączniku...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Metoda scenariuszy

Metoda scenariuszowa polega na budowie kilku wariantów scenariuszy przyszłości czyli konstruowaniu logicznego, przypuszczalnego opisu zdarzeń, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu w przyszłości, aby określić właśc...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Biznesplan

I. PODSUMOWANIE WYKONAWCZE 5
II. CELE I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 7
1. Nazwa 7
2. Forma własności 7
3. Cele i zamierzenia 8
4. Lokalizacja firmy: 8
5. Założyciele 11
6. Procedury prawne 12
7. Niezbędne i posiadane z...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

System wczesnego ostrzegania - w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa

To jest tylko wstęp do tego tematu - całość w zalączniku.


System wczesnego ostrzegania ( nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożen...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Dokumenty w firmach - czy i jak ewidencjonować?

Dziesiątki dokumentów wysyłanych do firm, urzędów, instytucji czy zwykłych obywateli – to codzienność w polskich przedsiębiorstwach. Ustawa o podpisie elektronicznym i wprowadzenie pojęcia bezpiecznego podpisu elektronicznego jak na razi...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Metody ustalania wysokości kredytów obrotowych.

Metody ustalania wysokości kredytów obrotowych.
Jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się w procesie analizy kredytowej jest zweryfikowanie kwoty wnioskowanego kredytu.
Abstrahując od kredytów w rachunku bieżącym (z punktu wi...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Działalność PARP

Przedmiot działalności i kompetencje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agenc...