Makroekonomia

Makroekonomia

Makroekonomia

Makro całość i ściągawki...

Makroekonomia

Jak podatki modyfikują sytuację rynkową? Kto ponosi ich ciężar? Przedstaw problem na podstawie Polski

To pisał student socjologii, więc......

Makroekonomia

International Business

Let’s suppose that Illinois economy is block from the rest of the world. And people that are working in Illinois are corn farmers or oil producers. Also, let’s suppose there are two hundred labor hours. And lastly, there is only labor and it tak...

Makroekonomia

Współczesne teorie ekonomiczne

Opracowane pytania na egz ze współczesnych teorii ekonomicznych na WSM w załączeniu...

Makroekonomia

Inflacje

Wszystko na ten temat w załączniku...

Makroekonomia

Zagadnienia makro i mikro ekonomiczne

ZAGADNIENIA EKONOMICZNE.

1. Bezrobocie, jego przyczyny, skutki i rodzaje.

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktyczn...

Makroekonomia

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Wstęp
Instytucjami, które działają na ryku finansowym, lecz nie prowadzą działalności zastrzeżonej dla instytucji kredytowych (banków i parabanków), są instytucje finansowe. Instytucje finansowe nie są zatem uprawnione do prowadzenia...

Makroekonomia

Makroekonomia

Materiały do makroekonimi, teoria Keynesa, głównie ekonomia klasyczna - wszystko w załącznikach...

Makroekonomia

Wydatki i inwestycje dla ochrony środowiska w Polsce w latach 1995-2005

Wydatki i inwestycje dla ochrony środowiska w Polsce w latach 1995-2005 - praca w pliku word...

Makroekonomia

Ekonomika - Powtórka

SPÓŁKA - jest umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej . W zależności od przepisów prawnych , jakim podlegają ,wyróżnia się spółki cywilne i handlowe.

SPÓŁKI CYWILNE

Makroekonomia

Makroekonomia, zagadnienia (pobieżnie)

Ogólnie o ekonomii:
Ekonomia pozytywna – tworzy narzędzia w celu bezstronnego uogólniania procesów gospodarczych. Zajmuje się analizą.
Ekonomia normatywna – tworzy określoną ideologię wokół gospodarki, poglądy wartościujące...

Makroekonomia

Ekonomika - notatka

Przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. W jej skład wchodzą mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami.
...

Makroekonomia

Efekty Rundy Kennedy’ego dla handlu międzynarodowego

Niezadowolenie USA i EWG z rezultatów Rondy Dillona (rokowania na temat barier taryfowo-celnych wspólnego rynku zakończonych w 1962 r. podpisaniem okresowego porozumienia między USA i UE obniżającego cło w przypadku UE przeciętnie o 20%, a U...

Makroekonomia

Różnice między zagraniczną a międzynarodową polityką ekonomiczną

Zagraniczna polityka ekonomiczna różni się zasadniczo od międzynarodowej polityki ekonomicznej.
Jeżeli chodzi o uzgadnianie celów i stosowanych narzędzi to międzynarodowa polityka ekonomiczna różni się w sposób zasadniczy od zagranic...

Makroekonomia

Różnice między integracją UE a Ameryki Pł.

1.Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej:

przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego - oddziałuje na rozwój i modernizację gospodarki głównie poprzez zwiększenie rozmiarów inwestycji, dopływ nowych technologii, łatwiejszy dost�...

Makroekonomia

Metody amortyzacji środków trwałych

Wszystko na temat metod amortyzacji środków trwałych i ich opis....

Makroekonomia

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych"

„John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie światowego kryzysu w latach 30-tych.”

Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933. Jest to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem rozmiarów produkcji, nakładów inwes...

Makroekonomia

Makroekonomia WSZ

Zasada egalitaryzmu ( równości )
-każdemu po równo ,bo wszyscy mają jednakowe potrzeby, zdolności itp.
1 Metoda rynkowa –jeśli masz pieniądze to wytworzyła gospodarka.
Człowiek nie ma pieniądza, bo gospodarka jest ułomna, b...

Makroekonomia

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Spis treści
1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 3
2. Teorie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 5
2.1. Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 5
2.1.1. Teoria...

Makroekonomia

Jednostki gospodrcze

Wykład zawiera pojęcie, postawy prawne, rodzaje jednostek gospodarczych, oraz opis poszczególnych spółek....

Makroekonomia

Makroekonomia.

EKONOMIA – to nauka badająca w jaki sposób ludzie organizują działania w sferze produkcji i
konsumpcji .

MAKROEKONOMIA- jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się , pod...

Makroekonomia

Makroekonomia - ściąga

Gospodarka narodowa
To ogół działań w obrębie Państwa realizowanych w interesie wszystkich obywateli związanych z tworzeniem wartości komercyjnych i ich podziałem.
Struktura to układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowi...

Makroekonomia

Polityka konkurencji – jakie zadania ma w niej państwo, a jakie przedsiębiorstwo

Rozważania na powyższy temat należy rozpocząć od zdefiniowania słowa konkurencja. Konkurencja to podstawowy fundament wolnego rynku. Zakłada ona wolność współzawodniczenia ze sobą podmiotów gospodarczych na wszystkich obszarach produkcj...

Makroekonomia

Polityka fiskalna i bezrobocie
PRACA KONTROLNA Z GOSPODARKI
I GOSPODAROWANIA

TEMATY:

1. Scharakteryzuj funkcje fiskalną państwa.
2. Przyczyny zjawiska bezrobocia1. Scharakteryzuj funkcję fiskal...

Makroekonomia

Rynek jako mechanizm regulacji

RYNEK – miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży, podsystem w systemie gospodarki narodowej, która sprawia, że gospodarka nie popada w anarchię. Działa na zasadzie procesów, wytwarza się tyle dóbr, ile są w stanie n...