Weterynaria

Weterynaria

Rasy psów, pielęgnacja.

Rasy psów, pielęgnacja. Treśc pracy i zdjęcia w załącznikach....

Weterynaria

Wpływ stresu na zdrowotność i produkcyjność zwierząt

Co to jest stres

Stres najogólniej można określić jako niespecyficzną reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu zadania. Stres to silny, nietypowy wpływ środowiska zewnętrznego wywołujący fizjologiczne reakcje obronne organizmu. ...

Weterynaria

Ekonimika ośrodków jeździeckich - wykłady

SCHEMAT OBLICZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DOCHODOWYCH:
1. Wartość produkcji ?dla poszczególnych produkcji roślinnych podajemy w przeliczeniu na 1ha uprawy. Wartość prod.zalezy od wysokości plonu poszczególnych roślin i srednio roczne...

Weterynaria

Probiotyki, zasady ich działania oraz zastosowanie w żywieniu zwierząt.

Probiotyki to produkty zawierające żywe i (lub) martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje, które przyczyniają się do stabilizacji populacji mikroorganizmów, jak też aktywności enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, przez co...

Weterynaria

Etologia koni - ściąga

ETOLOGIA: wywodzi się od greckiego ethos oznaczającego obyczaj, zwyczaj oraz od logos oznaczającego naukę, czyli etologia jest nauką o zachowaniu zajmującą się badaniami zoopsychologicznymi w zakresie wrodzonych reakcji zwierząt w warunkach...

Weterynaria

Współczesne konie sportowe

Konie współczesne –sportowe.

Zmniejszanie się pogłowia koni w Polsce spowodowane jest spadkiem znaczenia ich wykorzystania roboczego. Jednocześnie obserwuje się rozwój różnych form użytkowania wierzchowego wokół aglomeracji mi...

Weterynaria

Pasze zwierzęce

pasze pochodzenia zwierzęcego...

Weterynaria

Brucelloza owiec i kóz brucellosis ovis et caparae

Brucelloza owiec i kóz brucellosis ovis et caparae
Choroba wywołana przez pałeczki Brucella melitensis jest przewlekłą chorobą zakaźną i zaraźliwą która powoduje poronienia, zatrzymanie łożyska oraz zapalenie gruczołów mlekowych. ...

Weterynaria

Jakie elementy składają się na prawidłową pielęgnację koni?

W związku z rosnącą popularnością szeroko rozumianego sportu jeździeckiego powiększa się grono osób, które decydują się na posiadanie oraz hodowanie koni. Jest to zajęcie emocjonujące i twórcze, ale trudne, wymagające dużej wiedzy n...

Weterynaria

Inseminacja u bydła

Inseminacja (sztuczne unasienianie) - zapładnianie zwierząt hodowlanych przez wprowadzenie uprzednio pobranego nasienia samca do dróg rodnych samicy; pozwala wykorzystać na dużą skalę spermę najwartościowszych samców. Ta metoda rozrodu zwi...

Weterynaria

Wykorzystanie produktów pszczelich w lecznictwie

Apiterapia to metoda leczenia, profilaktyka i promocja zdrowia za pomocą produktów pszczelich i preparatów czyli apiterapeutyków sporządzonych z użyciem tych produktów. Mówiąc o właściwościach biotycznych produktów pszczelich i ich zast...

Weterynaria

Hodowle zachowawcze egzamin, zootechnika

ZNACZENIE RÓŻNORODNOŚCI GENETYCZNEJ: MIEJSCOWE RASY REGIONALNE POWINNY ZOSTAC ZACHOWANE PONIEWAŻ: *w ich genotypach tkwi wielka różnorodność, *są rezerwuarem cech, *żeby w przyszłości można było tworzyc rasy nowe, * żeby doskonalić i...

Weterynaria

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych (paszoznastwo)

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych

Strawność pokarmu – podatność pokarmu na procesy trawienne. Stopień w jakim składniki odżywcze w danym produkcie spożywczym mogą być uwolnione i rozłożone na częś...

Weterynaria

Sowa Uszata- biologia,ekologia i ochrona

WSTĘP

„Kiedy po pogodnym dniu słońce chowa się pod horyzontem rzucając na niebo ostatnie różowe blaski, zbliża się chwila ciszy wieczornej. Ptaki zmęczone śpiewem i całodzienną krzątaniną skryły dziobki w nastroszone pió...

Weterynaria

Klasyfikacja i ewolucja koni

Wśród wielu zwierząt kopytnych koń pojawił się w trzeciorzędzie. W ubiegłym wieku istniały jeszcze wielkie stada dwóch dzikich przodków konia domowego, ale w ciągu kilkudziesięciu lat ich liczebność została zredukowana do zaledwie ga...

Weterynaria

Nadpęcia

Nadpęcia u koni odgrywają rolę podpór, na których wspiera się cały ciężar ciała. Dlatego też muszą być one mocne i prostopadle ustawione. Nadpęcie jest wtedy mocne gdy jest krótkie, szerokie, płaskie i grube. Ważne jest również by...

Weterynaria

Egzamin z hodowli bydła zootechnika -ściagi

Ok. 200 ras bydła, udomowienie ok. 8tys lat pne. Głowne uzytkowanie->siła pociagowa i mleko pozniej mieso. 1krowa może 10ton obornika, wykorzystuje pasze zw, włokno, celuloze.dostarczaja 58%światowej prod, miesa.
*Pogłowie: ?61/?65:988.25...

Weterynaria

Plotki o zwierzętach

NIELUBIANY ROZBJNIK
Ten śmieszny gryzoń to niezły numer! Kiedy wyciągnie się do niego palec, na pewno go ugryzie? Ponieważ nie pogardzi również mięsnym daniem, żołędnica potrafi najpierw splądrować gniazdo wiewiórek lub ptaków, a...

Weterynaria

Chów i rodzaje mięsnych ras świni

Krzyżowanie trzody chlewnej jest jedną z metod hodowli często wykorzystywaną do uzyskania doraźnych efektów produkcyjnych. Polega ono na doborze do rozpłodu zwierząt należących do różnych ras. Producentów żywca wieprzowego interesuje g...

Weterynaria

Uwagi o żywieniu psa

Karmienie , dieta psa.
Większość właścicieli nie zwraca w ogóle na to , co , jak i kiedy jedzą ich podopieczni , którzy tak jak ludzie potrzebują odpowiednio zbilansowanej diety , która pomoże im się rozwijać i dostarczy odpowiedni...

Weterynaria

Pasze pochodzenia zwierzącego

pasze...

Weterynaria

Diagnostyka obrazowa

USG
Pozwala w sposób nieinwazyjny, bezbolesny i wygodny dla zwierząt określić strukturę wybranych narządów i tkanek pacjenta. Badanie można powtarzać wielokrotnie, bez ograniczeń, przez co uzyskuje się miarodajny obraz zmian zachodz�...

Weterynaria

Chów drobiu

Praca jest w załącznikach. pozdrawiam!...

Weterynaria

Chów trzody chlewnej

Produkcja żywca wieprzowego jest ważną gałęzią działalności gospodarstw rolnych, gdyż stanowi około 26% towarowej produkcji rolniczej. Ceny jakie uzyska rolnik za dostarczany żywiec wieprzowy mają istotny wpływ na dochodowość nie tylk...

Weterynaria

Chory Koń

PIERWSZE OBJAWY - zdrowy koń ma błyszczącą sierść i lśniące oczy o bystrym wejrzeniu. Jeśli wygląda na zmęczonego, jest apatyczny, ma matową sierść lub wzbrania się przed przyjmowniem pokarmu, może to świadczyć o chorobie. Mało do...