Edukacja europejska

Edukacja europejska

Parlament Europejski

Typ organów parlamentarnych powstał po II Wojnie Światowej. Pierwszy parlament pod nazwą Zgromadzenia Doradczego utworzono w 1949 roku w Radzie Europy.
Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają 1952 r., kiedy na mocy Traktatu pa...

Edukacja europejska

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przed młodzieżą polską otworzą się nowe perspektywy. Ułatwienia w podejmowaniu studiów w krajach UE oraz szerszy dostęp do funduszy europejskich spowodują zwiększoną mobilność młodzieży u...

Edukacja europejska

Humanizm i Humanitaryzm w miedzynarodowych przepisach ograniczających swobodę prowadzenia działań wojennych.

Prawo międzynarodowe to zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych.
...

Edukacja europejska

Mniejszość żydowska w Lublinie

Jeszcze wiejsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrowcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia, Wieniawy. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je: Wieniawa . Idąc dziś między cieniami...

Edukacja europejska

Przyjęcie ustawodawstwa UE warunkiem członkostwa


Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów ...

Edukacja europejska

Historia negocjacji Polski z Unią Europejską od października 2002 do zamknięcia ostatnich obszarów negocjacji.

Rząd chce dodatkowej sesji negocjacyjnej
2002-10-01
VAT budowlany i konkurencja
Jak pisze Rzeczpospolita, rząd chce, aby 22 i 23 października odbyła się dodatkowa sesja negocjacyjna, na której miałaby być omówiona sprawa okresu...

Edukacja europejska

Polska a Unia Europejska

Polska dąży do zjednoczenia z Unią Europejską. Na każdym kroku słyszymy dziś o integracji europejskiej. Z jednej strony Polacy jej pragną, z drugiej zaś są jej przeciwni. Rozważę teraz, czy z gospodarczo – ekonomicznego punktu widzenia...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska


Unia Europejska
a
Polska

Spis Treści

1. ..NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
• Traktat Paryski 3
• Traktaty Rzymskie 4
• Jednolity Akt Europejski 6
• Traktat o Unii Europejskiej 7
• Trakta...

Edukacja europejska

Programy wspierające współpracę regionów

PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
PHARE – Credo
ECOS – Ouverture
Centurio
Eurodyssey
Ento


PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC)
Jest to specjalny program wspierany z budżetu PHARE. Jego cele...

Edukacja europejska

Grecja

Stolica: Ateny
Powierzchnia: 131 957 km2
Podział administracyjny: 13 regionów podzielonych na 51 okręgów (tzw. nomesów)
Ludność: 10 460 000
Język urzędowy: grecki
Skład etniczny: Grecy 95,5%; Macedończycy 1,5%; Tu...

Edukacja europejska

Instytucje Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej (zwana również Radą Ministrów)

Główny organ decyzyjny

Skład 15 członków
Ministrowie państw członkowskich, po jednym z każdego
państwa zmieniający się w zależności od przedmiotu obr...

Edukacja europejska

Podstawy prawa Unii Europejskiej


PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENI

POJĘCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO
Prawo europejskie %u2013 jest swoistym systemem prawa; odrębnym od prawa międzynarodowego a także różniącym się od prawa poszczególnych państw czło...

Edukacja europejska

Handel kobietami w Polsce i za granicą

Przez wieki handel ludźmi traktowano jako coś naturalnego, nikogo nie gorszył i nie dziwił. Człowiek był towarem. Kobieta była pieniądzem już w prymitywnych plemionach. Dziś nigdzie na świecie niewolnictwo nie jest akceptowane. Międzynar...

Edukacja europejska

Dlaczego Wielka Brytania nie weszła do strefy euro ?

Głównym czynnikiem do powstania jednej europejskiej waluty były dwa wydarzenia z lat osiemdziesiątych XX wieku. Pierwszym był kryzys finansowy we Francji w 1983r, natomiast drugim to wydarzeniem był upadek muru berlińskiego w 1989r. Powstanie...

Edukacja europejska

Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliowści UE

To jest praca z zakresu UE dotycząca obaszru jakie spełnic musi Polska aby wstąpić do Unii...

Edukacja europejska

Polityka ochrony konkurencji i konsumentów w UE. Wnioski dla Polski

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspól...

Edukacja europejska

Polski Kościół Katolicki a Unia Europejska

Na początku czerwca 2003 roku ma odbyć się referendum ratyfikacyjne w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie to moment przełomowy w dziejach naszego kraju, od tego bowiem referendum zależeć będzie nasz przyszły byt narod...

Edukacja europejska

Reforma edukacji

1.1. Założenia reformy.

Polityka oświatowa stanowi ogólny program ustalony przez państwo, pochodzący z dziedziny oświaty oraz sektora wychowania. Owa polityka szczegółowo określa wszystkie podstawowe cele, treści oraz również m...

Edukacja europejska

Integracja Litwy, Łotwy i Estonii

Dokument w formacie .doc...

Edukacja europejska

Handel Zagraniczny

Handel Zagraniczny.
HZ jest to:
 sprzedaż i zakup towarów - sensu stricto
 sprzedaż, zakup, towary, usługi - sensu
Eksport tradycyjny – wywóz towaru na rynki zbytu z którymi dokonywana jest już wymiana.
Eksport Pi...

Edukacja europejska

Oficjalna pomoc rozwojowa UE

ODA – Oficjalna Pomoc Rozwojowa, Official Development Assistance – stanowią ją darowizny i pozyczki udzielane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu wsparci...

Edukacja europejska

Jak szukać pracy na unijnym rynku?

Pracę w krajach "piętnastki" można podjąć już dziś, na podstawie pozwolenia na pracę lub też otwierając w jednym z krajów Unii Europejskiej własną firmę. Jak to zrobić? O pracę możesz starać się sam lub skorzystać z pomocy urzęd...

Edukacja europejska

Komisja Europejska

Wszystko w załączniku...

Edukacja europejska

„Mechanizm rynkowy i zasady jego działania w gospodarce wolno-rynkowej. Wyjaśnij koncepcję A. Szmita, że „niewidzialna ręka rynku zapewnia efektywne alokacje zasobów.”

Wolny rynek udowodnił, że jest najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki. Jego siła tkwi w spontaniczności. Nikt go nie wymyślił, ani nie stworzył. Powstał samoczynnie, tak samo jak samoczynnie działa jego mechanizm. Dzięki tym zaletom z...

Edukacja europejska

Jestem Europejką...

To, że jestem Europejką znaczy dla mnie bardzo dużo. Europa jest moją drugą ojczyzną, ponieważ tu się urodziłam i wychowałam. W Europie mam swoją rodzinę i swoich przyjaciół. Jako Europejka czuje się bezpieczna. Polska nie ma wrogów ...