Mikroekonomia

Mikroekonomia

Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

1. Definicja ekonomii.
Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakres...

Mikroekonomia

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta
Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczegól...

Mikroekonomia

Wykłady z AE Poznań

Temat: Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu.
Temat: Analiza marginalna.
Temat: Zasada optymalizacji.
Temat: Prawo podaży rynkowej.
Temat: Elastyczność popytu.
Temat: Elastyczność podaży.
Temat: Elastyczność a przychod...

Mikroekonomia

Wykłady zaoczne

w załącznikach...

Mikroekonomia

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Ekonomia...
...czyli kilka informacji o gospodarce, które lepiej znać.
Mikroekonomia
Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii
Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o proce...

Mikroekonomia

Ekonomia

Ekonomia
Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.
Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów – które mogą mieć także ...

Mikroekonomia

Polityka społeczna

3. Definicje polityki społecznej w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych
1938 Stanisław Rychliński ? Polska
Polityka społeczna to naukowo usystematyzowany zbiór wskazówek jak usuwać albo chociaż łagodzić ni...

Mikroekonomia

Mikroekonomia

W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody badawcze: Metoda systemowa-dotyczy rozwiązania danego problemu w ujęciu całościowym. Podejście systemowe narzuca konieczność uwzględnienia wszystkich akceptów rozpatrywanego zagadnienia. Metoda roz...

Mikroekonomia

Mikroekonomia

PONIŻSZA PRACA JEST STRESZCZENIEM KSIĄŻKI MIECZYSŁA NASIŁOWSKIEGO "SYSTEM RYNKOWY"
JEST TO STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 1-6:-CZYM ZAJMUJE SIE EKONOMIA,-PODSTAWOWE PODMIOTY W GOSPODARCE RYNKOWEJ,-MIKROANALIZA RYNKU,-TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA...

Mikroekonomia

Analiza ekonomiczna

jak w temacie, wszystko i na temat...

Mikroekonomia

Ściąga alfabetyczna

Wyodrębnienie ekonomii politycznej jako samodzielnej dyscypliny nauki miało miejsce w Anglii za sprawa Adama Smitha (1723-1790) twórcy klasycznej szkoły ekonomii politycznej.
Thomas Malthus – znany jako autor tzw. Prawa ludnościowego – ...

Mikroekonomia

Mikroekonomia

1. CELE MAKROGOSPODARCZE:
1) wysoki i stale rosnący wzrost gospodarczy, czyli wysoki i rosnący PKB
2) stosunkowo niska inflacja
3) niskie bezrobocie
4) ustabilizowanie stosunków gospod. Z zagranica co przejawia się w utrzymaniu ...

Mikroekonomia

Mikroekonomia

MIKRO- zajmuje się badaniem rynku konsumenck (konkret badanie). EKON. POZYT.- nie dokonuje oceny, wychwytuje wartości. EKON. NORMATY.- zaczyna dokonywać oceny. KOSZT ALTER.- koszt zaniechanych możliwości
Wybieramy 1 kosztem 2).
POPYT- ...

Mikroekonomia

Jak radzono sobie z uwarunkowaniami geograficznymi na przykładzie Europy i Chin?Niewątpliwie uwarunkowania geograficzne mają i miały wpływ na rozwój cywilizacji. Amerykanin Ellsworth Huntington był pod takim wrażeniem związków zachodzących między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka, że ...

Mikroekonomia

Substytucja produkcji gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej.

Substytucją nazywamy wzajemne zastępowanie się dóbr. Dobra substytucyjne zastępują się wzajemnie tak jak na przykład zastępują się masło i margaryna. Przeciwieństwem substytucji jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się...

Mikroekonomia

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje)

POPYT – to ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie i w danych cenach.

PRAWO POPYTU – gdy cena towaru wzrośnie przy założeniu innych czynników stałych (ceteris paribus) kupujący skłaniają się do kupow...

Mikroekonomia

Projekt analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego

Praca jest z przedmiotu Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ale nie ma takiej kategorii w serwisie.Praca w załączniku...

Mikroekonomia

Popyt, podaż, cena, pieniądz

wykład w załączniku...

Mikroekonomia

Mikroekonomia

Wykłady z mikroekonomii z WSTIH - I wszy rok...

Mikroekonomia

Mikroekonomia (30 stron)

MIKROEKONOMIA
I. Uwagi wstępne
II. Proces gospodarowania
III. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów
IV. Metody dokonywania wyborów ekonomicznych
V. Rynek i gospodarka rynkowa
VI. Prawo popytu i podaży
V...

Mikroekonomia

Biznes plan

To jest prawie gotowiec tylko potrzebne sa dane...

Mikroekonomia

Skrypt na podstawie Ekonomii wg. Davida Begga, Stanleya Fischera, Rudigera Dornbuscha

wykonane w skrócie przez studentów...

Mikroekonomia

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej...

Mikroekonomia

Test AE i WSH- ekonomia

:)...

Mikroekonomia

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010...