Historia wychowania

Historia wychowania

Poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego

POGLĄDY PEDAGOGICZNE JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

Jędrzej Śniadecki(1768-1838) biolog, filozof, doktor medycyny, publicysta polski.
Pragnął on zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych na niebezpieczeństwo grożące dzieciom z takie...

Historia wychowania

Teoria wychowania.

przedmiot badań teori wych jako nauki?
-gromadzenie wiedzy na temat wychowania,formułowanieniem celów jakie powinny byc realizowane w procesie wych.
Jakie są zadania teorii wychowania jako nauki?
wg Tchorzewskiego;określenie przedmi...

Historia wychowania

Recenzja książki o wychowaniu

Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku”, autorem tej wspaniałej ksiązki jest Wojciech Hauser, która została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Książ...

Historia wychowania

Bogdan Nawroczyński „O ideale i procesie wykształcenia"

Bogdan Nawroczyński budując ideał wykształcenia brał pod uwagę wiele aspektów procesu edukacji. Rozważał bardzo dokładnie istniejące już schematy postępowania wychowawczego i szukał w nich dobrych i złych stron.
Jednak głównym ...

Historia wychowania

Ważniejsze wydarzenia

1- ZABÓR AUSTRYJACKI-1781r-wprowadzonp obowiazek szkolny-dzieci6-12lat-kara za nie posyłanie,j.niem-główny,j.polski pomocniczy(religia),szkolnictwo polskie 1815r wolne miasto Kraków Uniwersytet Jagielloński, Gim.sw.anny nastawienie na jezyki, ...

Historia wychowania

Historia wychowania - skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych pod redakcją Jana Hellwiga

Recenzja...

Historia wychowania

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można byłoby wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i młodzi

Proces wychowania dzieci i młodzieży to trudne zadanie któremu muszą sprostać rodzice bądź opiekunowie. Żyjemy w czasach, które przesycone są licznymi poglądami i koncepcjami pedagogicznymi. Niejednokrotnie rodzice którzy stają przed po...

Historia wychowania

Reformacja

Bezpośrednia przyczyną reformacji był wprost gigantyczny handel relikwiami świętych, bardzo kosztownymi dyspensami i odpustami. Stolica Apostolska zamierzała w ten sposób zdobyć odpowiednie środki finansowe na budowę bazyliki św. Piotra. ...

Historia wychowania

Sylwetka Marii Montessori

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w miejscowości Chiarawalle we Włoszech. Naukę rozpoczęła w rzymskiej szkole publicznej w wieku sześciu lat. Ze szkoły Maria Montessori zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności u...

Historia wychowania

Janusz Korczak pedagog heroiczny

1.Biografia Henryka Goldszmitta (Janusza Korczaka)
Janusz Korczak- pedagog heroiczny.
Dlaczego zdecydowałam się napisać pracę o Januszu Korczaku? Wydaje mi się, że jest on najbardziej znanym polskim pedagogiem i niemal każdy uważa, �...

Historia wychowania

Pedagogika Jana Amosa Komeńskiego.


Z Encyklopedii:
Jan Amos Komensk, Jan Amos Komeński, Comenius (ur. 28 marca 1592 w Nivnicach na Morawach, zm. 15 listopada 1670 w Amsterdamie) - czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki. Senior braci czeskich w Lesznie...

Historia wychowania

Wiek XIX

1.Szkolnictwo elementarne.
Anglia- zakładano szkółki niedzielne, miały dać wiedzę elementarną i użyteczną do pracy zarobkowej
powstanie szkół wzajemnego nauczania, w których starsi tzw.monitorzy nauczali młodszych w 10 osobowych...

Historia wychowania

Wychowanie w starożytności

TEMAT: WYCHOWANIE W STAROZYTNOŚCI
Starożytna Grecja dzieliła się na państwa miasta , jednym z nich była Sparta.
Spartanie byli narodem wojowniczym często wyrusza lina wyprawy wojenne przeciwko swoim sąsiadom lub też spędzali czas n...

Historia wychowania

Pedagogika Frobela.

August Wilhelm Frobel (1782-1852) urodził się w Oberweissbach w Turyngii. Z powodu utraty matki, surowe wychowanie otrzymywał od ojca pastora. Przykre wspomnienia pozostawiła również w nim szkoła ludowa, do której uczęszczał z powodu panuj...

Historia wychowania

Uniwersytety w PRL-U

Mimo, że II Rzeczpospolita przeszła do historii, a państwo polskie po ponad 45 latach istnienia pod postacią Polskiej Republiki Ludowej, uległo kolejnej transformacji w III Rzeczpospolita, to właśnie dzień 11 listopada - związany z II Rzecz...

Historia wychowania

Maria Montessori

Spis treści:


Wstęp....................................................................str.2
1. Metoda Montessori.............................str.3
1.1.Wychowanie religijne........................str.6
1.2. Polaryzacja uwa...

Historia wychowania

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości, nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można by było wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i mło

Wychowanie człowieka zarówno we współczesnym świecie jak i w odległej przeszłości pełniło bardzo ważna funkcję w społeczeństwie. Już za czasów starożytnych zakładano różnego rodzaju szkoły, których zadaniem było właśnie owe ...

Historia wychowania

Ściągi do egzaminu z historii wychowania

ściągi...

Historia wychowania

Historia wychowania w starożytności

Starożytność europejska charakteryzuje ustrój niewolniczy, który przejmuje charakter klasowy. Wych. staje się odrębna funkcja w rękach klasy wolnej, pojawiają się specjalni ludzie,nauczyciele i wychowawcy, a nawet specjalne instytucje, kt�...

Historia wychowania

Przemiany w oświacie europejskiej w XIXw.

Przemiany w oświacie europejskiej XIX w. ,
- wykształcenie się wychowania przedszkolnego,
- upowszechnienie się oświaty elementarnej,
-zróżnicowanie programowe szkolnictwa średniego, nowych typów szkół wyższych
- i pods...

Historia wychowania

Historia wychowania w oświeceniu

(OSW)Komisja Edukacji Narodowej(KEN) przeprowadziła następujące reformy w szkolnictwie:gruntowna reformacja Akademii Krakowskiej i Wileńskiej podjęcie prób założenia uniwersytetu w Warszawie przejęcie zwierzchnictwa nad szkołami średnimi ...

Historia wychowania

Prądy umysłowe oświecenia europejskich myślicieli

Praca została oceniona na 5....

Historia wychowania

Wykłady

Wyklady w załączniku...

Historia wychowania

Notatki z wykladów

Cz. I

STAROŻYTNA GRECJA
Początki kultury helleńskiej sięgaj mitycznego władcy Krety, króla Minosa, tj ok. 3 tys. lat p.n.e. Jej lądy, to m.in. ruiny pałaców w Knossos, Faistos i Mallii.
Ludność starożytnej Grecji składa...

Historia wychowania

Wyjaśnij przyczyny powstania i działalności Akademii Krakowskiej w średniowieczu

Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V w. do XV w. Za początek tej epoki przyjmuje się rok 476, czyli upadek cesarstw zachodnio-rzymskiego. Został wtedy pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodnio-rzymski Romulus Augustulus. Równocześ...