Rehabilitacja

Rehabilitacja

Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej (hipokinezji) dotyczące układu krążenia.

praca w załączniku...

Rehabilitacja

Krioterapia -skuteczna metoda w leczeniu i rehabilitacji urazów i schorzeń narządów ruchu

Powszechne jest przekonanie o destrukcyjnym oddziaływaniu zimna na organizm człowieka. Przeziębienia, schorzenia związane z nadmiernym wychłodzeniem ciała, takie jak grypa, angina czy zapalenie płuc, tylko ugruntowują tę opinię.
A tym...

Rehabilitacja

Fizjologa człowieka / koło wsg bydgoszcz

Ciśnienie- jest to siła działająca na jednostkę powierzchni ściany naczynia wywierana przez krew, w czasie jej przepływu przez układ krążenia.
Skurczowe {120-140 mm hq}
Rozkurczowe {60-90 mm hq}
Cisnienie w organiźmie polega ...

Rehabilitacja

Skrzywienie kręgosłupa jednołukowe całkowite prawostronne

NIEPRAWIDŁOWOŚCI KRĘGOSŁUPA: skrzywienie kręgosłupa jednołukowe całkowite prawostronne
WIEK ĆWICZĄCYCH: 7 – 9 lat
LICZBA OSÓB: 10
MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna
CZAS TRWANIA: 45 min
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: wore...

Rehabilitacja

Nowoczesne metody leczenia skolioz przy wykorzystaniu ćwiczeń w wodzie

Praca przydatna studentom wychowania fizycznego, przedmiot- ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji
Całośćw załączniku...

Rehabilitacja

Fizjologia starzenia się wybranych układów

Układ oddechowy
Wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu zachodzą zmiany w całym układzie oddechowym, w tym zwłaszcza zaburzenia wentylacji i dystrybucji gazów. Wywołane jest to zwiększoną podatnością płuc (mniejsza sp...

Rehabilitacja

Muzykoteterapia i teatroterapia

?MUZYKOTERAPIA I TEATROTERAPIA - ŚRODKI, METODY I ZNACZENIE TERAPEUTYCZNE?

Muzyka zajmuje istotne miejsce w życiu człowieka. Może wywołać najgłębiej ukryte wspomnienia i skojarzenia, stymulować pracę mózgu, przyśpieszać proces...

Rehabilitacja

Zatrucia pokarmowe

Bakterie występują we wszystkich produktach żywnościowych spożywanych przez człowieka, zanim więc przystąpi się do przyrządzania potraw, należy poznać kilka zasad ...
Myć ręce przed kontaktem z jakimkolwiek produktem żywnościowym...

Rehabilitacja

Komórka

1. Czynność bioelektryczna komórki - transport czynny, bierny, dyfuzja. Na+ i K+ .

Transport przez błonę kom zależy od masy cząsteczkowej, właściwości, średnicy, ładunku elektrycznego cząsteczek związków chemicznych.
BI...

Rehabilitacja

Skolioza

załacznik...

Rehabilitacja

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

1. Szybkość

„Szybkość najczęściej rozumiana jest jako zdolność do wykonywania czynności ruchowych w określonych warunkach, w jak najkrótszym czasie”
W rozumieniu motoryczności człowieka szybkość ma tylko jeden wymiar ...

Rehabilitacja

Konspekt zajęć z rechabilitacji kończyny górnej po złamaniu k. promieniowej.

Rodzaje zadań
Opis ćwiczenia lub zabawy Czas , ilość powtórzeń Uwagi organizacyjno ? metodyczne

Część wstępna 3?
Czynności organizacyjno ? porządkowe 1.Krótkie zapoznanie i wyjaśnienie pacjentowi jak będą przebieg...

Rehabilitacja

Rehabilitacja w urazach mózgowo-czaszkowych.

Uraz głowy połączony z cechami wskazującymi na jednoczesne uszkodzenie mózgu nazywamy urazowym uszkodzeniem mózgu. Uraz taki może być spowodowany urazem tępym np. uderzeniem w głowę lub przenikającym jak uszkodzenie postrzałowe. Uszkodz...

Rehabilitacja

Niedożywianie trzeba leczyć

Niedożywienie jest poważnym problemem, do którego nie przywiązuje się większej wagi. A to błąd. Specjaliści ds. żywienia ostrzegają, że niedożywienie jest szczególnie niebezpieczne w przypadku ludzi chorych. Może być przyczyną znacz...

Rehabilitacja

Anatomia

załącznik zawiera część materiału obowiązującego na anatomi 1 roku fizjoterapii niestacjonarnej. jest pare błędów ale w sumie bardzo fajnie opracowane....

Rehabilitacja

Diagnoza osobnicza i grupowa

GRUPA :
FIZJOTERAPIA II ROK


Diagnoza osobnicza i grupowa klasy III szkoły podstawowej nr. 32 we WrocławiuSPIS TRESCI:
I.ZAKRES DIAGNOZY OSOBNICZEJ
1.Rozwój fizyczny
2.Postawa ciała :
a)wady p...

Rehabilitacja

Pirat krabat- pionizacja w wodzie z zastosowaniem innowacyjnego pływaka.

Środowisko wodne ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności u dzieci z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Rehabilitacja w wodzie zmniejsza obciążenie stawó...

Rehabilitacja

Sport niepełnosprawnych - Tenis na wózkach.

Tenis na wózkach.
Gra w tenisa na wózkach odbywa się według zasad bardzo podobnych do tenisa ziemnego osób pełnosprawnych (wymiary kortu, siatka, sposób liczenia punktów, gemów i setów). Najważniejszą różnicą jest możliwość odb...

Rehabilitacja

Ćwiczenia rozluźniające

Ćwiczenia rozluźniające powodują zmniejszenie napięcia mięśni na skutek odpowiedniego ułożenia ciała lub wykonywania określonych ruchów.
Cel: możliwość świadomego i kontrolowanego zmniejszenia napięcia mięśni, czyli ich rozlu�...

Rehabilitacja

Sauna zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce

„Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce”
Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobyt ...

Rehabilitacja

Sport niepełnosprawnych - Hokej na sledgach

Hokej na slegach ( rodzaj sanek, zastępujący łyżwy) to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych, uprawianych przez osoby niepełnosprawne. Jest to sport typowo męski, przeznaczony jedynie dla sportowców z porażeniem lub amputacj...

Rehabilitacja

Nauka kolejności ruchów przy pionizacji pacjenta

Siad ze spuszczonymi nogami z łóżka to ważny krok w procesie odzyskiwania utraconych funkcji motorycznych.
Pozycja ta oddziaływuje korzystnie na rozciąganie klatki piersiowej, ułatwia oddychanie oraz stymuluje przywrócenie reakcji utrzy...

Rehabilitacja

Bariery w rozwoju rehabilitacji oraz ich pokonywanie

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale t...

Rehabilitacja

Wpływ poszczególnych technik masażu segmentarnego na organizm człowieka.


Masaż segmentarny, jako jeden z rodzajów masażu, jest zabiegiem fizykalnym. Składa się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonania, przy uwzględnieniu zasad dawkowania, pozwala na wykrywa...

Rehabilitacja

Biofiedback

Ćwiczenia oparte są na koordynacji nerwowej mięśni szkieletowych (poprzecznie prążkowanych; zależą od naszej woli). Koordynacją tych mięśni zajmują się trzy układy (system sprzężeń zwrotnych).
1 UKŁAD – narządów odbiorczych...