Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgnowanie w cukrzycy. Stosowanie Insuliny

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą polegającą na zaburzeniach przemiany materii, które powstały na skutek pierwotnego lub wtórnego braku insuliny i zachwianej równowagi hormonalnej.
Objawy : Nadmierne pragnienie, wielomocz, cukromocz, ucz...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Wsparcie pielęgniarki w sytuacji powikłań w okresie połogu

Aby rozpatrywać problemy, które mogą pojawić się w połogu należy wyjść od definicji. Połóg jest to okres rozpoczynający się z chwilą ukończenia porodu, trwający średnio 6-8 tygodni(wg.WHO jest to okres 42 dni) kończący się zazwyc...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgniarki - migracja

Dane zamieszczone w tabeli 6 pokazują, że zjawisko migracji pielęgniarek znacznie zmalało po 2007r. Jednak należy pamiętać, że świadectwa kwalifikacji mogły być pobrane wcześniej, a wyjazd nastąpił dopiero po jakimś czasie. Ponadto wi...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Techniki treningowe w psychoterapii - prezentacja

Prezentacja znajduje się w załączniku...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym wobec pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

Chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy nazywamy ubytki błony śluzowej żołądka , które tworzą się n...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny chorego psychicznie.

Choroba stwarza w rodzinie specyficzną sytuacja psychologiczną, która można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach :
- potrzeb członków rodziny
- zadań podejmowanych przez członków rodziny.
Choroba nasila potrzeby, które są z...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Komunikowanie się z osobą w starszym wieku, w tym niedowidzącą i niedosłyszącą

Każdy zdrowy człowiek jest zdolny do wymiany informacji. Często starzy ludzie nie są gotowi udzielać wywiadu, odpowiadać na bardzo osobiste pytania, wyjaśniać przyczyny swych niepokojów lub kłopotów, dopóki nie uzyskają zadawalających ...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pedagogika: werbalne, niewerbalne, bezpośrednie

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE)
I Formy oddziaływań werbalnych.
II Formy oddziaływań niewerbalnych.
III Formy oddziaływań doraźnych.
I Formy oddziaływań werbalnych.
1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózg�...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych

1. TYTUŁ: Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych.

Nazwa programu : "Pijane dzieci", czyli jak reagować na "eksperymenty" naszych pociech z alkoholem

program z POZ...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszar...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Wpływ doświadczenia zawodowego Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na postawy wobec mieszkańców DPS

. BIBLIOGRAFIA
2. ANKIETA

BIBLIOGRAFIA

1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978
2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV, PWN, Wars...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy wobec mieszkańców DPS

1. BIBLIOGRAFIA
2. ANKIETABIBLIOGRAFIA

1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978
2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I - POSTAWY. MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAW
1.1. Postawy i ich istota
1.2. Rodzaje postaw. Cechy
1.3. Źródła postaw
1.4. Doświadczenie jako czynnik istotnie determinujący postawy
ROZDZIAŁ II - S...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

Program studiów powinien obejmować co najmniej 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz praktykę zawodowa
Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim minimum 3 – letnim
...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Postawa pielęgniarki wobec człowieka chorego w szpitalu

załacznik...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Kardiowerter- defibrylator serca

Kardiowerter-defibrylator serca - (ang. ICD-implantable cardioverter defibrillator) - to wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urzą...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Rehabilitacja w RZS

SPIS TREŚCI

CHARAKTERYSTYKA CHOROBY…………………………………………………2
PATOMORFOLOGIA………………………………………………………………....2
PRZEBIEG I OBJAWY………………………�...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgniarstwo- ściąga

Temperatura ciała-to wartość pomiarowa odczytywana na skali termometru. W Polsce pomiar ten odbywa sie w skali Celsjusza. Temp ciała ulega nieznacznym wahaniom w ciagu dnia, jej wzrost lub spadekmogą spowodowac różne czynniki. Temp ciała mie...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu trawiennego

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi układu trawiennego.

1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Najczęściej owrzodzenia tworzą się na krzywiźnie mniejszej żołądka i opuszce dwunastnicy. Wrzód trawienny p...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Atopowe zapalenie skóry

Pielegniarstwo - praca w załączniku...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Budowa aparatu do znieczulenia

We wszystkich dziedzinach medycyny- oprócz wiedzy służącej terapii, diagnostyce, rekonwalescencji itp. wynikającej z doświadczenia, badań, teoretycznej obserwacji
i doświadczeń- wielką rolę odgrywa aparatura medyczna. Jest to tym ist...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych, są one bowiem wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo, na sygnały zagrażające bezpośrednio lub symbolicznie. Organizm reaguje na te zewnętrzne i wewnętrzne – nie zawsze ...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział

PRZYJĘCIE CHOREGO DO SZPITALA I NA ODDZIAŁ:

* Sytuacje, gdy chory trafia do szpitala:
- ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu
- przywieziony przez karetkę pogotowia
- zgłasza się sam
- z wypadku

*Zadan...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Prawa pacjenta w Unii Europejskiej

PRAWA PACJENTA W UNII EUROPEJSKIEJ

Kwestie związane ze służbą zdrowia regulowane są zarówno przez ustawodawstwo wspólnotowe, jak i prawodawstwo każdego z państw członkowskich. Dla pacjentów ważny jest fakt, że mogą korzystać ...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Podstawy żywienia -mleko ludzkie,zwierzęce,karmienie kobiet w ciazy,karmienie niemowlat

Mleko ludzkie-poczatkowo wydziela się siara i jest zolty kolor,alkaliczne,wieksza gęstość.Pokarm wydzielany pozniej zawiera wiecej bialka,duzo przeciwcaial,nabywanie odporności,ma wlasciwa temperature,zawsze swieze i bez bakterii.Mleko zwierzę...