Anatomia

Anatomia

Układ płciowy

Układ płciowy męski
Układ płciowy męski obejmuje narządy płciowe wewnętrzne, do których należą:
1)jądra,
2)najądrza,
3)nasieniowody,
4)pęcherzyki nasienne,
5)przewody wytryskowe,
6)gruczoł krokowy,
7...

Anatomia

Fizjologia mięśni i wady postawy ciała

:)...

Anatomia

Układ moczowo-płciowy

UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI

JAJNIK – OVARIUM – to narządy parzyste, pełniące funkcje gruczołów płciowych żeńskich. Położone są przy bocznej ścianie miednicy małej. Częściowo okryte są otrzewną, która tworzy krezke jajnika...

Anatomia

Znaczenie i podział układu moczowego

Znaczenie i podział układu moczowego : zad. Ukł. Moczowego jest wydalanie z ustroju zbędnych produktów przemiany materii i utrzymywanie równowagi wodnej i elektrolitowej, a także kwasowo-zasadowej środow. Wew. Ustroju. * funkcje te spełniaj...

Anatomia

Czynność bioelektryczna komórki

Jedną z podstawowych cech czynnościowych komórki jest jej zdolność do wytwarzania różnic potencjału elektrycznego. (zjawiska bioelektryczne). Tę zdolność w różnym stopniu posiadają komórki, a największą aktywność wykazują tzw. ko...

Anatomia

Układ kostny człowieka

praca jest kolejnym opracowaniem z wykładów. Przedstawia dość przystępnie opisany układ kostny człowieka. :D...

Anatomia

Nerwy czaszkowe

NERWY CZASZKOWE- nervi craniales
I nerw węchowy – n. olfactorius – czuciowy – rozpoczyna się w nabłonku pola węchowego jamy nosowej ( 15-20 nici ), kierują się do jamy czaszki przez blaszkę poziomą kości sitowej i wnikają do opus...

Anatomia

Mięśnie

CIEKWE WIADOMOŚCI Z FOTOGRAFIAMI!...

Anatomia

Układ wydalniczy

Narządy moczowe ? mają za zadanie usuwanie z organizmu końcowych produktów przemiany materii oraz utrzymanie na stałym poziomie składu chemicznego właściwości fizykochemicznych osocza krwi
( dla utrzymania homeostazy )
Zadanie to ...

Anatomia

Transport czynny ( aktywny )

Punktem wyjścia do studiów nad transportem czynnym stał się fakt poznania gradientu stężenia jonów sodowych w poprzeg błony, tzn. duże stężenie w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, a małe stężenie w komórce. Ta asymetria utrzymuje się...

Anatomia

Rezonans magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY
( Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO )


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu m...

Anatomia

Układ wydalniczy

UKŁAD WYDALNICZY
Narządy moczowe – usuwają z organizmu końcowe produkty przemiany materii oraz utrzymują na stałym poziomie składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych krwi ( dla utrzymania homeostazy). Zadanie te wykonują n...

Anatomia

Opracowanie zagadnień

1. Budowa narządu żucia

-jama ustna
-język
-błona sluzowa jamy ustnej
-zęby
-mięśnie – mimiczne, żwaczowe, gnykowe, języka, podniebienia miękkiego
-staw skroniowo żuchwowy, niektóre kości twarzy – jażmo...

Anatomia

Złamania

ZŁAMANIA

Złamanie jest to całkowite przerwanie ciągłości kości na całej jej szerokości. oprócz tego wyróżniamy pekniecia i nadłamania. Wyrozniamy złamania: nasad, przynasad, trzonów kości, wyrostków, pod okostnowe (występu...

Anatomia

Anatomia

Anatomia człowieka, antropotomia (starogr. anthropos - człowiek) – nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka, wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym (np. obserwacji żywych organizmo�...

Anatomia

Anatomia klatki piersiowej

ANATOMIA KLATKI PIERSIOWEJ

Klatka piersiowa stanowi górną połowę tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny twz. szkielet, mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu - kręgosłup piersiowy, któr...

Anatomia

Tkanka nabłonkowa - definicja

Jest tkanką zwartą, tzn. , że nie ma praktycznie między komórkami substancji międzykomórkowej. Tkanka nabłonkowa-nabłonek.

Podział tkanki nabłonkowej:

1. nabłonek pokrywający - rola takiego nabłonka to okrywanie i chr...

Anatomia

Układ odpornościowy - morfologia i funkcje.

Układ odpornościowy-struktura:
-narządy i tkanki limfatyczne
-komórki odpowiedzi immunologicznej
-rozpuszczalne cząsteczki odpowiedzi immunologicznej
Funkcje:
-rozpoznawanie i eliminacja obcych („non-self”) komórek lub ...

Anatomia

Budowa komórki

Jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną. Komórka stanowi żywy organizm sam w sobie.
Składa się z ciała komórki i wypustek. Każda komórka zawiera specyficzne organelle. Komórkę otacza błona komórkowa o grubości 5-1...

Anatomia

Kręgozmyk

kręgozmyk


Kręgozmyk polega na powolnym przemieszczaniu się trzonu kręgowego ku tyłowi lub przodowi.

Możemy wyróżnić trzy postacie tej wady:
- kręgozmyk ku przodowi
- kręgozmyk ku tyłowi ( tyłozmyk )
...

Anatomia

Transport bierny

* Transport bierny *

Transport ten można okreslić jako pochodzenie różnych substancji przez błony biologiczne bez nakładu energii metabolicznej żywego organizmu. Ten transport bierny może odbywać się dzięki następującym mechani...

Anatomia

Kości kkd od udowej

kosci kkd od udowej wraz ze zdjeciami....

Anatomia

Mieśnie , budowa czaski , system nerwowy, budowa kręgosłupa

Funkcje kręgosłupa : narząd podpory iała ,ochrona rdzenia kręgowego ,narząd ruchu biernego ,powoduje łagodzenie skurczów , chroni narządy wewnętrzne czaszki .
MIĘŚNIE BRZUCHA ,TOPOGRAFIA I FUNKCJE – Mięśnień skośny zewnętrzny ...

Anatomia

Nerwy czaszkowe

NERWY CZASZKOWE zaczynają się mózgowiu (włókna ruchowe) i zwojach nerwów czaszkowych (włókna czuciowe). Nerwów czaszkowych jest 12par, wśród nich wyróżniamy nerwy czuciowe,ruchowe i mieszane.Niektóre nerwy czaszkowe, jak nerw okoruchow...

Anatomia

Anatomia człowieka

Kręgosłup : zbudowany jest z 32-34 kręgów dzieli się na odcinki: szyjny-7 kręgów , piersiowy-12 kręgów , lędźwiowy-5 kręgów , krzyżowy-5 kręgów , guziczny-3 do 5 kręgów.

Budowa kręgu szczytowego ( atlas ): łuk przedni ,...