Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Zdrowotne aspekty pracy

* Środowisko pracy *

Do pierwszoplanowych zadań nowoczesnej medycyny pracy należy kształtowanie systemów pracy zgodnie z wymaganiami człowieka z uwzględnieniem wiedzy w tym zakresie. Lekarz medycyny pracy musi znać takie zagadnienia...

Edukacja zdrowotna

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działa...

Edukacja zdrowotna

Kierunki opieki nad matką i dzieckiem w Polsce

Program opieki nad matką i dzieckiem w Polsce przewiduje wyspecjalizowaną, kompleksową opiekę zdrowotną oraz wychowawczą. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, obejmuje profilaktykę i leczenie we wszystkich etapach życia zarówno matki ja...

Edukacja zdrowotna

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W 1990 r., w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy, Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów...

Edukacja zdrowotna

Alkohole

Prezentacja w załączniku...

Edukacja zdrowotna

TECHNOLOGIA ROZPIJANIA LUDZI

Pijaństwo wcale nie jest historyczną cechą szczególną narodu Ruskiego. Tak zwana „Ruska wódka” wcale nie jest Ruskim wynalazkiem. W wieku czternastym kupcy z Genewy jako pierwsi przywieźli spirytus winogronowy do Rosji i bardzo się zdumi...

Edukacja zdrowotna

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ.

PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie cz�...

Edukacja zdrowotna

Propagowanie antykoncepcji wśród młodzieży licealnej

Decyzja o posiadaniu dziecka jest bardzo poważną decyzja w życiu każdego człowieka wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń zmiany dotychczasowego trybu życia. Decyzja taka powinna być podjęta świadomie. Szczególnie przez młodych ludzi nie m...

Edukacja zdrowotna

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Spis treści

Wstęp 2
1. Histologia błony śluzowej szyjki macicy 4
2. Zmiany morfologiczne szyjki macicy
2.1 Erytroplakia – nadżerka części pochwowej 6
2.2 Polip szyjki macicy 7
2.3 Zmiany zapalne szyjki macicy ...

Edukacja zdrowotna

Definicje "Edukacji zdrowotnej"

Zdrowie:
To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny
Światowa Organizacja Zdrowia
Zdrowie:
To nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wykorzysta...

Edukacja zdrowotna

Antykoncepcja

Antykoncepcja zapewnia kobiecie i mężczyźnie komfort psychiczny. Dzięki niej mogą uniknąć dramatu nie chcianej ciąży i świadomie zaplanować porę urodzenia dziecka tak, by od początku było ono oczekiwane i kochane. Związek dwojga ludzi...

Edukacja zdrowotna

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia

Cel zajęć :
• Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka.
• Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu.
• Uświadomienie istoty unormowanej glikemii.

Edukacja zdrowotna

WF - promocja zdrowia

Promocja zdrowia
Ruch, wysiłek fizyczny- umiarkowany
Odżywianie się- właściwe
Chłonność umysłu- przez ok. 40min
Instytut promocji zdrowia w Łodzi (dotyczy zakładów pracy – dbanie o zdrowie załogi)
Minist Eduk.Nar. ...

Edukacja zdrowotna

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w 1986 roku w ...

Edukacja zdrowotna

Miedzynarodowa polityka zdrowotna (WHO)

WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ
POLITYKA ZDROWOTNA
- integralny element polityki społecznej (socjalnej)
- całokształt działań podejmowanych przez państwo i społeczeństwo w celu zapewnienia najlepszej ochrony zdrow...

Edukacja zdrowotna

Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Podejmowanie pracy z osobą chorą i jej rodziną opiera się na znajomości i rozumieniu przez pielęgniarkę wzajemnych związków między rodziną a człowiekiem chorym.
Posiadane przez pielęgniarkę informacje :

1.o człowieku chor...

Edukacja zdrowotna

Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek na...

Edukacja zdrowotna

Geriatria – wpływ procesów starzenia

GERIATRIA – WPŁYW PROCESÓW STARZENIA
SIĘ NA ORGANIZM LUDZKIGerontologia – jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od biologii i genetyki poprzez me...