Logistyka

Logistyka

Wyodrębnienie się spedycji jako samodzielnej działalności

Wyodrębnienie spedycji jako oddzielnej działalności gospodarczej wymagało dwóch etapów. W pierwszym etapie nastąpiło rozdzielenie czynności transportowych od kupieckich, handlowych. W drugim etapie natomiast z działalności transportowej w...

Logistyka

Rola informatyki w logistyce

rola informatyki w logistyce...

Logistyka

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych.
3.1 Porty Morskie jako miejsce lokalizacji centrów logistycznych
Porty morskie jak cała gospodarka morska zmieniają się zgodnie ze zmianami zachodzącymi w gospodarce �...

Logistyka

Rola informatyki w logistyce

W dzisiejszej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie o informację,
jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla...

Logistyka

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Tabor lotniczy w Polsce

Zmiany w taborze lotniczym w Polsce ilustruje tabela oraz wykres zamieszczony poniżej.

Źródło: Roczniki statystyczne GUS
Jak odczytać możemy powyższych danych liczba samolotów w 2000 roku w Pol...

Logistyka

Logika formalna

Ściąga z logiki formalnej (OiZ)...

Logistyka

System logistyczny przedsiębiorstw

Wszystko znajduje się w załączniku :)...

Logistyka

Charakterystyka przemysłowych rowiązań logistycznych na przykładzie zakładów meblarskich „Filipek” w Węgrowie

Przemysł meblarski w Polsce zalicza się do największych pod kątem eksportu i produkcji mebli na całym świecie. W ciągu ostatnich 20 lat branża meblarska w naszym kraju przeżywała bardzo dynamiczny rozwój. Większość rodzimych zakładów...

Logistyka

Firmy kurierskie

Firmy kurierskie, wprawdzie ich interesantami są często inne firmy i przedsiębiorstwa, to jednak są on zorientowane zwłaszcza na osoby prywatne. Umożliwiają one dostęp do niezwykle poręcznej formy wysyłkowej. Jest to dla nas o tyle dobre, ...

Logistyka

Przepisy prawne

Prawo autorskie, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobis...

Logistyka

Zarządzanie Produkcją i Usługami

Całość wykładu przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Usługami na Logistyce na WSB.
Wykład logicznie dzieli się na 2 części:
- zarządzanie produkcją
- Lean Production

Materiały objemują cały wykład sformatowany czci...

Logistyka

Planowanie logistyki - pojęcia

W ZAŁĄCZNIKU...

Logistyka

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy

Spis treści:


1.Umowa przewozu osób
- przewóz osób
- przewóz przesyłek bagażowych
- odpowiedzialność przewoźnika

2. Umowa przewozu towarów
- przewóz przesyłek
- likwidacja przesyłek
- odpo...

Logistyka

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej

Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku podmiotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej często zdarza się, że obraz stanu posiadania majątku i źródeł jego finansowania ujawniony w księgach rachun...

Logistyka

Paradygmat etyki biznesu w polskich przedsiębiorstwach

Uwagi wstępne
Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku zaznaczyły się poszukiwaniem nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami. Poszukiwania szły w kierunku zasad etycznej odpowiedzialności życia gospodarczego. Powstał więc paradyg...

Logistyka

Wykorzystanie istniejącego odcinka sieci kolei wąskotorowej w celu przerzucenia części obciążenia transportu drogowego na transport kolejowy

Praca napisana w pośpiechu, ale kto wie - moze komuś się przyda. Proszę zajrzeć do załącznika....

Logistyka

Organizacja ucząca się

Rosnąca konkurencja, globalizacja, nieograniczony praktycznie przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że sukces i przetrwanie na rynku osiągnąć dziś mogą tylko firmy najlepiej znajdujące się i radzące sobie ze zmianą. O ile bowiem ni...

Logistyka

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie...

Logistyka

Dostępność usług pocztowych w UE

Wskaźnik dostępności przestrzennej usług pocztowych w poszczególnych krajach UE
Wskaźnik dostępności przestrzennej obliczamy wg wzoru:
WD=PM/N, gdzie:

PM- liczba mieszkańców;
N- ilość punktów obsługi pocztowej.

Logistyka

Zarządzanie logistyczne cd

tresc w załączniku...

Logistyka

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy.

Spis treści:

1.Umowa przewozu osób
- przewóz osób
- przewóz przesyłek bagażowych
- odpowiedzialność przewoźnika

2. Umowa przewozu towarów
- przewóz przesyłek
- likwidacja przesyłek
- odpowiedz...

Logistyka

Dystrybucja i logistyka

Praca umieszczona w załaczniku łącznie z wersją mini : )...

Logistyka

Korporacja- prezentacja

to jest prezentacja z makroekonomii o korporacji...

Logistyka

Zarządzanie logistyne

tresc w załączniku...

Logistyka

Transport intermodalny

trudny temat więc dzielę się tym co zdobyłam...