Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Ratownik medyczny

ratownik medyczny
...

Pierwsza pomoc

Medycyna sportowa

2.Dysfunkcje nadgarstka- skręcenia, zwichnięcia, złamanie wyrostka haczykowatego k. haczykowatej, konflikt promieniowi łódeczkowaty,
3.Uszkodzenie łękotki – blok kolana
4. Skręcenie nadgarstka – upadek, działanie siły kinetycz...

Pierwsza pomoc

Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego - konspekt fr.

PRZEDMIOT: Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego
TEMAT: Zatrucia
PROWADZĄCY:
CZAS: 45 minut
ILOŚĆ OSÓB: 26
AUDYTORIUM: klasa I wydziału ratownika medycznego
CEL OGÓLNY: wiedza na temat zatruć i postępowania z nimi

Pierwsza pomoc

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Przyczynami powstawania pożarów mogą być:
- wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt.
- użytkowanie u...

Pierwsza pomoc

BLS, ostra niedrożność dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, napad padaczki, hipoglikemia, wstrząs mózgu, rany głowy.

BLS - (ang. basic life support) podstawowe zabiegi resuscytacyjne - polega m.in na uciskaniu klatki piersiowej i oddechach ratowniczych;
Działania reanimacyjne podejmujemy w następującej kolejności:
A (airways) - udrożnić drogi oddecho...

Pierwsza pomoc

Omdlenie

Omdlenie stanowi bodaj najczęstszą, a zarazem najmniej groźną formę przemijających i nawracających zaburzeń świadomości. Istota omdlenia polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogól...

Pierwsza pomoc

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/:
przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona.
II - Faza hipodynamiczna/zimny/:
ciśnienie krwi obn...

Pierwsza pomoc

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe.
Czynniki ryzyka udaru
{Czynniki ryzyka udaru ...

Pierwsza pomoc

Ściąga podręczna

podręczna ściąga z pierwszej pomocy...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”

Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg pr...

Pierwsza pomoc

Anatomia i fizjologia człowieka

Biologia- to nauka o organizmach żywych.

1.

2.


KOMÓRKA
KOMÓRKĄ- zarządza jądro( reguluje jej funkcje). W jądrze jest jeszcze małe jąderko.
Z zewnątrz otacza i chroni cienka błona komórkowa. W ś...

Pierwsza pomoc

Określenie momentu śmierci


To pytanie często jest zadawane medykowi sądowemu przy różnych okazjach. Ustalenie czasu śmierci nie jest czynnością która opiera się na wróżeniu z fusów czy lotu ptaków, lecz bazuje na wieloletnich, jeżeli nie wielowiekowych, obs...

Pierwsza pomoc

Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetycznym w wybranych przypadkach

W każdym miejscu pracy istnieje zagrożenie ulegnięciu wypadkowi. Dlatego niezbędne jest wyeliminowanie zagrożeń. Jednak pomimo najlepszych starań i ...

Pierwsza pomoc

Zatrucia - podstawowe wiadmośći, pierwsza pomoc w zatruciach,

Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych substancjami trującymi tzw. truciznami
Drogi wchłaniania: układ pokarmowy: leki, alkohol, detergenty, grzyby
układ oddechowy: CO i CO2; skóra i błony śluzowe: atropina, środki ż...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc-zasady udzielania

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
<...

Pierwsza pomoc

Urazy kręgosłupa - prezentacja

Praca znajduję się w załączniku w postaci Prezentacji Power Point...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

dosyć przystępnie i na temat :D...

Pierwsza pomoc

Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego:
1. badanie stanu świadomości
2. badanie głowy
3. badanie objawów oponowych
4. badanie nerwów czaszkowych
5. badanie układu ruchu
6. badanie czucia
7. badanie mowy

Badanie s...

Pierwsza pomoc

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby.
Sformuł...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

Etapy pierwszej pomocy