Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego:
1. badanie stanu świadomości
2. badanie głowy
3. badanie objawów oponowych
4. badanie nerwów czaszkowych
5. badanie układu ruchu
6. badanie czucia
7. badanie mowy

Badanie stanu świadomości:
a) ocena orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby,
ocena śpiączki w skali Glasgow:

SKALA GLASGOW
Otwieranie oczu ? Spontanicznie
? Na polecenie
? Na bodźce bólowe
? Brak odpowiedzi 4
3
2
1
Najlepsza reakcja słowna ? Zorientowany, rozmawia
? Zdezorientowany, ale rozmawia
? Niezrozumiałe słowa
? Niezrozumiałe dźwięki
? Brak reakcji 5
4
3
2
1
Najlepsza reakcja ruchowa ? Wykonuje polecenia
? Umiejscawia bodźce bólowe
? Ucieczka od bólu
? Zgięciowa na ból
? Wyprostna na ból
? Brak 6
5
4
3
2
1

13- 15 pkt ? zaburzenia orientacji
12- 9 pkt ? półśpiączka
3- 8 pkt ? śpiączka

Badanie głowy
? kształt, symetria czaszki
? obecność blizn i ubytków kostnych
? bolesność przy opukiwaniu
? obecność szmeru przy osłuchiwaniu w przypadku tętniaka

Badanie objawów oponowych
? sztywność karku
? objaw Kerniga górny i dolny
? objaw Brudzińskiego karkowy i łonowy
? objaw Hermana
? objaw Amosa
? objaw całowania kolan
? objaw Zlatana (do 1- ega roku życia)
? objaw karkowo - pediatryczny (? poszerzenie źrenic przy wyprostowaniu karku)

Badanie nerwów czaszkowych

I nerw węchowy
czynność: węch
badanie: poprosić pacjenta o rozpoznanie zapachów różnych substancji

II nerw wzrokowy
czynność: wzrok
badanie: ostrość wzroku, pole widzenia, dno oka

III nerw okoruchowy
IV nerw bloczkowy
VI nerw odwodzący
czynność: ruch gałek ocznych, zwężenie źrenicy, akomodacja
badanie: ruch gałek ocznych, ocena źrenic, reakcja źrenic na światło

V nerw trójdzielny (n. czuciowo - ruchowy)
czynność: czucie na twarzy, unerwia mm żwacze,
badanie: bolesność uciskowa, odruch rogówkowy i spojówkowy, czucie na twarzy, napięcie mm żwaczy przy zaciskaniu zębów

VII nerw twarzowy
czynność: włókna ruchowe do mm mimicznych twarzy, włókna smakowe do 2/3 przedniej części języka, włókna wydzielnicze do ślinianek
badanie: marszczenie czoła, zaciskanie oczu, szczerzenie zębów, badanie smaku na 2/3 przednich języka

VIII nerw przedsionkowo- ślimakowy
czynność: słuch i równowaga
badanie: badanie słuchu szeptem, audiogram, próby błędnikowe (np. pięta-kolano)

IX nerw językowo- gardłowy
X nerw błędny
czynność: włókna ruchowe do mm gardła, podniebienia i krtani, włókna smakowe do 1/3 tylnej języka, włókna czuciowe do gardła, przełyku, krtani i tchawicy, włókna przywspółczulne do oskrzeli, żołądka i jelit
badanie: ocena mowy i połykania, odruch gardłowy, odruch podniebienny

XI nerw dodatkowy
czynność: unerwia ruchowo m mostkowo-obojczykowo-sutkowy i czworoboczny.
badanie: ocena napięcia mm

XII n. podjęzykowy
czynność: unerwia ruchowo mm języka
badanie: -ocena symetrii i ruchomości języka

Badanie układu ruchu
1. oglądanie kończyn
2. badanie ruchów biernych i napięcia mm
3. badanie ruchów czynnych i siły mm (zmniejszenie zakresu ruchu i osłabienie siły ? niedowład, całkowity brak ruchów ? porażenie)
4. badanie ruchów zborności:
- próba palec - nos
- próba palec - palec
- próba pięta - kolano
- próba Romberga (przejście po linii prostej)
5. badanie odruchów:
? fizjologicznych:
- odruch z m dwugłowego
- odruch z m trójgłowego
- odruchy brzuszne
- odruch kolanowy
- odruch skokowy
? patologicznych:
- objaw Babińskiego,
- objaw Oppenhaima (przy drażnieniu piszczeli? paluch wygina się do góry)
6. badanie chodu

Badanie czucia
1. Badanie czucia powierzchownego:
o czucia dotyku
o czucia bólu
o czucia temperatury
2. Badanie czucia głębokiego

Orientacyjne badanie neurologiczne
- ocena orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby
- ocena śpiączki w skali Glasgow

Głowa:
? kształt, symetria, bolesność opukowa
? źrenice - kształt, symetria, odruch na światło
? orientacyjne badania pola widzenia
? badanie ruchomości gałek ocznych
? bolesność uciskowa ujście gałęzi nerwu trójdzielnego
? jama ustna - symetria i ruchomość języka, symetria łuków podniebiennych, odruch gardłowy i podniebienny
? marszczenie czoła, zaciskanie powiek, szczerzenie zębów.

Szyja: sztywność karku

Kończyny górne i dolne:
? oznaki zaników mięśniowych
? ruchy bierne
? ruchy czynne
? siła mięśniowa
? odruch kolanowy, skokowy, Babińskiego
? orientacyjne badanie czucia dotyku i bólu

Ocena zborności ruchów: próba palec- nos, palec- palec, pięta- kolano, Romberga

Ocena mowy

Badanie neurologiczne u pacjenta po urazie
? Stan przytomności (AVPU):
A ? alert ? przytomny i zorientowany
V ? verbal/ voice ? reaguje na bodźce werbalne
P ? pain ? reaguje na bodźce bólowe
U ? unresponding ? nie reaguje

? Ocena źrenic:
- kształt
- symetria
- reakcja na światło

? Ocena kończyn:
- tętno !
- ruchomość
- czucie

? Poziom glukozy

Dodaj swoją odpowiedź
Pierwsza pomoc

Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego:
1. badanie stanu świadomości
2. badanie głowy
3. badanie objawów oponowych
4. badanie nerwów czaszkowych
5. badanie układu ruchu
6. badanie czucia
7. badanie mowy

Badanie s...

Choroby cywilizacyjne

Rehabilitacja po udarze mózgu.

UDAR MÓZGU
Udar mózgu jest stanem, w którym wystąpiły nagłe ogniskowe objawy neurologiczne
wynikające z zaburzeń krążenia mózgowego (krwotok, niedokrwienie). Objawy mogące
świadczyć o udarze mózgu mogą mieć zupełnie inn...

Rehabilitacja

Usprawnianie pacjentów po zwichnięciach kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędżwiowym

WSTĘP

Wiek XX cechował się gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym na znacznej części ziemskiego globu. W peerelowskiej Polsce, odseparowanej od zdobyczy Zachodu, niedoinwestowanej, zmiany te zachodziły znacznie wolniej. Wraz ze zmianą u...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego.

T: Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego.
1 Padaczka - informacje
2 Napad padaczkowy, a padaczka
3 Leczenie – profilaktyka, przyjmowane leki, zalecenia
4 Pierwsza pomoc w wypadku ataku
Czym jest padaczka?
Padac...

Biologia

Metody badania układu limfatycznego

Układ limfatyczny (układ chłonny) jest otwartym układem naczyń i przewodów, którymi płynie limfa (chłonka jest to płyn o żółtawym zabarwieniu). Głównym źródłem limfy jest przesącz z osocza krwi, wydzieliny komórek i przewodu poka...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Urazy głowy

Uraz głowy może przebiegać z utratą przytomności lub bez niej, często także bez innych wyraźnych następstw. Dość często ciężkim i niebezpiecznym urazom głowy początkowo nie towarzyszą żadne lub prawie żadne objawy i dlatego ta wł...