Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego:
1. badanie stanu świadomości
2. badanie głowy
3. badanie objawów oponowych
4. badanie nerwów czaszkowych
5. badanie układu ruchu
6. badanie czucia
7. badanie mowy

Badanie stanu świadomości:
a) ocena orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby,
ocena śpiączki w skali Glasgow:

SKALA GLASGOW
Otwieranie oczu ? Spontanicznie
? Na polecenie
? Na bodźce bólowe
? Brak odpowiedzi 4
3
2
1
Najlepsza reakcja słowna ? Zorientowany, rozmawia
? Zdezorientowany, ale rozmawia
? Niezrozumiałe słowa
? Niezrozumiałe dźwięki
? Brak reakcji 5
4
3
2
1
Najlepsza reakcja ruchowa ? Wykonuje polecenia
? Umiejscawia bodźce bólowe
? Ucieczka od bólu
? Zgięciowa na ból
? Wyprostna na ból
? Brak 6
5
4
3
2
1

13- 15 pkt ? zaburzenia orientacji
12- 9 pkt ? półśpiączka
3- 8 pkt ? śpiączka

Badanie głowy
? kształt, symetria czaszki
? obecność blizn i ubytków kostnych
? bolesność przy opukiwaniu
? obecność szmeru przy osłuchiwaniu w przypadku tętniaka

Badanie objawów oponowych
? sztywność karku
? objaw Kerniga górny i dolny
? objaw Brudzińskiego karkowy i łonowy
? objaw Hermana
? objaw Amosa
? objaw całowania kolan
? objaw Zlatana (do 1- ega roku życia)
? objaw karkowo - pediatryczny (? poszerzenie źrenic przy wyprostowaniu karku)

Badanie nerwów czaszkowych

I nerw węchowy
czynność: węch
badanie: poprosić pacjenta o rozpoznanie zapachów różnych substancji

II nerw wzrokowy
czynność: wzrok
badanie: ostrość wzroku, pole widzenia, dno oka

III nerw okoruchowy
IV nerw bloczkowy
VI nerw odwodzący
czynność: ruch gałek ocznych, zwężenie źrenicy, akomodacja
badanie: ruch gałek ocznych, ocena źrenic, reakcja źrenic na światło

V nerw trójdzielny (n. czuciowo - ruchowy)
czynność: czucie na twarzy, unerwia mm żwacze,
badanie: bolesność uciskowa, odruch rogówkowy i spojówkowy, czucie na twarzy, napięcie mm żwaczy przy zaciskaniu zębów

VII nerw twarzowy
czynność: włókna ruchowe do mm mimicznych twarzy, włókna smakowe do 2/3 przedniej części języka, włókna wydzielnicze do ślinianek
badanie: marszczenie czoła, zaciskanie oczu, szczerzenie zębów, badanie smaku na 2/3 przednich języka

VIII nerw przedsionkowo- ślimakowy
czynność: słuch i równowaga
badanie: badanie słuchu szeptem, audiogram, próby błędnikowe (np. pięta-kolano)

IX nerw językowo- gardłowy
X nerw błędny
czynność: włókna ruchowe do mm gardła, podniebienia i krtani, włókna smakowe do 1/3 tylnej języka, włókna czuciowe do gardła, przełyku, krtani i tchawicy, włókna przywspółczulne do oskrzeli, żołądka i jelit
badanie: ocena mowy i połykania, odruch gardłowy, odruch podniebienny

XI nerw dodatkowy
czynność: unerwia ruchowo m mostkowo-obojczykowo-sutkowy i czworoboczny.
badanie: ocena napięcia mm

XII n. podjęzykowy
czynność: unerwia ruchowo mm języka
badanie: -ocena symetrii i ruchomości języka

Badanie układu ruchu
1. oglądanie kończyn
2. badanie ruchów biernych i napięcia mm
3. badanie ruchów czynnych i siły mm (zmniejszenie zakresu ruchu i osłabienie siły ? niedowład, całkowity brak ruchów ? porażenie)
4. badanie ruchów zborności:
- próba palec - nos
- próba palec - palec
- próba pięta - kolano
- próba Romberga (przejście po linii prostej)
5. badanie odruchów:
? fizjologicznych:
- odruch z m dwugłowego
- odruch z m trójgłowego
- odruchy brzuszne
- odruch kolanowy
- odruch skokowy
? patologicznych:
- objaw Babińskiego,
- objaw Oppenhaima (przy drażnieniu piszczeli? paluch wygina się do góry)
6. badanie chodu

Badanie czucia
1. Badanie czucia powierzchownego:
o czucia dotyku
o czucia bólu
o czucia temperatury
2. Badanie czucia głębokiego

Orientacyjne badanie neurologiczne
- ocena orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby
- ocena śpiączki w skali Glasgow

Głowa:
? kształt, symetria, bolesność opukowa
? źrenice - kształt, symetria, odruch na światło
? orientacyjne badania pola widzenia
? badanie ruchomości gałek ocznych
? bolesność uciskowa ujście gałęzi nerwu trójdzielnego
? jama ustna - symetria i ruchomość języka, symetria łuków podniebiennych, odruch gardłowy i podniebienny
? marszczenie czoła, zaciskanie powiek, szczerzenie zębów.

Szyja: sztywność karku

Kończyny górne i dolne:
? oznaki zaników mięśniowych
? ruchy bierne
? ruchy czynne
? siła mięśniowa
? odruch kolanowy, skokowy, Babińskiego
? orientacyjne badanie czucia dotyku i bólu

Ocena zborności ruchów: próba palec- nos, palec- palec, pięta- kolano, Romberga

Ocena mowy

Badanie neurologiczne u pacjenta po urazie
? Stan przytomności (AVPU):
A ? alert ? przytomny i zorientowany
V ? verbal/ voice ? reaguje na bodźce werbalne
P ? pain ? reaguje na bodźce bólowe
U ? unresponding ? nie reaguje

? Ocena źrenic:
- kształt
- symetria
- reakcja na światło

? Ocena kończyn:
- tętno !
- ruchomość
- czucie

? Poziom glukozy

Dodaj swoją odpowiedź
Choroby cywilizacyjne

Rehabilitacja po udarze mózgu.

UDAR MÓZGU
Udar mózgu jest stanem, w którym wystąpiły nagłe ogniskowe objawy neurologiczne
wynikające z zaburzeń krążenia mózgowego (krwotok, niedokrwienie). Objawy mogące
świadczyć o udarze mózgu mogą mieć zupełnie inn...

Rehabilitacja

Usprawnianie pacjentów po zwichnięciach kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędżwiowym

WSTĘP

Wiek XX cechował się gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym na znacznej części ziemskiego globu. W peerelowskiej Polsce, odseparowanej od zdobyczy Zachodu, niedoinwestowanej, zmiany te zachodziły znacznie wolniej. Wraz ze zmianą u...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego.

T: Padaczka –najczęstsza choroba układu nerwowego.
1 Padaczka - informacje
2 Napad padaczkowy, a padaczka
3 Leczenie – profilaktyka, przyjmowane leki, zalecenia
4 Pierwsza pomoc w wypadku ataku
Czym jest padaczka?
Padac...

Biologia

Metody badania układu limfatycznego

Układ limfatyczny (układ chłonny) jest otwartym układem naczyń i przewodów, którymi płynie limfa (chłonka jest to płyn o żółtawym zabarwieniu). Głównym źródłem limfy jest przesącz z osocza krwi, wydzieliny komórek i przewodu poka...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Urazy głowy

Uraz głowy może przebiegać z utratą przytomności lub bez niej, często także bez innych wyraźnych następstw. Dość często ciężkim i niebezpiecznym urazom głowy początkowo nie towarzyszą żadne lub prawie żadne objawy i dlatego ta wł...