BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby.
Sformułowanie elastycznym szkielecie ma na celu uzmysłowienie, że nie jest to badanie, które należy przeprowadzić punk po punkcie, kiedy na pierwszy rzut oka widoczne są priorytetowe urazy, które wymagają natychmiastowego, pierwszorzędowego zaopatrzenia tak, aby dalej nie wpłynęły na szybkie pogorszenie się stanu pacjenta (np. silny krwotok ze złamania otwartego podudzia).
Przeprowadzając BTLS w normalnym trybie będziemy zaczynali od głowy a kończyli na częściach dystalnych kończyn górnych.
Dokładny przebieg szybkiego badania urazowego, czyli BTLS będzie wyglądał następująco:

1. Głowa
2. Szyja
3. Obręcz barkowa
4. Klatka piersiowa
5. Brzuch
6. Obręcz miednicza
7. Kończyny dolne, od uda do stóp
8. Koniczyny górne, od ramienia do dłoni

Na zmieniony przebieg szybkiego badania urazowego mogą mieć wpływ czynności ratujące życie ofiary wykonywane zaraz po ich wykryciu podczas badania. I tak zdiagnozowanie odmy prężnej powinno spowodować natychmiastowe zatrzymanie wykonywanego badania przez ratownika medycznego a następnie obarczenie odmy i powrót do czynności, od momentu ich przerwania. Podobnie będzie w przypadku, kiedy pacjent straci oddech czy zacznie wymiotować. Tak przeprowadzany BTLS daje duże szanse na skuteczność wykonywanych działań przy poszkodowanej osobie.
Bardzo ważnym elementem podczas prowadzenia szybkiego badania urazowego jest ciągła komunikacja z pacjentem, umożliwiająca nam kontrolę stanu świadomości, dokładny obraz bólu i czucia, a także uspokojenie poszkodowanego poprzez informowanie o aktualnie wykonywanych czynnościach. Nie wolno nam o tym zapomnieć nawet wtedy, kiedy pacjent jest nieprzytomny i pozornie nie rejestruje bodźców z otoczenia zewnętrznego.

Dodaj swoją odpowiedź