Edukacja europejska

Edukacja europejska

System edukacji a potrzeby rynku pracy – kompatybilność ze standardami Unii Europejskiej

System edukacji a potrzeby rynku pracy – kompatybilność
ze standardami rynku Unii Europejskiej.

Funkcjonujący w Polsce system edukacji, regulowany ustawą o systemie oświaty z 1991r. Cechuje wiele wad determinujących zakres, kie...

Edukacja europejska

Geneza i zadania Unii Europejskiej

Idea wspólnej, zjednoczonej Europy, narodów współpracujących ze sobą w ramach jednej wielkiej struktury pojawiła się w historii myśli politycznej wielokrotnie. Pomysły na zjednoczoną Europę różniły się w znacznym stopniu: począwszy ...

Edukacja europejska

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE?

Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:
· Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia ...

Edukacja europejska

Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

Unia Europejska jest to związek gospodarczo-polityczny obecnie dwudziestu pięciu państw europejskich. Podstawowymi celami Unii są: współpraca gospodarcza i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, prowadzenie ...

Edukacja europejska

Unia Europejska - ogólne informacje

Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejski...

Edukacja europejska

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

Wstęp:

Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych.
Organizacje międzyna...

Edukacja europejska

Unia Europejska i jej działalność

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Jest to organizacja jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym in...

Edukacja europejska

Samorząd terytorialny Niemiec

STRUKTURA SAMORZADU W Niemczech

Niemcy składają się z 16 krajów związkowych czyli landów = państw z których 3 stanowią pojedyncze miasta-kraje – BERLIN , BREMA , HAMBURG

Każdy land posiada własny wewnętrzny RZĄD (sen...

Edukacja europejska

Unia Europejska: historia, "za" i "przeciw", opinie znanych osob.

O Unii (troszke historii):

Pomysł zjednoczenia Europy zrodził się po II wojnie światowej, nazywany jest planem Marshalla, miał on z założenia zjednoczyć wyniszczoną podczas wojny Europę. Trwały poszukiwania formy zjednoczenia Eu...

Edukacja europejska

Religie

Historia religii powstała wraz z pełniejszym zastosowaniem źródeł historycznych w analizach religioznawczych. Za pierwszego historyka religii uchodzi Edward Burnett Tylor, którego badania dotyczące genezy religii oraz jej rozwoju zapoczątkow...

Edukacja europejska

Handel wewnętrzny w UE

Spis treści

1.Wstęp
2.Etapy integracji ekonomicznej
3.Strefa wolnego handlu
4.Unia Celna
5.Cztery swobody rynku UE
5.1.Swobodny przepływ towarów
5.2.Swobodny przepływ usług
5.3.Swobodny przepływ kapitału...

Edukacja europejska

Unia Europejska

Proces integracji.
POWSTANIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

W dniach od 7 do 10 maja 1948 r. Odbywał się w Hadze Kongres Europejski, w którym udział wzięło ok. 750 uczestników z 26 państw euro...

Edukacja europejska

Integracja europejska 1981-1995. Między odnową a przełomem

W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek koniunktury. Prowadziło to do wzmocnienia działań protekcjonistycznyc...

Edukacja europejska

Finanse Unii Europejskiej

NANSE UNII EUROPEJSKIEJ

Wykład 25-03-2007

LITERATURA

1. L. Orężlak „ Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2004
2. L. Orężlak „ Euro- nowy pieniądz” Warszawa 2003
3. K.A. Wojtaszuk „ System instytucjo...

Edukacja europejska

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

Wspólnota Europejska jest organizacja bez precedensu w historii naszego kontynentu.

Powstała ona z woli suwerennych państw, które powołały nie tylko ponadpaństwowe instytucje, ale ustanowiły jedyny w swoim rodzaju system prawa.

Edukacja europejska

Twórczość kompozytora Wolwganga Amadeusza Mozarta

TWÓRCZOŚĆ:
opery: najsłynniejsze to:
-wesele figara
-czarodziejski flet
-don juan (czytaj:don dżan)
-40 synfonii


-koncerty skrzypcowe, fortepianowe
-sonaty skrzypcowe, fortepianowe
-kwartety smyczkowe

Edukacja europejska

Prawa obywatela w Unii Europejskiej w Konstytucji Unii Europejskiej.

Współcześnie, terminem „konstytucja” określa się zwykle ustawę zasadniczą o charakterze nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych aktów prawa krajowego. Służy ona za imię własne takich ustaw, jakkolwiek bywają one nazywane równie...

Edukacja europejska

Geneza Wspólnot Europejskich do 1958r.

U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży wspólna w znacznej części historia i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Od I wieku p.n.e. do V wieku n.e. większość Zachodniej Europy i część Wschodniej znajdowała się ...

Edukacja europejska

Za i przeciw Unii Europejskiej


„Czy warto podejmować trud i starać się wejść do Europy, jeśli wejście to może mieć zgubny wpływ dla Polski?”- mówią przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej tzw. eurosceptycy. Podkreślają, że z chwilą wejścia do U...

Edukacja europejska

Informacje o państwach Unii Europejskiej

Informacja o wszystkich państwach Unii Europejskiej....

Edukacja europejska

Korzyści i koszty członkowstwa w Unii Europejskiej

I. POLITYCZNE

Korzyści

- Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowić będzie najlepszą gwarancję utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego, gdyż zapewni nieodwracalność procesu transformacji
- Pol...

Edukacja europejska

Ekonomika unii europejskiej -Uniwersytet Wrocławski

WYKŁAD 1 08.10.2003 r.
Definicje integracyjne:
1) ekonomiczne – liberalizacja, znoszenie przeszkód (swobody), połączenie struktur gospodarczych i stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego; integracja ma przynieść korzyści krajo...

Edukacja europejska

Moje spotkania z europejską kulturą.

Z natury jestem podróżniczką. Uwielbiam myśleć o wyjeździe zanim jeszcze do niego dojdzie. Pakuję się z uśmiechem na twarzy. Niestety na razie udało mi się zwiedzać tylko Polskę. Czytam jednak wiele książek podróżniczych. Na szczę...

Edukacja europejska

Macedonia-stosunki z UE

MACEDONIA

Państwo położone w Europie, w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego. Od południa graniczy z Grecją, od wschodu z Bułgarią, od północy z Serbią i Czarnogórą, od zachodu z Albanią. Nie ma dostępu do morza. Powi...

Edukacja europejska

integracja europy w perspektywie historycznej

Marek Świder

„Historia Unii Europejskiej”


1.IDEA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ
Korzenie i źródła idei wspólnej Europy.
Idea Europy jest stara, tak bardzo, że nawet jej nazwa pochodzi od ...