Edukacja europejska

Edukacja europejska

Czy walka ze światowym terroryzmem uzasadnia ograniczanie praw i wolności jednostki?

TERRORYZM,A PRAWA CZLOWIEKA

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach zawiera 26 praw i wolności, z których najważniejsze to: prawo do życia, wolności i nietykalności osobistej oraz wolność su-mienia i wyznan...

Edukacja europejska

Stanowisko Unii Europejskiej - Rolnictwo

Strona wspólnotowa, w swoim stanowisku negocjacyjnym zakłada od początku akcesji części dopłat bezpośrednich dla rolników.
1. Polska otrzyma od UE 25% dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa w pierwszym roku akcesji i 10 letni okres przejś...

Edukacja europejska

Unia Europejska w świecie

Potęga polityczna czy regionalne ugrupowanie ekonomiczne? Partner handlowy otwarty na innych czy strefa protekcjonizmu ? Kraje trzecie różnie spostrzegają Unię Europejską. Zależne to jest od charakteru stosunków ekonomicznych, dyplomatycznyc...

Edukacja europejska

Lobbing w UE

„Bruksela jest ojczyzną ugrupowań lobbingowych. Działają wszędzie. Są bardzo profesjonalne. Nie ukrywają się. Również i urzędnicy Wspólnot Europejskich nie ukrywają faktu, że spotykają się z nimi, konsultują i podejmują decyzje b...

Edukacja europejska

Prawo wspólnot europejskich. Swobodny przepływ osób, towaru, usług.

Swobodny Przepływ Osób
Swobodny Przepływ Osób - dotyczy praw obywateli UE do swobodnego przemieszczania się. W tym zakresie mieści się również prawo do pracy, życia, osiedlania się oraz korzystania z pomocy socjalnej w każdym z pańs...

Edukacja europejska

Integracja Polski z UE - notatki z wykładu

1. Integracja -
-umowne dążenie państw kontynentu do dobrowolnego ograniczania suwerenności na rzecz organów integrujących politycznie i gospodarczo wszelkie sektory. Przykładem integracji jest korzystanie bez ograniczeń ze swobody prz...

Edukacja europejska

Polityka bezpieczeństwa Polski

Regionalizm w polityce bezpieczeństwa Polski...

Edukacja europejska

Standardy prawne organizacji europejskich

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ


Powstała na gruncie komitetu, którego rolą było dokonanie oceny zniszczeń i przedstawienie raportu o skutkach II wojny św. Komitet złożył akces o nadzwyczajne środki dla Europy, ponieważ z...

Edukacja europejska

Zwyczaje handlowe

Przez dokumenty w handlu zagranicznym, w szerokim znaczeniu, rozumie się wszelkie pisma handlowe związane z transakcjami. W takim ujęciu dokumentami są: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, kontrakty, zlecenia spedycyjne, listy przewozowe, p...

Edukacja europejska

Teoria organizacji i zarządzania

1. Istota i funkcja zarządzania Zarządzanie jest to proces świadczenia usług kierowania w systemach opartych na podziale pracy. Funkcje zarządzania obejmują: planowanie, organizowanie, motywowani, kontrolę. Od pojęcia zarządzania należy od...

Edukacja europejska

List do RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Drodzy Rodacy!
Jestem uczennicą polskiego gimnazjum. W imieniu młodzieży naszego kraju chcę poruszyć temat przystąpienia Polski do wielkiej rodziny jaką jest Unia Europejska.
Coraz bliżej do referendum. W ten historyczny dzień wszys...

Edukacja europejska

Chronione innowacje

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Studia dzienne ? Licencjackie
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

ZARZĄDZANIE WIEDZA CHRONIONĄ

Temat: Chronione innowacje , analiz...

Edukacja europejska

Świadomość ekologiczna mieszkańców wsi

Wiedza, opinie, postawy nie są obojętne dla ochrony środowiska. Życie wsi toczy się w bezpośredniej bliskości przyrody, a działania często jej dotyczą. Mieszkańcy wsi wytwarzają żywność i od nich w znacznym stopniu zależą jej walory...

Edukacja europejska

Logistyka

Opracowane zagdnienia na Eurologistyke...

Edukacja europejska

Młodzież w UE

WprowadzeniePo przystąpieniu Polski do UE przed Polakami otworzą się nowe perspektywy. Ułatwienia w podejmowaniu studiów w krajach UE oraz szerszy dostęp do funduszy europejskich spowodują zapewne zwiększoną mobilność młodzieży uczącej...

Edukacja europejska

Wybrane zagadnienia z Unii Europejskiej (UE)

W załączniku macie kilka zagadnień co do UE , mi się przydały na egzamin - komuś mogą z WOSu :)

PzDr...

Edukacja europejska

Parlament Europejski

Jest to organa mający na celu prezentowanie poszczególnych krajów Uni Europejskiej. W parlamencie zasiada 626 przedstawicieli z 15 państw uni. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w czerwcu 1979 roku. Ma on podo...

Edukacja europejska

Studia Europejskie w Niemczech

Jeśli interesują Cię wyzwania większego formatu niż np. półroczny staż w Niemczech, oglądnij tą prezentacje. Znajdziesz tu informacje, które pozwolą Ci rozpocząć studia w Niemczech w pełnym wymiarze.

Szkolnictwo wyższe w Nie...

Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe WSSM S-ki

Prawo międzynarodowe – jest to taki system normatywny, który określa zasady postępowania pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego
Przedmiotami norm prawa międzynarodowego są stosunki wzajemne między podmiotami systemu: gospodarcze, ...

Edukacja europejska

Luksemburg

Stolica: Luksemburg
Powierzchnia: 2 586 km2
Ludność: 401 000
Język urzędowy: francuski, niemiecki, luksemburski
Skład etniczny: Luksemburczycy 72,5%; Portugalczycy 9,0%; Włosi 5,4%; Francuzi 3,4%; Belgowie 2,5%; Niemcy 2,4%...

Edukacja europejska

Opodatkowanie działalności gospodarczej

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

Art. 61. 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje ...

Edukacja europejska

Historia Europy a historia Unii Europejskiej - ogólnoeuropejskie wartości w Europie jutra

Europa – część świata położona na północnej półkuli, wraz z Azją tworzy kontynent o nazwie Eurazja. Historia Europy sięga czasów zamierzchłych. Pierwsze noty o Europie pochodzą już z czasów starożytności…

O ile histo...

Edukacja europejska

Konferencje Ministerialne WTO - Genewa i Seattle

Konferencja ministerialna WTO w Genewie: 16-20.05. 1998 r.

Konferencja w Genewie zrzeszająca przedstawicieli 132 krajów członkowskich obradowała na temat realizacji postanowień Rundy Urugwajskiej (1986 – 93) – najambitniejszej w hi...

Edukacja europejska

Instrumenty wykorzystywane w Polsce do tworzenia korzystnego wizerunku Unii Europejskiej.

Prace nad dostosowaniem polskiego systemu gospodarczego prawnego i organizacyjnego do wymogów UE są coraz bardziej zaawansowane, a temat ten coraz częściej poruszany jest w mediach.
Szczególnie w okresie, gdy straciliśmy 3,4 mln ecu z fund...

Edukacja europejska

Pigułka Europejska

Unia Europejska -- co to jest?Powstanie Unii Europejskiej jest rezultatem 50 lat zacieśniania integracji między państwami europejskimi -- procesu, który rozpoczął się w 1951r. między 6 panstwami: Niemcami, Francją, Holandią, Belgią, Lukse...