Farmakologia

Farmakologia

Nadciśnienie - inhibitory ACEI

* INHIBITORY ACEI *

Leki te są skuteczne terapeutycznie, mają korzystny profil działania i dobrą tolerancję.
Mechanizm działania polega na hamowaniu wpływu enzymu konwertującego na przekształcenie angiotensyny I w II. Prowadzi ...

Farmakologia

Leki przeciw kaszlowe

Leki przeciw kaszlowe

Kaszel jest odruchem, który występuje po podrażnieniu punktów kaszlowych znajdujących się w górnych drogach oddechowych lub przez bezpośrednie pobudzenie ośrodka kaszlu.
Odruch kaszlowy jest wyzwolony prze...

Farmakologia

Nadciśnienie - B(beta)-adrenolityki, leki blokujące kanały wapniowe, leki rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych

* B(beta)-adrenolityki *


Stosuje się je tak w mono jak i w politerapii nadciśnienia. Pełny efekt hipotensyjny po 4-rech tygodniach leczenia. Leczenia tymi lekami nie można przerywać nagle , konieczna jest stopniowa redukcja dawki....

Farmakologia

Leki działające na autonomiczny układ nerwowy

Acetylocholina to neurohormon wydzielany przez wszystkie komórki nerwowe w ich synapsach,w zakończeniach nerwów przywspółczulnych.
- nośnik wszystkch impulsów w o.un. i zwojach nerwowych.
- Przenosi impulsy z zakończeń nerwów rucho...

Farmakologia

Układ sercowo naczyniowy - azotany, B(beta)-adrenolityczne

AZOTANY

Są to leki , które w niewydolności krążenia mają znaczenie pomocnicze. Powodują uwalnianie tlenku azotu i w ten sposób powodują rozszerzenie naczyń wieńcowych. Główne wskazania do stosowania azotanów to choroba niedokr...

Farmakologia

Hormolnalna terapia zastępcza

Hormonalna terapia zastępcza ? jest sprawdzonym sposobem łagodzenia objawów związanych z menopauzą. Uważa się że w Polsce ok 400 tys. kobiet stosuje hormonalną terapię zastępczą. Estrogeny przyjmowane w postaci hormonalnej terapii zastę...

Farmakologia

Leki Nootropowe

Leki nootropowe wykazują w badaniach eksperymentalnych działanie aktywujące procesy poznawcze i napędowe, zaburzone głównie niedotlenieniem i niedokrwieniem mózgu, oraz ochronne dla OUN.
Mechanizm działania leków nootropowych jest słab...

Farmakologia

Grupy leków cholinomimetycznych

I. ESTRY CHOLINY
II. ALKALOIDY CHOLINOMIMETYCZNE
III. INHIBITORY AChE

Ad. I

BETANECHOL (Urecholine) - tabl. 5mg i 10mg ; Dawkowanie - p.o 5-10mg/24h

KARBACHOL (Carbachol) - tabl. 2mg; amp. 0,25mg, 0,75mg; % krople ...

Farmakologia

Układ sercowo naczyniowy - Inhibitory ACEI

Jest to grupa leków stosowana w różnych schorzeniach układu sercowo - naczyniowego, w tym niewydolności krążenia. Leki te stosuje się w politerapii łącznie z lekami moczopędnymi i z glikozydami.

Zasadnicze działanie tych leków...

Farmakologia

Środki krwiozastępcze

Środki krwiozastępcze dzielimy na:

1. środki zastępcze osocza;
2. preparaty posiadające zdolność odwracalnego wiązania tlenu;

Ad.1

Stosuje się je w celu zwiększenia objętości krwi krążącej.
Należą ...

Farmakologia

Leki przeciw gruźlicze

LEKI P/GRUŹLICZE

Prątki gruźlicy są bezwzględnymi tlenowcami, mają bardzo wolny metabolizm tkankowy i dzielą się raz na 20h.

Gwarancją pełnego efektu leczniczego jest przestrzeganie 3 zasad postępowania niezależnie od p...

Farmakologia

Leczenie choroby niedokrwiennej serca - leki blokujące kanał wapniowy

* Leki blokujące kanał wapniowy *

Leki tej grupy stosuje się w :

- nadciśnieniu;
- chorobie wieńcowej;
- w arytmiach nadkomorowych;

Mechanizm działania - zablokowanie kanałów wapniowych w obrębie naczyń t...

Farmakologia

Farmakognozja - rośliny lecznicze

Nazwa: Agar
Roślina: Krasnorost
Opis surowca: Surowcem jest stężały i wysuszony żel pochodzący z krasnorostów.
Właściwości: W zimnej wodzie pęcznieje, rozpuszcza się we wrzącej wodzie.
Zastosowanie: Stosuje się w TPL-u ...

Farmakologia

Leki układu adrenergicznego cz. 4

Leki pobudzajace receptory Beta1

DOBUTAMINA ( DOBUTREX ) - fiolki

Lek ten zwiększa siłę skurczu i przyśpiesza przewodzenie w mięsniu sercowym. Wskazaniem do stosowania jest wstrząs z równoczesnymi objawami niewydolności kr�...

Farmakologia

Cholinolityki

Najczęściej stosowanymi cholinolitykami są wyciągi z :

- pokrzyku wilczej jagody (Atropa Belladonna);
- atropina;
- hioscyna (Scopolamina);
- oksyfenonium;
- adyfenina;

Leki te są kompetycyjnymi antagonistami r...

Farmakologia

Leczenie choroby niedokrwiennej serca

Niewydolność wieńcowa jest to wynik dysproporcji między zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen a możliwością dostarczenia go przez tętnice wieńcowe. Morfologiczną podstawą choroby jest najczęściej miażdżycowe zwężenie lub obku...

Farmakologia

Narkotyki

Nałóg i uzależnienie używane są zmiennie. Popadłszy w nałóg czy uzależniwszy się od jakichkolwiek środków odurzających, młody człowiek nie jest w stanie przewidzieć, czego będzie zażywał w przyszłości-niezależnie, od jakiego ś...

Farmakologia

Analeptyki, leki narkotyczne p.bólowe

Analeptyki.Naleza do lek pobudz oun i glownym punktem uchwytu sa os rdzenia przedluzonego,oddechowego i naczynio-ruchowego.Niektore prep plew na funk intelekt i emocjonal poprzez ingerencje w procesy wydzielania neuroprzekaź.Kofeina jest nalep ale ...

Farmakologia

Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej - Farmakologia

* STATYNY *


Statyny - są inhibitorami enzymu hydroksymetyloglutarylokoenzymu A odpowiedzialnego za
biosyntezę cholesterolu. Efektem tego działania jest zwiększenie ekspresji i aktywność
receptorów LDL na błonie kom�...

Farmakologia

Immunotoksykologia - ksenobiotyk, antygeny, mechanizm reakcji alergicznej, działanie immunotoksyn, choroba autoimmunizacyjna

Immunotoksykologia:
-nauka zajmująca się niepożądanymi skutkami działania egzogennych czynników środowiskowych (chemicznych i fizycznych) na układ odpornościowy.
-skutki te muszą wystąpić jako pierwotne.
Efekt toksyczny - Int...

Farmakologia

Leki do oczu

Większość stsowanych w okulistyce leków podaje się miejscowo bezpośrednio do oka co prowadzi do uzyskania stężenia substancji leczniczej, często nieosiągalnego przy podaniu ogólnym.
W zależności od charakteru choroby lek powinien wy...

Farmakologia

Szczepionki

SZCZEPIONKI/PŁYNNE LUB ROZPUSZCZONE, MONOWALENTNE LUB POLIWALENTNE– ANTYGENY/DROBNOUSTROJE ŻYWE LUB ZABITE/ DO WYTWORZENIA PRZECIWCIAŁ
SUROWICA – GOTOWE PRZECIWCIAŁA DO WALKI Z BAKTERIĄ
I. – ANTYBIOTYKI BETA-LAKTAMOWE:
PENICY...

Farmakologia

Kwas nikotynowy i Amid kwasu nikotynowego

Działania farmakologiczne :

- przeciwmiażdżycowe;
- żółciotwórcze;
- żółciopędne;
- obniżające ciśnienie krwi;
pobudzające wydzielanie soku żołądkowego;
- nasilające perystaltykę przewodu pokarmowego;...

Farmakologia

Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej

Podwyższony poziom cholesterolu określamy mianem hipercholesterolemii. Rozpoznajemy ją przy:

1. Stężeniu cholesterolu całkowitego TC >200mg/dl
2. Stężeniu lipoprotein o małej gęstości LDL >135mg /dl
3. Stężeniu trójgli...

Farmakologia

Wstrząs kardiogenny

* WSTRZĄS KARDIOGENNY *

Jest to ostre zaburzenie przepływu krwi w tkankach indukowane zmniejszeniem objętości minutowej serca.
Przyczyną zmniejszenia przepływu mogą być:
- przeszkoda mechaniczna, np. zator tętnicy płucne...