Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

Współczesny handel bronią

WSPÓŁCZESNY HANDEL BRONIĄ Akademia Obrony Narodowej 2006

„Prosty dostęp do broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej oraz łatwość w jej użyciu powodują, iż staje się ona jedynym rodzajem narzędzi przemocy używanym w prawie wszys...

Prawo międzynarodowe

Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych

Temat: Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych.

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. ...

Prawo międzynarodowe

Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej wykład 1-2 sołtysińska

Wykład 1-2 14-09-2008

Prawo Gospodarcze Unii

Info techniczne
Zakres obowiązujący na egzamin ? wszystko to co w zeszycie, dla nie usatysfakcjonowanych ? każdy podręcznik o tematyce prawa gospodarczego w unii.
Egzamin ?...

Prawo międzynarodowe

Zakaz wojny i pojęcie agresji w prawie międzynarodowym

Jestem pewny, że praca ta będzie wystarczająca dla studentów ekonomii. Niestety nie polecam jej dla studentów prawa... może być niewystarczająca....

Prawo międzynarodowe

Opracował Michał Szary. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego

Opracował Michał Szary
Student UE w Jeleniej Górze


Rozdział I. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego
1.1 Geneza Unii Europejskiej
1.2 Geneza polityki regionalnej UE
1.3 Cele polityki struktural...

Prawo międzynarodowe

Cudzoziemcy

Temat mojej pracy dotyczy cudzoziemców. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki pojęcia „cudzoziemcy” w oparciu o dostępną literaturę. Postaram się wyjaśnić to właśnie pojęcie, wypisać wymogi dla cudzoziemców wjeżdżających na ...

Prawo międzynarodowe

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew...

Prawo międzynarodowe

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczej...

Prawo międzynarodowe

Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami, a także przed Polską branżą turystyczną otwarły się ogromne szansę na dynamiczny rozwój polskiej agroturystyki zarówno na szczeblu krajowym (możliwo�...

Prawo międzynarodowe

Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE?CHARAKTERYSTYKA

Spis treści:
? Pojęcie dziedziczenie ustawowe str. 1
? Rodzaje dziedziczenia w prawie cywilnym str. 1
? Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe str. 2
? Kto należy do kręgu spadkobi...

Prawo międzynarodowe

Elementy prawa

praca w załączniku...

Prawo międzynarodowe

Finansowe Instrumenty Polityki Regionalnej Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej rozwija się w sposób dynamiczny, głównie w oparciu o środki finansowe Europejskiego Banku Finansowego i instrumenty prawno-finansowe. Praktycznie od momentu ustanowienia pierwszego funduszu strukturalnego, ...

Prawo międzynarodowe

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

Prof. dr hab. Jan Barcz

Prawo międzynarodowe publiczne
javascript: void(0);
(zapisz)
Wykłady nr 5 i 6

Źródła prawa międzynarodowego

1. Uwagi wstępne
2. Umowa międzynarodowa
3. Międzynarodowe pr...

Prawo międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce

W Polsce też działają organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Część z nich np.
Fundacja Konrada Adenauera,
Fundacja im. Roberta Schumana,
Fundacja Edukacja dla Demokracji,
Fundacja im. Friedricha Berta, Pol...

Prawo międzynarodowe

Organizacja administracji publicznej Polski

Wstęp
1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego:
"administro" - kierować, zarządzać, służyć
"publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakt...

Prawo międzynarodowe

Integracja europejska

1.Co to jest integracja ? Rodzaje integracji. Czynniki integracji .

Rodzaje integracji
integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usł...

Prawo międzynarodowe

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach.