Pediatria

Pediatria

Rozwój inteligencji w pierwszych latach życia

ROZWÓJ INTELIGENCJI W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA
Rozwój jest procesem, w trakcie którego dziecko wzrasta fizycznie - rośnie, przybiera na wadze, opanowuje i doskonali umiejętności chodzenia, chwytania, patrzenia, słuchania oraz dojrzewa psy...

Pediatria

Żywienie noworodków

Żywienie noworodków-zapotrzebowanie energetyczne
W 1 tygodniu życia noworodek donoszony potrzebuje 100 kal/kg/dobę, wcześniak 120, a z dystrofią wewnątrzłonową 140 kal/kg/dobę. W mleku kobiecym głównym węglowodanem dostarczającym 4...

Pediatria

Ciąża

Trwa 38-42 tyg./średnio 40tyg./282 dni. Jest to okres od momentu zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja do momentu porodu.
I - domyślne objawy ciąży: zatrzymanie miesiączki, poranne objawy, uczucie nabrzmienia i tkliwości piersi, częste...

Pediatria

Stymulacja dzieci metodą Vojty

STYMULACJA DZIECI METODĄ VOJTY

Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia ...

Pediatria

Choroby układu pokarmowego u noworodków

Mikroflora jelitowa
U noworodków karmionych piersią zasiedla się w przewodzie pokarmowym głównie Lactobacillus acidophilus, Bifidobacteria oraz niepatogenne szczepy E.coli i Streptococcus.
Kolonizacja ta jest korzystna dla noworodka ze ...

Pediatria

Dziecko krzywdzone fizycznie.

Krzywdzenie dzieci występuje w każdym kraju i dotyczy wszystkich grup społecznych i kulturowych. O skali i ważności tego problemu świadczy fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia opracowała definicję maltretowania dziecka;
Za maltretowa...

Pediatria

Karmienie piersią

KARMIENIE PIERSIĄ

Zalety karmienia piersią
Nic nie zastąpi natury
? Mleko matki to tkanka żywa.
? Mleko matki jest dostosowane do specyficznych potrzeb niemowlęcia
? Mleko dostosowuje się do potrzeb niemowlęcia poniew...

Pediatria

Zakażenia noworodków

Zakażenia okresu noworodkowego stanowią bardzo istotny problem medyczny.
Dotyczą 5 na 1000 wszystkich żywo urodzonych, częściej wcześniaków.
Każde zakażenie noworodka, ze względu na specyfikę wieku, zagraża rozwojem posocznicy.<...

Pediatria

Krótko o cechach charakterystycznych zdrowego noworodka

Okres życia chorego od momentu urodzenia do ukończenia pierwszego miesiąca nazywamy okresem noworodkowym, a dziecko w tym okresie – noworodkiem.

Przeciętna waga noworodka donoszonego waha się od 2800 g do 4000 g. Każde dziecko o wad...

Pediatria

Zakażenia dróg moczowych u dzieci

Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postac...

Pediatria

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (z ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Należy do chorób uwarunkowanych genetycznie. Każdy z nas ma dwa garnitury genów decydujących o naszym rozwoju, wyglądzie, zachowaniu, zd...

Pediatria

Dziecko z padaczką

Charakterystyka choroby

Padaczka – epilepsja – jest cierpieniem znanym od starożytności, które mimo postępu medycyny i oświaty nadal jest obarczone różnymi mitami i przesądami.
Przeważa pogląd, że padaczka nie jest jednos...

Pediatria

Czynniki rowoju osobniczego - charakterystyka wybranego

Każdy dorosły człowiek posiada większą lub mniejszą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Niestety u większości jest to wiedza podstawowa. Brak tej wiedzy powoduje, iż nie potrafimy zapewnić naszym dzieciom optyma...

Pediatria

Hipoglikemia noworodka

Poziom glukozy we krwi noworodka po porodzie stanowi 75% poziomu u matki, ale szybko na skutek zużycia obniża się do 50-35 mg/dl i jest zależny od endogennej glukoneogenezy, aż do rozpoczęcia żywienia.
Za hipoglikemię u noworodka donoszo...

Pediatria

Bóle brzucha u dzieci – różnicowanie

Bóle brzucha są jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się dziecka do lekarza. Ból jest subiektywnym odczuciem i różny jest próg jego odczuwania u poszczególnych osób. Jest odczuwany w okolicy jamy brzusznej o zlokalizowanym lub rozla...

Pediatria

Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła

praca jest w załączniku...