Edukacja europejska

Edukacja europejska

Integracja Polski z Unią Europejską

Plan:

1.Czym jest Unia Europejska..
2.Jaką potęgą jest UE.
3.Korzyści oraz koszty wynikające z przystąpienia Polski do UE.
4.Konsekwencje, jakie przyniesie przystąpienie do UE społeczeństwu polskiemu.
5.Aktualny sta...

Edukacja europejska

Wynegocjonowane warunki z Unią Europejską

ROLNICTWO-2004. Maksymalny pułap dopłat bezpośrednich: 55 proc. Unia daje 36 pkt. proc., resztę może dołożyć polski budżet. Limit produkcji mleka: 8,964 min ton, z czego 8,5 min ton przypada na sprzedaż hurto-
wą; 2005. Maksymalny pu...

Edukacja europejska

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Organization,UN) - organizacja międzynarodowa założona 24 października 1945r. przez 51 państw – założycieli. Powstała w wyniku podpisania...

Edukacja europejska

Unia Europejska – geneza, struktury, kompetencje i prawo.
„My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi.”
Jean MonnetGeneza

Europa od wieków była polem częstych i krwawych bitew, w których państwa ponosiły wyniszczające straty w ludności...

Edukacja europejska

Robert Schuman-ojciec Europy


„Przypomnieć postać, myśl i dzieło Roberta Schumana, znaczy skierować uwagę ku początkom europejskiego procesu zjednoczeniowego i rzucić snop światła na obszar historii XX wieku, którego obraz deformują oceny i mity zrodzone z upr...

Edukacja europejska

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.


Kultura (z łac. cultura mentis = "uprawa ziemi") to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedst...

Edukacja europejska

UE w pigułce

1 historia integracji
1951r traktat paryski- unia celna - brak instytucji- ewws organizacja na 50lat
1957r traktat rzymski-wspólna polityka-ewg instytucje rm, ke, te, pe , euroatom/energetyka atomowa/
1993r traktat z maastricht -ebc 19...

Edukacja europejska

Dlaczego Polska powinna Wstąpić do Unii Europejskiej

A czy powinna? Ależ oczywiście! Ale dla odmiany, tym razem zacznijmy od początku. I na wstępie zaznaczam, że nie mam zamiaru pisać kolejnej pozbawionej uczuć rozprawki - Nie, napisze o tym, jak to jest widziane z mojego punktu widzenia i z mo...

Edukacja europejska

Bezpieczeństwo wewnętrzne w U.E.

Bezpieczeństwo jest sprawą największej wagi dla obywateli Europy. Podczas piątej z kolei kadencji Parlamentu Europejskiego wszedł w życie Traktat z Amsterdamu, nastąpiło stopniowe „uwspólnotowienie" polityki wymiaru sprawiedliwości i spr...

Edukacja europejska

Unia Europejska - daty, Edukacja Europejska

Sa One podane w formacie .doc
Najlepiej otworzyć to w wordzie, ponieważ plik jest w formie gotowej do druku,
z możliwością stworzenia z tego przydatnej ściagi, w postaci książeczki!! :)...

Edukacja europejska

Symbole Unii Europejskiej

Praca w załączniku...

Edukacja europejska

Skład Rady Unii Europejskiej

Skład rady

Rada składa się z przedstawicieli rządów wszystkich państw członkowskich UE.
Każdy członek rady działa zgodnie z instrukcjami i za upoważnieniem swojego rządu. Skład rady zależy od konkretnej dziedziny rozpatry...

Edukacja europejska

Dlaczego Unia Europejska ??

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Jakie są niezbędne zmiany, które należy wprowadzić w związku z roz...

Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej (pozytywne i negatywne aspekty zmian)

II wojna światowa przyniosła Europie i światu niewyobrażalne zniszczenia. Aby utrzymać pokój i równowagę próbowano stosować metodę polegającą na równowadze sił. Jednak aby nie doprowadzić do kolejnej katastrofy, trzeba było znaleź...

Edukacja europejska

Streszczenie wybranego artykulu prasowego o UE

Przedmiotem artykułu M. Niewinowskiej są uruchamiane w ramach programu PHARE 2000 cztery nowe programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczą one wspierania eksp...

Edukacja europejska

Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami.
Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami.
Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnie...

Edukacja europejska

Czy poglądy merkantylistyczne są obecne we współczesnej gospodarce


Spis treści:

I. Wprowadzenie ............................................................................3

1) definicja merkantylizmu...........................................................................

Edukacja europejska

Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Jest to system poglądów głoszących program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechność, równość i sprawiedliwość...

Edukacja europejska

Krótka historia Unii Europejskiej

Dla wielu współczesnych zjawisko integracji europejskiej wydaje się czymś nowym. Tymczasem idea Europy jako jednolitego kontynentu jest bardzo stara. Nawet nazwa naszego kontynentu pochodzi od postaci wziętej aż ze starożytnej greckiej mitolo...

Edukacja europejska

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Potrzeba wspólnej polityki regionalnej stała się szczególnie wyraźna w 1973 roku, po poszerzeniu Wspólnoty o Danię, Wielką Brytanię i Irlandię. Przełomem był szczyt paryski z 1974 roku i - w rok później - powołanie Europejskiego Fundu...

Edukacja europejska

Lech Wałęsa - niezwykły Polak naszych czasów

Zwykle na świecie słowo Polska nie kojarzy się zbyt dobrze , ale jeden człowiek z naszej kochanej ojczyzny wywołuje wręcz odwrotne reakcje . Jest to Lech Wałęsa .
Nasz były prezydent najbardziej jest ceniony w krajach o szerokiej trad...

Edukacja europejska

Podstawowe informacje dotyczące USA.

-Powierzchnia: 9 mln. 370 tyś. km. kwadratowych;
-Terytoria zamorskie USA: Puerto Ricko, Midwey, Wyspy Dziewicze, Gwantanamo;
-USA posiada 50 stanów (większość stanowią afroamerykanie);
-Stolica: Washington;
-Ludność: 280 mln...

Edukacja europejska

Omów relacje pomięzy władzą utawodawczą a wykonawczą

1.Władza ustawodawcza.

a) wybory do Sejmu i Senatu

W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat. Sejm składa się z 360 posłów, którzy są wybierani w wyborach pięcioprzymiotnikowych:
 powszechnych
 r...

Edukacja europejska

Rezultaty reformy polskiej edukacji w XVIII x

„Rezultaty reformy polskiej edukacji w XVIII x”


W drugiej połowie XVIII wieku kształtowały się w Polsce nowe warunki dla oświatowej działalności i otwierały się nowe perspektywy, związane dążeniami do naprawy państwa. ...

Edukacja europejska

Historia Unii Europejskiej

1945.V.-koniec II wojny w Europie
1947.VI.5–sekretarz stanu USA George Marshall wygłasza
przemówienie na Uniwersytecie Harvarda-proponuje krajom
europejskim pomoc finansową na odbudowę i modernizację
Europy(plan Marshalla)...