Kara śmierci - esej

Kara śmierci wzbudza wśród ludzi wiele kontrowersji. Jedni są jej stanowczo przeciwni, a inni uważają ją za słuszną i sprawiedliwą. W końcu, kiedy słyszymy o wyjątkowo brutalnych morderstwach lub gwałtach, których ofiarami są niewinne osoby (czasami nawet dzieci) i kiedy nie ma żadnego usprawiedliwienia dla czynów popełnionych przez danego przestępcę, trudno się nie zastanowić czy nie powinien on zostać pozbawiony życia.

Z jednej strony możliwość takiej kary nie tylko byłaby (według niektórych) sprawiedliwą formą odpłaty za popełnione przestępstwo, ale też mogłaby odstraszyć potencjalnych przestępców, co w konsekwencji mogłoby zmniejszyć liczbę niewinnych ofiar. Ponadto można by było być pewnym, że dany przestępca nie ucieknie z więzienia i nie złamie prawa po raz kolejny (na przykład znany seryjny morderca i nekrofil Ted Bundy, uciekł nie jeden raz i za każdym razem wracał do popełniania brutalnych przestępstw). Państwo nie musiałoby też wydawać pieniędzy na utrzymywanie takiej osoby w więzieniu.

Według mnie jednak kara śmierci nie powinna funkcjonować, dlatego że z drugiej strony, kiedy przyjrzymy się na wymiarowi sprawiedliwości w jakimkolwiek kraju, szybko zauważymy, że sądy nie są nieomylne. Kiedy ktoś zostaje skazany na śmierć niesłusznie, kiedy orientujemy się, że został popełniony błąd, nie ma już możliwości wypuszczenia danej osoby na wolność. Śmierć jest nieodwracalna, a ludzie popełniają błędy. Oprócz tego wiele osób uważa taką karę za niehumanitarną i zwraca uwagę na to, że samo odizolowanie takiej osoby od społeczeństwa wystarcza. Ponadto badania ONZ aktualizowane w roku 2001 wykazały, że Najwyższy Wymiar Kary wcale nie odstrasza potencjalnych przestępców, natomiast statystyki pokazują, że w USA w ciągu ostatnich 25 lat uniewinniono 69 osób skazanych na śmierć za zabójstwo.

Język polski

Esej- cierpienie, na podstawie tekstów ze starożytności, średniowieczy i Biblii oraz kultury współczesnej

Często cierpienia dają ludziom pouczenie.”

Ezop

W słowniku języka polskiego znajdujemy definicję: „Cierpieć – to odczuwać, przeżywać, znosić ból fizyczny lub moralny z powodu czegoś; doznawać czegoś przykrego...

Język polski

„Być albo nie być przed sypialnią cara” – esej na temat wahań spiskowca Kordiana.

„Wielkie zbrodnie mogą sądzić zwykli, prości ludzie. Wielkie zbrodnie godzą przecież zawsze w nich” /L. Krukowski/ Czyżby więc Kordian nie miał prawa sądzić cara i wymierzyć mu sprawiedliwości? A jaka kara może być współmierna d...

Język polski

„Mit antyczny dzisiaj – świadectwo erudycji,źródło wiedzy o człowieku, naiwna baśń?”-Do jakich przemyśleń na ten temat skłonił cię esej Franciszka Bacona?

Starożytność jest najwspanialszą epoką w dziejach naszej historii. Budowało się wtedy wiele nowych cywilizacji, powsta- wały odrębne kultury. Literatura czasów antycznych dała pod- waliny pod dalszy rozwój twórczości światowej, a szcz...

Pedagogika

Filozofia Kostylo

Filozofia – Kostyło
Trzy okresy w filozofii:
Starożytny
Średniowieczny
Nowożytny
Czasem jest tak, że to dzieło, wydarzenie historyczne, działalność szkoły filozoficznej lub etycznej wyznacza epokę – współczesnoś...

Język polski

Motyw winy i odpowiedzialności

WINA I ODPOWIDZIALNOŚĆ


Biblia Stary Testament
• Grzech pierwszych ludzi - człowiek po raz pierwszy zawinił wobec Boga, naruszając Jego nakaz. Został za to ukarany wygnaniem z raju, utratą nieśmiertelności. Bóg skazuje ...