Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

Firma EKOPLAST

Podstawowe informacje o firmie:

Firma EKOPLAST powstała w 1997 roku w Łodzi. Od początku istnienia zajmowała się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. W firmie powstają różne elementy na swój użytek jak i zewnętrzne zamów...

Zarządzanie produkcją

Procesy produkcyjne i wytwórcze

czytaj załącznik...

Zarządzanie produkcją

Ściąga

Główne terminy z Zarządzania Produkcją...

Zarządzanie produkcją

Projekt przedsiębiorstwa

SPIS TREŚCI Strona
1. Podstawowe informacje o firmie 3
2. Cel realizacji i projektowanie produktu 3
3. Charakterystyka produktu 4
4. Charakterystyka konkurencji 6
5. Charakterystyka rynku zbytu 9
6. Charakterystyka techniczn...

Zarządzanie produkcją

Zarzadzanie produkcją i usługami - podsumowanie wersja sciagi

ZARZĄDZANIE: 1-zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi/ 2- zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie tego, by wykonali to w najlepszy i naj...

Zarządzanie produkcją

Znaczenie i urzędy statystyczne

proszę przeczyta załącznik...

Zarządzanie produkcją

Gospodarka światowa

HANDEL ZAGRANICZNY - PODSTAWY
Handel zagraniczny – obejmuje wszelkie rodzaje związane ze stosunkami z zagranicą.
Formy H.Z. – import, eksport, handel tranzytowy. Istnieją jeszcze poszczególne formy H.Z., które ze względu na charak...

Zarządzanie produkcją

Historia produkcji piwa

Piwo towarzyszy ludziom od tysięcy lat, pierwsze cywilizacje potrafiły już wytwarzać ten złocisty trunek. Naukowcy przypuszczają, że piwo zaczęto warzyć wtedy, kiedy człowiek zmienił swój tryb życia, z koczowniczego na osiadły. Zaczą�...

Zarządzanie produkcją

Materiały na zarządzanie produkcją i zarządzanie strategiczne

w załączniuku znajdziecie notatki z wykładów. moze sie komus przydadza...

Zarządzanie produkcją

Dowody księgowe

to zbiór wszystkiego co zebrałam w internecie pozdrowienia dla czytajacych...

Zarządzanie produkcją

Produkcja

kilka pijec...

Zarządzanie produkcją

Metody identyfikacji towarów

czytaj załącznik...

Zarządzanie produkcją

Metody przetwórstwa

Metody przetwórstwa
Fizyczno chemiczne II rodzaju
Tą grupą metod przetwarza się ponad 75% ogólnej masy wszystkich tworzyw. Najważniejszą metodą tej grupy jest wytłaczanie. Aktualnie tą metodą przetwarza się ponad 35% masy wszystk...

Zarządzanie produkcją

Projekt Ochrony Powietrza dla Wytwórni Mas Bitumicznych AMMANN przy produkcji Mieszanek Mineralno Bitumicznych.

Spis treści str.
1. Wstęp 3
2. Cel i zakres projektu 4
3. Część teoretyczna 5
3.1. Planowanie produkcji 5
3.2. Zdolność produkcyjna 6
3.3. Technologia wytwarzania 9
4. Część praktyczna 15
4.1. Omówienie prz...

Zarządzanie produkcją

Tqm, kaizen i 5s

TQM (Total Quality Management) - Kompleksowe Zarządzanie Jakością
Koncepcje, których myśl przewodnią stanowi powszechne zaangażowanie w spra¬wy jakości, uznają, że o jakości produktów czy skuteczności działań w procesach decyduje...

Zarządzanie produkcją

My phone - telefonia komórkowa

prezentacja i opis w załączniku
praca dotyczy telefonii komórkowej...

Zarządzanie produkcją

Przemysł

Funkcje przemysłu.

1. Przemysł - jest to działalność gospodarcza polegająca na pozyskiwaniu surowców i wytwarzaniu wyrobów, a także górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo i energetyka.
2. Produkt Krajowy Brutto - jest to warto�...

Zarządzanie produkcją

Dom jakości sprawozdanie z ćwiczeń

Sprawozdanie z ćwiczeń dotyczących DOMU JAKOŚCI

Dom jakości jest techniką stwarzającą podstawy do przełożenia oczekiwań klienta wobec usługi lub produktu na cechy towaroznawcze lub technologiczne tegoż. Składa się on z poszcz...

Zarządzanie produkcją

Zastosowanie systemu just-in-time

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
1. DZIAŁANIE SYSTEMU JUST-IN-TIME 4
2. UMOWA JUST-IN-TIME 6
3. METODA JUST-IN-TIME 8
4. SYSTEM JIT W WARUNKACH PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ .... 9
5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRODUKCJI JIT .................

Zarządzanie produkcją

Opis księgarnia

Praca zaliczeniowa z procesów informacyjnych
Zawiera:
1.dane o firmie
2. Krótka historia księgarni
3. Sponsoring
4. Schemat organizacji
5. Schemat blokowy
6. Procedura zamówienia
7. Tabela krzyżowa
8. Skł...

Zarządzanie produkcją

Wydajność

Productivity - produktywność, czyli wydajność jest stosunkiem wartości fizycznych produkcji do jednej lub więcej klas wkładu zużytych w procesie produkcji, wyrażone zwykle w terminach wykładników liczbowych.Produktywność pracy jest prod...

Zarządzanie produkcją

Wpływ reklamy na człowieka

Od jakiegoś czasu media zagościły na stałe w naszych domach. Obecnie nasze życie jest bardzo ściśle z nimi powiązane. Codziennie kupujemy gazety, oglądamy telewizję, czy nawet wychodzimy na spacer. Niemal wszędzie, gdzie się tylko znajdu...

Zarządzanie produkcją

Procedury MPR-I i MPR-II

Zasadnicze koncepcje różnych technik zebranych i połączonych pod symbolem
MRP (Material Requirements Planning), co oznacza „planowanie zasobów materialnych” lub „planowanie i sterowanie zasobami materiałowymi”, oraz można używa�...

Zarządzanie produkcją

TOWAROZNASTWO

Jakość:
PN – EN 26402:1993
Jakość to ogół cech wyrobu decydujących o zdolności wyrobu do zaspokojenia potrzeb
ISO 9000:2000
Jakość to zespół własności obiektu, dzięki którym jednostka jest wstanie zaspokoić przewid...

Zarządzanie produkcją

Praca zaliczeniowa z zarządzania jakością "Przedsiębiorstwo wielobranżowe Wulkan"

Praca została oceniona na 5, IV rok studiów z zarządzania i marketingu
SPIS TREŚCI:

1. O firmie…………………………………………………………………..3
2. Liczba pracujących z podziałem na działy……�...