Gaz doskonały o temperaturze t1=27°C, zamknięto w naczyniu z unieruchomionym tłokiem. Po ogrzaniu stwierdzono, że ciśnienie gazu wzrosło dwukrotnie. Ile wynosiła temperatura tego gazu ?

Gaz doskonały o temperaturze t1=27°C, zamknięto w naczyniu z unieruchomionym tłokiem. Po ogrzaniu stwierdzono, że ciśnienie gazu wzrosło dwukrotnie. Ile wynosiła temperatura tego gazu ?
Odpowiedź

Z równania Clapeyrona wiemy, że [latex] frac{pV}{T} =const[/latex] Zatem :  [latex] frac{p_1V_1}{T_1} = frac{p_2V_2}{T_2} [/latex] Tłok jest unieruchomiony, co oznacza, że objętość gazu w obu przypadkach jest identyczna. [latex]V_1=V_2\\ frac{p_1V_1}{T_1} = frac{p_2V_1}{T_2} |:V_1\\ frac{p_1}{T_1} = frac{p_2}{T_2}[/latex] Ciśnienie wzrosło dwukrotnie, czyli [latex]p_2=2p_1[/latex] [latex] frac{p_1}{T_1} = frac{2p_1}{T_2} |:p_1\\ frac{1}{T_1} = frac{2}{T_2}\\ T_2=2T_1=2cdot (27^oC)=2cdot (300 K)=600K=327^oC[/latex] Odp. Temperatura wyniosła 600 kelwinów, czyli 327 stopni Celsjusza. 

Dodaj swoją odpowiedź