Oblicz przyspieszenie ciała, które poruszając się z prędkością 5m/s zwiększyło ją w czasie 10s do 20m/s. tylko jaki jest wzór tylko to chcę

Oblicz przyspieszenie ciała, które poruszając się z prędkością 5m/s zwiększyło ją w czasie 10s do 20m/s. tylko jaki jest wzór tylko to chcę
Odpowiedź

Wzór na przyśpieszenie ciała, w ruchu jednostajnie przyśpieszonym, ma taką postać : [latex]a=frac{Delta v}{Delta t}[/latex] [latex]Delta v[/latex] - przyrost prędkości [latex]Delta t[/latex] - zmiana czasu W twoim przypadku : [latex]Delta v=20frac{m}{s}-5frac{m}{s}=15frac{m}{s}\ Delta t=10s\\ a=frac{Delta v}{Delta t}=frac{15frac{m}{s}}{10s}=1,5frac{m}{s^2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź