W wyniku ogrzania 1kg pewnego metalu jego temperatura wzrosła o 10*C. Dostarczono 2360J ciepła. Oblicz ciepło właściwe substancji.

W wyniku ogrzania 1kg pewnego metalu jego temperatura wzrosła o 10*C. Dostarczono 2360J ciepła. Oblicz ciepło właściwe substancji.
Odpowiedź

C - ciepło cw - cieplo wlasciwe m - masa ΔT - temperatura C = m * cw * ΔT cw = C/m*ΔT cw = 2360J / 1 kg * 10°C cw = 236 J/kg*°C

Dodaj swoją odpowiedź