Oblicz mi ktoś :3 P=q•g•h q= Gęstość cieczy ( W tym przypadku WODA) g=Przyspieszenie ziemskie h=wysokość słupa cieczy ( 10cm )

Oblicz mi ktoś :3 P=q•g•h q= Gęstość cieczy ( W tym przypadku WODA) g=Przyspieszenie ziemskie h=wysokość słupa cieczy ( 10cm )
Odpowiedź

ciśnienie hydrostatyczne dane d = 1000 Kg/m3 g =10 N/kg h =10 cm=0,1m szukane P hydrostatyczne =? P = g*h*d P= 10 N/kg * 0,1 m * 1000 kg/m3 = 1000 Pa= 1KPa

Dodaj swoją odpowiedź