Jeden mol jednoatomowego gazu (w warunkach, w które można go traktować jak gaz doskonały), ma energię wewnętrzną równą 3738,42J. Ile wynosi temperatura tego gazu ?

Jeden mol jednoatomowego gazu (w warunkach, w które można go traktować jak gaz doskonały), ma energię wewnętrzną równą 3738,42J. Ile wynosi temperatura tego gazu ?
Odpowiedź

Energia wewnętrzna gazu U=nCvT Ciepło molowe przy stałej objętości dla gazu jednoatomowego Cv=3R/2; R=8,314 J/molK Temperatura gazu U=3738,42 J; n=1 mol T=U/Cv=2U/3R= 2*3738,42/(3*8,314)=299,7691 T=300 K Energia kinetyczna cząsteczki Ek=3kT/2 Energia wewnętrzna 1  mola cząsteczek U=NAEk=3NAkT/2; k=R/NA U=3RT/2= 3*8,314*299,77/2=3 738,43 J

Dodaj swoją odpowiedź