Gaz doskonały o temperaturze 27°C zamknięty w cylindrycznym naczyniu z ruchomym tłokiem ogrzano izobarycznie o 100°C, przy czym tłok przesunął się o 4cm. Oblicz wysokość słupa gazu przed podgrzaniem.

Gaz doskonały o temperaturze 27°C zamknięty w cylindrycznym naczyniu z ruchomym tłokiem ogrzano izobarycznie o 100°C, przy czym tłok przesunął się o 4cm. Oblicz wysokość słupa gazu przed podgrzaniem.
Odpowiedź

T1= 273+27=300 K; T2=T1+100=400 K; Δh=0,04 m Przemiana izobaryczna p=const; V/T=const V1/T1=V2/T2 V=Sh V1=Sh1 V2=Sh2 V1/V2=h1/h2; Δh=h2-h1; h2=h1+Δh V1/V2=T1/T2 h1/h2=T1/T2 h1=(h1+Δh)T1/T2 h1T2=h1T1+ΔhT1 h1(T2-T1)=ΔhT1 wysokość słupa gazu przed podgrzaniem h1=ΔhT1/(T2-T1)= 0,04*300/100=0,12 m h1=12 cm

Dodaj swoją odpowiedź