czyli jak??? m=f*g ???? jest to na masę

czyli jak??? m=f*g ???? jest to na masę
Odpowiedź

nie m=f/g to jest na mase licze na naj

przekształcony poprawnie wzór na masę wygląda m = [latex] frac{F}{g} [/latex] 

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

O czarnych dziurach kwazarach i o tym jak powstały pierwsze galktyki

Czarne dziury

W 1916 roku Albert Einstein opublikował ogólna teorię względności. Teoria ta uwzględnia pewna klasę obiektów znajdujących się we wszechświecie, z których pola grawitacyjnego nie może uwolnić się nic, nawet świa...

Fizyka

proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawienie 1.Jednostką ładunku elektrycznego jest: - kolumb - niuton - kulomb -poprawna odpowiedź - dul 2. Proton ma: - większą masę niż elektron i taki sam co do wartości ładunek - mniejszą masę niż elektron

proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawienie 1.Jednostką ładunku elektrycznego jest: - kolumb - niuton - kulomb -poprawna odpowiedź - dul 2. Proton ma: - większą masę niż elektron i taki sam co do wartości ładunek - mniejszą ...

Fizyka

Czas – co to jest? Jego względność, pomiar i aspekt achroniczności fabuły w dziełach kultury

Czym jest czas?


Czas to wg Encyklopedji Gutenberga jest zmienną niezależną w równaniach mechaniki. Jednostką jest dzień, czyli 1 obrót Ziemi wokół własnej osi. Mierząc przy pomocy tzw. chronometru dostęp czasu który upły...

Biologia

Jaka jest rola krwi w prawidłowej pracy organizmu? Krew jako istota życia.

Czym jest krew ?


Krew odgrywa podstawową rolę w funkcjonowaniu organizmu - bez niej życie byłoby niemożliwe.

Krew
- jest swoistą odmianą tkanki łącznej, której substancja międzykomórkowa (osocze 55% obj...

Fizyka

Neutrino ma masę, czyli Super-Kamiokande Sierpień 1998

Neutrino ma masę, czyli Super-Kamiokande Sierpień 1998

Wolfgang Pauli - szwajcarski fizyk-teoretyk pochodzenia austriackiego przedstawiając kolegom swoją teorię istnienia neutrina stwierdził, że zrobił straszną rzecz - zaproponow...