Bardzo proszę o rozwiązanie!!Daje naj i dużo punktów!! Zadanie w załączniku.

Bardzo proszę o rozwiązanie!!Daje naj i dużo punktów!! Zadanie w załączniku.
Odpowiedź

dane m = 50 g =0,05 kg F= 0,5 N (ciężar) g= 10 N/kg V= 2,25 cm2= 0,00000225 m3 szukane F w =g*v*d  powietrze E 0,00000225 m3 *1000 *10 = 0,0225 0,5 - 0,0225 = 4,775 WODA c 0,00000225 M3 * 13 600 *10 = 0,306 05, - 0,3 ≈ 0,2  rtęć B 0,00000225 m3 * 700 * 10 = 0,1575 0,5 N- 0,01575 ≈ 0,48  benzyna D

Dodaj swoją odpowiedź