Geologia

Geologia

Tabelaryczna charakterystyka jednostek strukturalnych platformy Dekanu.

Jednostki geolog. I rzędu Jednostki geolog. II rzędu Geneza i czas jej powstania Rodzaj, miąższość i wiek skał Tektonika Surowce mineralne Charakterystyka rzeźby powierzchni współczesnej – typ rzeźby
Platforma Dekanu Wyniesienie Ara...

Geologia

Facjalne uwarunkowania występowania złóż węglowodorów dolomitu głównego Polski

' FACJALNE UWARUNKOWANIA WYSTEPOWANIA ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW DOLOMITU GŁÓWNEGOPOLSKI '

Dolomit główny jest to poziom skał węglanowych występujący u podstawy cechsztyńskiego cyklotermu PZ2 ( R. Wagner 1994 ). W poziomie tym występu...

Geologia

Zanieczyszczenia w aglomeracjach miejskich

Istotnym procesem zagrażającym środowisku przyrodniczemu jest eksplozja demograficzna, czyli wysoki przyrost naturalny.
Wzrastająca liczebność populacji ludzkiej, konieczność zaspokojenia jej potrzeb oraz zapewnienia wysokiego standardu ...

Geologia

Uluru, Ayers Rock

Z nastaniem świtu Uluru zaczyna jaśnieć. Czerń przechodzi w głęboki fiolet i wielki monolit powoli staje sie wyraźniejszy. Kiedy pierwsze promienie słonca dotkną jego powierzchni, kamień zmienia swój kolor na różowy, a nastepnie czerwon...

Geologia

Geologia złóż jak określić litotyp węgla kamiennego (ściąga)

WĘGIEL KAMIENNY: 1.POŁYSK: węgiel błyszczący: szklisty, szklistotłusty, diamentowy do metalicznego, węgiel matowy: matowy, tłusty, węgiel włóknisty: jedwabisty (na powierzchni), ziemisty(na przełamie) 2.BARWA: smolistoczarna, czarna, sza...

Geologia

Uluru, Ayers Rock - krótka wersja

Ayers Rock, Uluru, slynny monolit skalny w Australii, w Rowie Amadeusza, na obszarze Terytorium Pólnocnego, na poludniowy zachód od Alice Springs. Uwazany za najwiekszy monolit skalny na swiecie. Zbudowany z arkozy, o charakterystycznej czerwonej ...

Geologia

Metodyka badań miksokopowych minerałów

Nikol: prosty przyrząd optyczny, pryzmat polaryzujący światło. Cechy oznaczania przy jednym Nikolu: morfologia, łupliwość i spękania, naloty i wrostki, barwa i pleochroizm, względny współczynnik załamania światła (relief). Morfologia: ...

Geologia

Talimowie

TAMILOWIE, naród zamieszkujący pd. Indie (stan Tamilnadu), pn. i wsch. Sri Lankę (ok. 3,2 mln), Malezję (ok. 1 mln), Indonezję (ok. 500 tys.), RPA (ok. 400 tys.), Birmę (ok. 200 tys.), Singapur (ok. 200 tys.) oraz wyspę Mauritius (ok. 50 tys....

Geologia

Geologia Politechnika Śląska opisy oraz def. z wykładów I rok

Skały osadowe-powstają w wyniku sendymentacji. Podział;okruchowe->produkty wietrzenia innych skał chemiczne->głownie sole, wytracają sie zwiazki chcemiczne z wody (ewaporaty) organogeniczne->nagromadzone cząstki roślinne i zwierzęc...

Geologia

Iły ceramiczne (iły ceramiki szlachetnej, iły ceramiki budowlanej, ochry, bentonity, iły i łupki ogniotrwałe)”

Wstęp

Skały ilaste są skałami powszechnie występującymi na terenie Polski. Jako ceramiczne surowce ilaste stosuje się skały ilaste o różnym składzie mineralnym, zróżnicowane wiekowo i genetycznie. Eksploatuje się je z ponad 70...

Geologia

Siedliska


Bs- gleby: bielice, bielicowe, piaski, piaski- żwirowe; gatunki typowe: chrobotki, wrzos, kostrzewa oczna, rokiet pospolity, szczotlicha siwa; drzewostan; sosna IV-V bonitacji/brzoza brodawkowata/ jałowiec.
Bśw- gleby: bielicowe, bielice...

Geologia

Fale tsunami w południowo-wschodniej Azji.

Fale tsunami są pojedynczymi falami, powstającymi najczęściej na skutek trzęsienia ziemi występującego pod dnem morskim, w wyniku podwodnych wybuchów wulkanów lub eksplozji wulkanów na morzu albo też obsunięcia się mas gruntu do morza.<...

Geologia

Pierwiastki i związki występujące na Ziemi

Skały magmowe:
 Zasadowe – żelazo 2-wartościowe;
 Kwaśne – brak magnezu, powyżej SiO2
Dyferencjacja – krystalizacja, zmiana składu stopu, szeregi:
- alkaliczno – wapienny – pirokselyt, granit, bazalty, Sudety, ...

Geologia

Pieniński Pas Skałkowy

1. Pieniński pas skałkowy na tle Karpat

W strukturze Karpat pieniński pas skałkowy tworzy wąską (od kilkuset metrów do około 20 km) samodzielną strefę tektoniczną oddzielającą wielkim łukiem Karpaty zewnętrzne (fliszowe) od K...

Geologia

Rudy FE

RUDY Fe
1. Barwa – brunatna
2. Połysk – matowy
3. Rysa – biało szara
4. Stan skupienia – zbity
5. Łupliwość – wyraźna
6. Twardość – 4,5
7. Nazwa – SYDERYT (FeCO3)

1. Barwa – stalowo szara...

Geologia

EROZJA GLEB I SPOSOBY JEJ ZAPOBIGANIA

Wstęp


Erozję powierzchni ziemi oznacza zespół procesów degradacyjnych obejmujących przeobrażenia: rzeźby terenu, pokrywy glebowej i stosunków wodnych. Jeśli zachodzi w warunkach naturalnych, wyłącznie pod wpływem sił przy...

Geologia

Test z metod organizacji i zarządzania

test z metod organizacji i zarządzania...

Geologia

Wykorzystanie infrastruktury likwidowanych kopalń węgla kamiennego do tworzenia zakładu gospodarki odpadami, na przykładzie KWK "Saturn" w Czeladzi.

1. Wstęp.
Kopalnia "Saturn" w Czeladzi prowadziła nieprzerwanie eksploatacje węgla przez ponad 150 lat. W 1992 roku z powodu wyczerpania się zasobów oraz z powodu restrukturyzacji górnictwa w Polsce zapadła decyzja o likwidacji Kopalni.

Geologia

Złoża rud metali we Francji.

Francja należy do bardziej zasobnych w rudy żelaza krajów zachodniej i środkowej Europy. Jej zasoby ogólnie wynoszą ponad 11,025 mld t rudy, w tym 6,525 mld stanowia zasoby ustalone. We Francji znane są niemal wszystkie typy morfologiczno-gen...

Geologia

Ekologia

Zanieczyscienie wody...

Geologia

Zanieczyszczenia wody.

Główne rodzaje zanieczyszczeń
· Zawiesiny cząstek stałych,w tym koloidy
· Rozpuszczone sole nieorganiczne
· Przewodnictwo
· Zanieczyszczanie śladowe
· pH
· Rozpuszczone związki organiczne
· Mikroorganiz...

Geologia

Klasyfikacja skał magmowych

W załączniku....

Geologia

Opis morfologia, stratygrafii oraz Tektoniki na podstawie mapki geologicznej (proj. na zal geologi ogólnej na I roku Politechniki Śląskiej)

Mapka 12
1. Morfologia
Na mapie jest przedstawiony teren górzysty. Najwyższe wzniesienia osiągają ponad 1900 m
i umiejscowione są na: południowym-zachodzie, wschodzie, północnym-wschodzie oraz dwa w centrum mapy. Największe ob...

Geologia

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Wartość i przydatność gleby zależy od jej zasobności żyzności i urodzajności.. Zasobnością gleby określa się zawartość w niej składników mineralnych (makro- i mikroelementów) oraz organicznych w różnym stopniu rozkładu. Zasobno�...

Geologia

Minerały

AMAZONIT(odmiana mikroklinu) Krzemian

Twardość: 6 (kruchy)
Gęstość: 2,5-2,6
Rysa: biała
Barwa: zielona do niebieskozielona (po ogrzaniu zielone zabarwienie znika)
Przeźroczystość: przeświecający do nieprzeźrocz...