Mikrobiologia

Mikrobiologia

Pożyteczna i szkodliwa rola drożdży w technologii żywności.

Pożyteczna rola drożdży.
Drożdże wykorzystywane są w przemysłach:
winiarskim do fermentacji moszczów owocowych i miodowych; drożdże winiarskie nie tylko wytwarzają alkohol, ale także produkują różne metabolity nadające winom ...

Mikrobiologia

Grzybice wywołane grzybami drożdżopodobnymi.

Grzybice wywołane grzybami drożdżopodobnymi.

...

Mikrobiologia

Zatrucia pokarmowe wywołane przez pleśnie.

Mykotoksyny są produktami przemiany materii grzybów. Są toksyczne dla człowieka, zwierząt i roślin. Pojęcie mykotoksyn używane przeważnie w stosunku do toksycznych produktów przemiany materii pleśni.
Mykotoksyny występują we wszystk...

Mikrobiologia

Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i fizjologiczna pleśni.

Pleśnie są organizmami wielokomórkowymi, cudzożywnymi – nie mają zdolności do syntezy chlorofilu. Należą do królestwa Mycota (Fungi). Prawie wszystkie są tlenowcami. Rozwijają się w środowisku kwaśnym przy pH 1,5 – 8,5 i temperatur...

Mikrobiologia

Historia mikrobiologii

1.)Pierwsze hipotezy
a.Varro Marcus Terentius (116-126 p.n.e.)
b.Columella Lucius Iunius Moderatus (ur. 30. r. n.e.)
2.)Okres “przedpasteurowski” – do 1854r.
a.Girolamo Fracastoro (1483-1553)
b.Antoni van Leeuwenhook (1632-...

Mikrobiologia

Antybiotyki

STREPTOMYCYNA – wiąże się z podjednostką 30S rybosomu prokariotycznego. Hamuje inicjacje. Nie działa na komórki eukariotyczne, gdyż te nie zawierają podjednostki 30S.
TETRACYKLINY – wiążą się z podjednostką 30S, hamują wiąza...

Mikrobiologia

Probiotyki – właściwości, działanie.

Probiotyki to preparaty zawierające żywe organizmy i ich produkty, lub tylko produkty ich metabolizmu. Stosowane jako dodatki do żywności i pasz. Wpływają korzystnie na organizm gospodarza.
Najbardziej znane mikroorganizmy używane do prod...

Mikrobiologia

Różnice w budowie ściany komórkowej bakterii Gram- i Gram +

Gram dodatnie
-Mureina stanowi 30-70% masy suchej ściany komórkowej
-Jest jej ok. 40 warstw, które przyrastają z wiekiem bakterii.
-Rurki z kwasów tejchojowych i lipotejchojowe
-Kowalencyjne mostki między warstwami
-Barwi�...

Mikrobiologia

Wpływ czynników chemicznych i fizycznych na drobnoustroje.

Cała praca w załączniku pod spodem . :)
Miłego drukowania..........

Mikrobiologia

Biomonitorowanie strategicznych źródeł wody do picia i wody w kąpieliskach na przykładzie Zalewu Zegrzyńskiego.

Praca zawiera wiele ważnych pojęć takich jak Biomonitoring, Salmonella, prątek E coli, dyrektywy czystości wód, europejskie normy wód i wiele wiele innych. Jest to prezentacja PowerPoint....

Mikrobiologia

Mieszańce form oddalonych

Mieszańce form oddalonych – indukcja potencjalne wykorzystanie na wybranych przykładach...

Mikrobiologia

Mikrobilogia

BUDOWA KOMÓRKI EUKARIOTYCZNEJ

Wodniczki(wakuole)- znajduje się w nich sok komórkowy zawierający enzymy hydrolityczne, wodniczki mogą się dzielić. Pęcherzyk wypełniony płynem i odgraniczony od cytoplazmy pojedynczą błoną białko...

Mikrobiologia

Pożyteczna i szkodliwa rola pleśni w technologii żywności i przechowalnictwie.

Pleśnie są wybitnymi tlenowcami bardzo odpornymi na niskie pH. Jednym ze sposobów zapobiegania ich rozwojowi w produktach spożywczych jest stworzenie warunków beztlenowych.
Pleśnie z rodzaju Mucor i Rhizopus wywołują psucie się żywno�...

Mikrobiologia

Produkcja piwa

Fermentacja alkoholowa
Fermentację alkoholową można prowadzić stosując jako substraty wielocukry (skrobia), które przez enzymy zostają rozłożone na cukry proste, które następnie ulegają fermentacji. W czasie fermentacji mogą powsta�...

Mikrobiologia

Zastosowanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym

1.Zastosowanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym
w przemyśle mleczarskim (produkcja napojów mlecznych fermentowanych, ukwaszanie mleka, śmietanki, dojrzewanie serów)
w przemyśle warzywnym (kwaszenie ogórków i kapusty)
w ...

Mikrobiologia

Drożdże w przemyśle spożywczym

Drożdże wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu spożywczego: piekarniczym (ciasta i zakwasy chlebowe), piwowarskim, winiarskim i gorzelniczym do produkcji piwa, wina i spirytusu oraz w mleczarstwie do produkcji kefirów. Stosuje się je...

Mikrobiologia

Budowa komórki bakteryjnej

BUDOWA ŚCIANY KOMÓRKOWEJ BAKTERII

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota)...